„Rákosi Mátyás” változatai közötti eltérés

*Népi demokráciánk új feladatai; Szikra, Bp., 1948
*A Jugoszláv Kommunista Párt hibás politikájáról. Közlemény a kommunista és munkáspártok tájékoztató irodájának értekezletéről; Szikra, Bp., 1948
*Rákosi Mátyás, Révai József centenáris beszéde. KosuthKossuth, Petőfi, Táncsics szellemében; Hungária Ny., Bp., 1948
*Tiéd az ország, magadnak építed. Beszámoló a Magyar Kommunista Párt funkcionáriusainak orsz. értekezletén; Szikra, Bp., 1948
*Az egyesülés útján. Beszéd a Szociáldemokrata Párt 36. kongresszusán; Szikra, Bp., 1948
*Válogatott beszédek és cikkek; Szikra, Bp., 1950
*Rákosi Mátyás a sztahánovisták első országos tanácskozásán 1950 február 26-án és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége első kongresszusán 1950. június 17-én elmondott beszédei; MDP, Bp., 1950
*Rákosi Mátyás 1950 nov. 26-án az Orsz. Bányászértekezleten mondott beszéde;MDP Komárom Megyei Pártbiz.Pártbizottság, Esztergom, 1950
*Rákosinak a bányászértekezleten mondott beszédéből; Veszprémi Ny., Veszprém, 1950
*A tanácsválasztásokról; MDP, Bp., 1950
*A jegyrendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról- a munka- és állami fegyelemről; MDP, Bp., 1951
*A pártról és pártépítésről; Szikra Ny., Bp., 1951 (Pártépítés kiskönyvtára)
*Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán 1951. febr. 25-én; MDP, Bp., 1951
*[http://mek.oszk.hu/04300/04351/ ''A békéért és a szocializmus építéséért'']; Szikra, Bp., 1951
*Több szén termelésével előre ötéves tervünk megvalósításáért! Rákosi Mátyás beszéde az 1951. okt. 21-én és 1950. nov. 26-án tartott bányásztanácskozásokon; MDP Központi Vezetősége, Bp., 1951
*Rákosi beszéde a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán. Útmutató Magyar Dolgozók Pártja feldolgozásához a városi és falusi alapfokú politikai iskolák vezetői részére; MDP, Bp., 1951
*Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához az I. V. Sztálin rövid életrajzi c. káderképző tanfolyam hallgatói részére; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához a SZKBP története középfokú káderképző tanfolyam hallgatói részére; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*Beszámoló az SZKP XIX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1952 október 23-i űlésénülésén; Szikra, Bp., 1952
*A kül- és belpolitikai helyzet és feladataink. Beszámoló az országgyűlés 1952. december 15-i űlésénülésén; Szikra, Bp., 1952
*Az MDP Politikai Bizottságának beszámolója a Központi Vezetőség 1953 jún. 28.-i határozatainak végrehajtásáról. Rákosi Mátyás előadói beszéde és a KV 1953 okt. 31.-i határozata; Szikra, Bp., 1953
*A szocialista Magyarországért; Szikra, Bp., 1953
*A szocialista Magyarországért; 2., bőv. kiad.; Szikra, Bp., 1955
* ''A politikai helyzet és a Párt feladatai. A Politikai Bizottság beszámolója a Budapesti Pártaktíva ülésén 1956. május 18-án''; Szikra, Bp., 1956
* [http://mek.oszk.hu/04300/04351/ ''A békéért és a szocializmus építéséért''] (Szikra, [[1951]])
*
* ''Visszaemlékezések, 1892–1925. 1-2.''; szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente; sajtó alá rend., jegyz. Baráth Magdolna; Napvilág, Bp., 2002. 976 o. – {{ISBN|963-9082-90-2}}