Főmenü megnyitása

Módosítások

*''Rákosi elvtárs beszéde a burzsoábíróság előtt''; KMP, Bp., 1935
*''Rákosi elvtárs beszéde a budapesti törvényszék előtt''; Az Út, Pozsony, 1935
*''A magyar tanácsköztársaság. Rákosi Mátyás beszéde a budapesti törvényszék előtt''; Az Út, Prága, 1935
*''Horthy a felelős! Előadás. artottaTartotta 1943 szeptember 7-én a 27-es számú hadifogolytáborban Rákosi Mátyás''; Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, Moszkva, 1943
*''Ki a felelős? Rákosi Mátyás előadása 1943. szept. 7-én a 27-es sz. hadifogolytáborban''; Szabadság Ny., Pécs, 1945
*''Pártunk feladatai a választások tükrében''; Szikra, Bp., 1945 ''(M. K. P. Szeminárium)''
*''A pártaktíva feladatairól. 1945. február 22.''; Szikra, Bp., 1945 ''(M. K. P. Szeminárium)''
*''Föld, kenyér, szabadság! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt 1945. február 11-én tartott debreceni nagygyűlésen''; Athenaeum, Bp., 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde a budapesti és környéki pártaktivához 1945. február 22.-én''; M.K.P., Bp., 1945
*''A magyar választókhoz! Rákosi Mátyás rádióbeszéde 1945. okt. 6-án''; Szikra, Bp., 1945
*''Nemzetmentés''; Szikra, Bp., 1945
*''A közalkalmazottak helye a népi demokráciában. Beszéd a közalkalmazottakhoz 1945. augusztus 30-án''; Szikra, Bp., 1945
*''Harc az újjáépítésért Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Kommunista Párt országos pártértekezletének 1945 május 20-án tartott ülésén''; Új Dunántúl, Pécs, 1945
*''A rendőrség a demokratikus Magyarországon. Rákosi Mátyás beszéde a Városi Színházban 1945. július 21-én a budapesti rendőrökhöz''; Szikra, Bp., 1945
*''A tatai bányászokhoz. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde Tatabányán 1945. július 22-én''; Szikra, Bp., 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde Pécs dolgozóihoz 1945. május 27-én''; MKP Pécsi Szervezete, Pécs, 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde Sopronban a Magyar Kommunista Párt 1945. évi szeptember 2-iki nagygyűlésén''; MKP, Sopron, 1945
*''Rákosi Mátyás győri beszéde. 1945. évi szeptember hó 2-án''; Szabad Győr Ny., Győr, 1946
*''Jó pénzt! Jó békét! Rendet! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt szombathelyi nagygyűlésén 1946. május 19-én''; Szikra, Bp., 1946
*''Harc a demokráciáért minden eszközzel. Rákosi Mátyás beszéde a Sportcsarnokban 1946. febr. 16-án''; Szikra Ny., Bp., 1946
*''Folytassuk a harcot! Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Kommunista Párt megyei bizottságainak 1946 évi márc. 24-én tartott ülésén''; Szikra, Bp., 1946
*''Rákosi Mátyás újévi nyilatkozata. 1946 békét, kenyeret, jó pénzt, köztársaságot hoz a magyar népnek''; Szikra Ny., Bp., 1946
*''A magyar békéért. Rákosi Mátyás beszéde a MKP békéscsabai nagygyűlésén 1946. ápr. 22-én''; Szikra, Bp., 1946
*''A nemzeti felemelkedés útja. Rákosi Mátyás beszámolója, Révai József etc. felszólalásai a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán''; Szikra, Bp., 1946
*''A népi demokrácia útja. Rákosi Mátyás beszámolója és zárszava a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán''; Szikra, Bp., 1946
*''A népi demokrácia néhány problémájáról''; Szikra, Bp., 1949
*''A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján''; HM Politikai Csoportfőnöksége, Bp., 1949 (A honvédség politikai kiskönyvtára)
*''A dolgozó nép alkotmánya. Rákosi Mátyás beszéde az Országgyűlés 1949. augusztus 17-én tartott ülésén''; Szikra, Bp., 1949
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Választmányának 1949. aug. 31-én tartott értekezleten''; MDP, Bp., 1949
*''Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Aktivájának 1949. szept. 30-i értekezletén''; Szikra, Bp., 1949
*''Rákosi Mátyás–Kovács István: Fokozzuk a termelékenységet. Felszólalás és beszámoló a Nagybudapesti Pártbiz. Választmányának 1949. aug. 31-én tartott értekezletén. A választmány határozata''; MDP Központi Vezetősége, Bp., 1949
*''Emeljük pártunk elméleti színvonalát! / A M. D. P. Politikai Bizottságának 1949. október 20-i határozata. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a pártfőiskola megnyitó ünnepségén 1949. október 22-én''; MDP Központi Vezetősége Oktatási Osztály, Bp., 1949
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének 1950. febr. 10-i ülésén''; MDP KV Agit. és Prop. Oszt., Bp., 1950
*''Rákosi Mátyás Beszéde a Dolgozó Ifjúság Szövetsége alakuló kongresszusán 1950. június 17-én''; DISZ, Bp., 1950
*''Válogatott beszédek és cikkek''; Szikra, Bp., 1950
*''Rákosi Mátyás a sztahánovisták első országos tanácskozásán 1950. február 26-án és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége első kongresszusán 1950. június 17-én elmondott beszédei''; MDP, Bp., 1950
*''Rákosi Mátyás 1950 nov. 26-án az Orsz. Bányászértekezleten mondott beszéde''; MDP Komárom Megyei Pártbizottság, Esztergom, 1950
*''Rákosinak a bányászértekezleten mondott beszédéből''; Veszprémi Ny., Veszprém, 1950
*''A tanácsválasztásokról''; MDP, Bp., 1950
*''Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához az I. V. Sztálin rövid életrajzi c. káderképző tanfolyam hallgatói részére''; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*''Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához a SZKBP története középfokú káderképző tanfolyam hallgatói részére''; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*''Beszámoló az SZKP XIX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1952. október 23-i ülésén''; Szikra, Bp., 1952
*''A kül- és belpolitikai helyzet és feladataink. Beszámoló az országgyűlés 1952. december 15-i ülésén''; Szikra, Bp., 1952
*''Az MDP Politikai Bizottságának beszámolója a Központi Vezetőség 1953. jún. 28.-i határozatainak végrehajtásáról. Rákosi Mátyás előadói beszéde és a KV 1953 okt. 31.-i határozata''; Szikra, Bp., 1953
*''A szocialista Magyarországért''; Szikra, Bp., 1953
*''Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Függetlenségi Népfront budapesti választási nagygyűlésén 1953. május 10-én''; Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa, Bp., 1953
*''A Politikai Bizottság beszámolója a Központi Vezetőség 1953. jún. 28-i határozatainak végrehajtásáról''; MDP Somogymegyei Bizottsága, Kaposvár, 1953
*''Rákosi Mátyás az ifjúságról. Szemelvények Rákosi Mátyás elvtárs műveiből''; Ifjúsági, Bp., 1953
*''A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a proletárforradalom győzelméért. A Magyar Tanácsköztársaság''; Szikra, Bp., 1954 (Az MDP Pártfőiskolája Magyar Párttörténeti Tanszék)
48 912

szerkesztés