Főmenü megnyitása

Módosítások

 
=== Önálló kötetek ===
*''A gazdaság egységes vezetése. A munkásönigazgatás és az önálló gazdasági-pénzügyi ügyvitel''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''A szocialista demokrácia Romániában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A leszerelés – az egész emberiség létszükséglete''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A nép jóléte – a Román Kommunista Párt politikájának legfőbb célkitűzése''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A gyengénfejlettség, az államok közötti szintkülönbségek felszámolása, az új nemzetközi gazdasági rend megteremtése – napjaink fő problémái''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A jelenkori világ fejlődésének alapvető folyamatai és irányzatai''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A szocializmus technikai-anyagi alapjának fejlesztése és korszerűsítése Romániában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A szocialista humanizmus''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A nemzeti kérdés megoldása Romániában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Románia hozzájárulása a tartós biztonsági és együttműködési rendszer kialakításához Európában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Az oktatás, a tudomány és a művelődés fejlődése Romániában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Románia nemzetközi politikája – az összes népekkel való béke, barátság és együttműködés politikája''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1979 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Az ifjúság – szocialista nemzetünk jövője''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1980 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Külkereskedelem és nemzetközi gazdasági kooperáció''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1980 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''A nemzetközi kapcsolatok demokratizálása. Az államközi konfliktusok és feszültségek politikai rendezése – a népek közötti béke és együttműködés alapvető követelménye''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1980 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A világ demokratikus, haladó és forradalmi erőinek egységéért''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1980 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Románia nemzetgazdasága. Történet, fejlődés, távlatok''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1980 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''Pénzügyek – árak – pénz''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1980 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''Az energetikai és a nyersanyagforrások''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1981 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''A technikai-tudományos forradalom és a műszaki haladás''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1981 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''A nő fokozódó szerepe a szocialista Románia gazdasági és társadalmi-politikai életében''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1981 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A dialektikus materialista szemlélet – a Román Kommunista Párt politikájának és tevékenységének ideológiai alapja''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1982 (''Románia elnöke filozófiai eszméiből'')
*''A sajtó szerepe a szocializmus építésének művében''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1982 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Románia gazdasági függetlenségének érvényesülése és erősödése''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1982 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''A Román Kommunista Párt vezető szerepének növekedése a jelenlegi időszakban''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1982 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A romániai szakszervezetek szerepe és hatásköre''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1982 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A Román Kommunista Párt agrárpolitikája''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1984 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''A nemzet és az együttlakó nemzetiségek korunkban''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1984 (''Románia elnöke filozófiai eszméiből'')
*''Tudomány, haladás, béke''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1984 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''Művészet és irodalom''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1984 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából'')
*''A fejlett öntudat szerepe a szocialista társadalom építésében''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1985 (''Románia elnöke filozófiai eszméiből'')
*''Az anyagi és az erkölcsi érdekeltség a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom építésének szakaszában''; Politikai Kiadó, Bukarest, 1986 (''Románia elnöke gazdasági eszméiből'')
*''Az egész párt vezette nép megbonthatatlan egysége a Román Kommunista Párt körül''; Ed. Politica, Bucuresti, 1989 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából)'')
 
*''Az egész párt vezette nép megbonthatatlan egysége a Román Kommunista Párt körül''; Ed. Politica, Bucuresti, 1989 (''Románia elnöke társadalompolitikai gondolkodásából)''
 
== Irodalom ==
58 467

szerkesztés