„Rákosi Mátyás” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
*''A M. K. P. III. kongresszusa és a magyar demokrácia jövője Rákosi Mátyás előadása''; Szikra, Bp., 1946 ''(A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája)''
*''A parasztságért! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt kecskeméti parasztnapján 1946. aug. 20-án Révai József vezércikke a Szabad Nép 1946. aug. 25-i számában''; Szikra, Bp., 1946
*Rákosi Mátyás győri beszéde. 1945. évi szeptember hó 2-án; Szabad Győr Ny., Győr, 1946
*
*Jó pénzt! Jó békét! Rendet! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt szombathelyi nagygyűlésén 1946. május 19-én; Szikra, Bp., 1946
*
*Harc a demokráciáért minden eszközzel. Rákosi Mátyás beszéde a Sportcsarnokban 1946 febr. 16-án; Szikra Ny., Bp., 1946
*Folytassuk a harcot! Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Kommunista Párt megyei bizottságainak 1946 évi márc. 24-én tartott ülésén; Szikra, Bp., 1946
*Rákosi Mátyás újévi nyilatkozata. 1946 békét, kenyeret, jó pénzt, köztársaságot hoz a magyar népnek; Szikra Ny., Bp., 1946
*A magyar békéért. Rákosi Mátyás beszéde a MKP békéscsabai nagygyűlésén 1946 ápr. 22-én; Szikra, Bp., 1946
*A nemzeti felemelkedés útja. Rákosi Mátyás beszámolója, Révai József etc. felszólalásai a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán; Szikra, Bp., 1946
*A népi demokrácia útja. Rákosi Mátyás beszámolója és zárszava a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán; Szikra, Bp., 1946
*Jó forintért! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt miskolci nagygyűlésén 1946. július 21-én; Szikra, Bp., 1946
*A népi demokrácia; Szikra, Bp., 1946 (A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája)
*Kiút a válságból: ki a nép ellenségeivel! Rákosi Mátyás rádióbeszéde; Szikra, Bp., 1946
*Fizessenek a gazdagok; Szikra Ny., Bp., 1947
*Megvédjük a demokráciát! Rákosi Mátyás rádióbeszéde; Szikra, Bp., 1947
*A politikai helyzet és a Magyar Kommunista Párt feladatai. Beszámoló az MKP 2. orsz. értekezletén; Szikra, Bp., 1947
*A békéért az egész néppel; Szikra, Bp., 1947
*A magyar demokráciáért; Szikra, Bp., 1947
*Népi demokráciánk új feladatai; Szikra, Bp., 1948
*A Jugoszláv Kommunista Párt hibás politikájáról. Közlemény a kommunista és munkáspártok tájékoztató irodájának értekezletéről; Szikra, Bp., 1948
*Rákosi Mátyás, Révai József centenáris beszéde. Kosuth, Petőfi, Táncsics szellemében; Hungária Ny., Bp., 1948
*Tiéd az ország, magadnak építed. Beszámoló a Magyar Kommunista Párt funkcionáriusainak orsz. értekezletén; Szikra, Bp., 1948
*Az egyesülés útján. Beszéd a Szociáldemokrata Párt 36. kongresszusán; Szikra, Bp., 1948
*Rákosi Mátyás, Révai József beszédei 1948. márc. 15-én. Kossuth, Petőfi, Táncsics szellemében; Szikra, Bp., 1948
*A következő láncszem; Szikra Ny., Bp., 1948
*A fordulat éve; Szikra, Bp., 1948
*A Magyar Dolgozók Pártjával erős, virágzó Magyarországért; Szikra, Bp., 1948
*A dogozó parasztság a szövetkezés útján; Szikra, Bp., 1948
*Rákosi Mátyás, Révai József, Horváth Márton: 30 éves a magyar kommunista mozgalom; Szikra Ny., Bp., 1948
*Pártunk a dolgozó nép élén; Szikra, Bp., 1949
*A kádermunkáról; MDP Központi Vezetősége, Bp., 1949
*Építjük a nép országát; Szikra, Bp., 1949
*Pártunk feladatai. Rákosi Mátyás beszéde a MDP Központi Vezetőségének ülésén 1949. márc. 5-én és tájékoztató a beszéd feldolgozásához alapfokú szemináriumok számára; Világosság Ny., Bp., 1949
*Rákosi Mátyás a MDP Központi Vezetősége 1949 márc. 5-6-iki ülésén elhangzott zárszava; Szikra Ny., Bp., 1949
*A Magyar Függetlenségi Népfronttal hazánk felvirágoztatásáért. Rákosi Mátyás beszámolója, Dobi István, Erdei Ferenc beszédei a Magyar Függetlenségi Népfront országos kongresszusán 1949. márc. 15-én; Stephaneum Ny., Bp., 1949
*Előre a Magyar Függetlenségi Népfronttal. A Magyar Függetlenségi Népfront nyilatkozata és Rákosi Mátyás, Dobi István stb. beszédei; Szikra Ny., Bp., 1949 (Szemináriumi füzetek falusi alapfokú szemináriumok számára)
*A választás: népünk kiállása a béke, nagy eredményeink és ötéves tervünk mellett. Rákosi Mátyás beszéde; HM Politikai Főcsoportfőnöksége, Bp., 1949 (A honvédség politikai kiskönyvtára)
*A Népfronttal boldog, erős, független Magyarországért!; Szikra, Bp., 1949
*A jugoszláv trockisták az imperializmus rohamcsapata; Szikra, Bp., 1949
*A népi demokrácia néhány problémájáról; Szikra, Bp., 1949
*A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján; HM Politikai Csoportfőnöksége, Bp., 1949 (A honvédség politikai kiskönyvtára)
*A dolgozó nép alkotmánya. Rákosi Mátyás beszéde az Országgyűlés 1949 augusztus 17-én tartott ülésén; Szikra, Bp., 1949
*Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Választmányának 1949 aug. 31-én tartott értekezleten; MDP, Bp., 1949
*Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Aktivájának 1949. szept. 30-i értekezletén; Szikra, Bp., 1949
*Rákosi Mátyás–Kovács István: Fokozzuk a termelékenységet. Felszólalás és beszámoló a Nagybudapesti Pártbiz. Választmányának 1949. aug. 31-én tartott értekezletén. A választmány határozata; MDP Központi Vezetősége, Bp., 1949
*Emeljük pártunk elméleti színvonalát! / A M. D. P. Politikai Bizottságának 1949. október 20-i határozata. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a pártfőiskola megnyitó ünnepségén 1949. október 22-én; MDP Központi Vezetősége Oktatási Osztály, Bp., 1949
*Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének 1950 febr. 10-i ülésén; MDP KV Agit. és Prop. Oszt., Bp., 1950
*Rákosi Mátyás Beszéde a Dolgozó Ifjúság Szövetsége alakuló kongresszusán 1950 június 17-én; DISZ, Bp., 1950
*Válogatott beszédek és cikkek; Szikra, Bp., 1950
*Rákosi Mátyás a sztahánovisták első országos tanácskozásán 1950 február 26-án és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége első kongresszusán 1950. június 17-én elmondott beszédei; MDP, Bp., 1950
*Rákosi Mátyás 1950 nov. 26-án az Orsz. Bányászértekezleten mondott beszéde;MDP Komárom Megyei Pártbiz., Esztergom, 1950
*Rákosinak a bányászértekezleten mondott beszédéből; Veszprémi Ny., Veszprém, 1950
*A tanácsválasztásokról; MDP, Bp., 1950
*Rákosi Mátyás a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1950. okt. 27-i ülésén mondott beszéde; MDP, Bp., 1950
*Békénk védelméről népi demokráciánk és Pártunk további erősödéséről. Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója a MDP Központi Vezetőségének 1950 okt. 27.-i ülésén; H. M., Bp., 1950 (A honvédség politikai kiskönyvtára)
*Rákosi Mátyás elvtárs 1950. nov. 26-án az Országos Bányászértekezleten mondott beszéde; Szikra Ny., Bp., 1951
*A jegyrendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról- a munka- és állami fegyelemről; MDP, Bp., 1951
*A pártról és pártépítésről; Szikra Ny., Bp., 1951 (Pártépítés kiskönyvtára)
*Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán 1951 febr. 25-én; MDP, Bp., 1951
*A békéért és a szocializmus építéséért; Szikra, Bp., 1951
*Több szén termelésével előre ötéves tervünk megvalósításáért! Rákosi Mátyás beszéde az 1951. okt. 21-én és 1950. nov. 26-án tartott bányásztanácskozásokon; MDP Központi Vezetősége, Bp., 1951
*Rákosi beszéde a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán. Útmutató Magyar Dolgozók Pártja feldolgozásához a városi és falusi alapfokú politikai iskolák vezetői részére; MDP, Bp., 1951
*Honvédelem és hazafiság. Szemelvények Rákosi Mátyás műveiből; Honvéd, Bp., 1952
*Népi demokráciánk útja. A Magyar Dolgozók Pártja pártfőiskoláján 1952 február 29-én tartott előadás; Szikra, Bp., 1952
*Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához az I. V. Sztálin rövid életrajzi c. káderképző tanfolyam hallgatói részére; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához a SZKBP története középfokú káderképző tanfolyam hallgatói részére; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*Beszámoló az SZKP XIX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1952 október 23-i űlésén; Szikra, Bp., 1952
*A kül- és belpolitikai helyzet és feladataink. Beszámoló az országgyűlés 1952. december 15-i űlésén; Szikra, Bp., 1952
*Az MDP Politikai Bizottságának beszámolója a Központi Vezetőség 1953 jún. 28.-i határozatainak végrehajtásáról. Rákosi Mátyás előadói beszéde és a KV 1953 okt. 31.-i határozata; Szikra, Bp., 1953
*A szocialista Magyarországért; Szikra, Bp., 1953
*Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Függetlenségi Népfront budapesti választási nagygyűlésén 1953. május 10-én; Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa, Bp., 1953
*A Politikai Bizottság beszámolója a Központi Vezetőség 1953 jún. 28-i határozatainak végrehajtásáról; MDP Somogymegyei Bizottsága, Kaposvár, 1953
*Rákosi Mátyás az ifjúságról. Szemelvények Rákosi Mátyás elvtárs műveiből; Ifjúsági, Bp., 1953
*A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a proletárforradalom győzelméért. A Magyar Tanácsköztársaság; Szikra, Bp., 1954 (Az MDP Pártfőiskolája Magyar Párttörténeti Tanszék)
*A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének beszámolója és a Magyar Dolgozók Pártja feladatai; Rákosi Mátyás előadói beszéde a MDP III. kongresszusán; Szikra, Bp., 1954
*Válogatott beszédek és cikkek; 4., bőv. kiad.; Szikra, Bp., 1955
*A szocialista Magyarországért; 2., bőv. kiad.; Szikra, Bp., 1955
* ''A politikai helyzet és a Párt feladatai. A Politikai Bizottság beszámolója a Budapesti Pártaktíva ülésén 1956. május 18-án''; Szikra, Bp., 1956
* [http://mek.oszk.hu/04400/04493/ ''A fordulat éve''] (Szikra, [[1948]])
* [http://mek.oszk.hu/04600/04670 ''Építjük a nép országát''] (Szikra, [[1949]]) ([[Magyar Elektronikus Könyvtár]])
*
* [http://mek.oszk.hu/04300/04351/ ''A békéért és a szocializmus építéséért''] (Szikra, [[1951]])
*
* ''A politikai helyzet és a Párt feladatai. A Politikai Bizottság beszámolója a Budapesti Pártaktíva ülésén 1956. május 18-án''; Szikra, Bp., 1956
* ''Visszaemlékezések: 1892–1925'' – I-II. kötet – szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente; sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna – Napvilág Kiadó, Budapest, 2002. 976 o. – {{ISBN|963-9082-90-2}}.
* ''Visszaemlékezések, 1940–1956'' – I-II. kötet – szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente; sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna – Napvilág Kiadó, Budapest, 2002. 1122 o. – {{ISBN|963-9082-15-5}}.