Főmenü megnyitása

Módosítások

*''A Román Kommunista Párt – a román nép forradalmi és demokratikus harcának folytatója''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Az ötéves terv – a haladás és a prosperitás új szakasza a román nép életében, a szocialista Románia felvirágoztatásában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Előadói beszéd a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kongresszusán. 1966. márc. 7.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Előadói beszéd a július 4-7-én Bukarestben tartott tanácskozásokról''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd az RKP KB 1966. október 12-14-i plenáris ülésén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd az RKP Bukarest városi szervezetének konferenciáján. 1966. dec. 15.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd az RKP KB 1966. december 21-23-i plenáris ülésén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd a gépgyártóipari dolgozók országos értekezletén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Előadói beszéd a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kongresszusán. 1966. márc. 7.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Előadói beszéd a július 4-7-én Bukarestben tartott tanácskozásokról''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd az RKP Bukarest városi szervezetének konferenciáján. 1966. dec. 15.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd az építőipari dolgozók országos tanácskozásán''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1966
*''Beszéd Románia Szocialista Köztársaság Diákegyesületei Szövetségének konferenciáján''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1967
*''A párt vezető szerepe a szocializmus építése kiteljesítésének szakaszában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1967
*''Beszéd a Bukarest municipiumi pártaktíva gyűlésén. 1968. április 26.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának plenáris ülésén. 1968. június 19.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Az 1848-as forradalom 120. évfordulója. Beszéd a fővárosi népgyűlésen. 1968. június 29.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''A szocialista Románia külpolitikájáról. A Nagy Nemzetgyűlés 1967. júl. 24-26-i ülésszakának vitái''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1967
*''Beszéd az építkezéstervezéssel kapcsolatos tanácskozáson''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1967
*''Előadói beszéd a párt és a kormány külpolitikájáról''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1967
*''Beszéd a vasúti szállítás tevékenységével kapcsolatos munkaülésen''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1967
*''Beszéd a Bukarest municipiumi pártaktíva gyűlésén. 1968. április 26.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának plenáris ülésén. 1968. június 19.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Az 1848-as forradalom 120. évfordulója. Beszéd a fővárosi népgyűlésen. 1968. június 29.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Előadói beszéd egyes intézkedésekről a román dolgozók és az együttlakó nemzetiségek közötti testvériségnek további erősítéséért''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Előadói beszéd a Nagy Nemzetgyűlés jubiláris ülésén, Erdély Romániával való egyesülésének félszázados évfordulója alkalmából''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Beszéd a fővárosi ünnepi gyűlésen az Általános Katonai Akadémia 1968-as évjáratának abszolválása és a katonaiskolák végzettjeinek tisztté avatása alkalmából. 1968. aug. 14.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1968
*''Beszéd az 1945. március 6-i demokratikus kormány beiktatásának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepi gyűlésen''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Országos Szövetsége Tanácsának plenáris ülésén. 1969. január 28''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1969
*''Beszéd a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásán. 1969. június 9.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1969
*''Beszéd a Nagy Nemzetgyűlés jubileumi ülésszakán a haza fasiszta iga alóli felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1969
*''Beszéd a Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Országos Szövetsége Tanácsának plenáris ülésén. 1969. január 28''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1969
*''A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának jelentése az RKP tevékenységéről a 9. kongresszus és a 10. kongresszus közötti időszakban és a párt jövőbeni feladatairól''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1969
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 1969. december 10-13-i plenáris ülésén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1969
*''Előadói beszédBeszéd a mezőgazdaságFegyveres szervezésének,Erők tervszerűsítésénekMinisztériuma ésalapkádereinek vezetésének javításáróltanácskozásán. Az RKP KB munkaülése 1970. novemberfebruár 235.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 1970. március 17-19-i plénumán''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Vlagyimir Iljics Lenin születésének centenáriumán tartott ünnepi gyűlésen. 1970. április 17.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 1970. július 8-9-i plenáris ülésén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd aaz FegyveresEgyesült ErőkNemzetek MinisztériumaSzervezetének alapkádereinekjubileumi tanácskozásán.ülésszakán 1970. februárokt. 519.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Előadói beszéd a New York-i Külpolitikai Társaságnál. 1970. okt. 22.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Előadói beszéd aza RKPmezőgazdaság KBszervezésének, Végrehajtó Bizottságatervszerűsítésének és avezetésének kormány ülésénjavításáról. Az RKP KB munkaülése 1970. november 25.23''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Előadói beszéd az RKP KB Végrehajtó Bizottsága és a kormány ülésén. 1970. november 25.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*
*
*''Beszéd a Romániai Szakszervezetek Általános Szövetségének kongresszusán. 1971. március 23.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Javaslatok a politikai-ideológiai tevékenység javítására vonatkozó intézkedésekről. 1971. július 6.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Beszéd az új egyetemi év megnyitásakor tartott ünnepi gyűlésen''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd az Egyesültegyetemi Nemzetekév Szervezeténekmegnyitásának jubileumiszentelt ülésszakán 1970nagygyűlésen. okt1971. 19október 1.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 19701971
*''Előadói beszéd az RKP KB Végrehajtó Bizottsága és a kormány ülésén. 1970. november 25.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 1970. július 8-9-i plenáris ülésén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 1970. március 17-19-i plénumán''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Fegyveres Erők Minisztériuma alapkádereinek tanácskozásán. 1970. február 5.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Beszéd a Vlagyimir Iljics Lenin születésének centenáriumán tartott ünnepi gyűlésen. 1970. április 17.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1970
*''Előadói beszéd az RKP programjáról az ideológiai tevékenység javítására, az általános ismereti színvonal emelésére és a tömegek szocialista nevelésére. 1971. november 3.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Beszéd a fővárosi nagy népgyűlésen''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Beszéd a községi pártbizottsági titkárok és néptanácsi elnökök első országos konferenciáján. 1971. december 23.''; Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1971
*
*''Beszéd az egyetemi év megnyitásának szentelt nagygyűlésen. 1971. október 1.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Javaslatok a politikai-ideológiai tevékenység javítására vonatkozó intézkedésekről. 1971. július 6.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Beszéd a Romániai Szakszervezetek Általános Szövetségének kongresszusán. 1971. március 23.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Beszéd a művészeti és kulturális dolgozókkal tartott találkozón. 1971. febr. 10.''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
*''Beszéd a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának 1971. febr. 10-11-i plenáris ülésén''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1971
59 344

szerkesztés