„Rákosi Mátyás” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
*''Horthy a felelős! Előadás. Tartotta 1943 szeptember 7-én a 27-es számú hadifogolytáborban Rákosi Mátyás''; Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, Moszkva, 1943
*''Ki a felelős? Rákosi Mátyás előadása 1943. szept. 7-én a 27-es sz. hadifogolytáborban''; Szabadság Ny., Pécs, 1945
*''Pártunk feladatai a választások tükrében''; Szikra, Bp., 1945 (''(M. K. P. Szeminárium)'')
*''A pártaktíva feladatairól. 1945. február 22.''; Szikra, Bp., 1945 (''(M. K. P. Szeminárium)'')
*''Föld, kenyér, szabadság! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt 1945. február 11-én tartott debreceni nagygyűlésen''; Athenaeum, Bp., 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde a budapesti és környéki pártaktivához 1945. február 22.-én''; M.K.P., Bp., 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde Budapesten nyolcvanezer ember előtt a Magyar Kommunista Párt 1945. február 25-én tartott nagygyűlésén''; Dunántúl Ny., Pécs, 1945
*''[http://mek.oszk.hu/04400/04456/ ''A magyar jövőért'']''; Szikra, Bp., 1945
*''A M. K. P. III. kongresszusa és a magyar demokrácia jövője Rákosi Mátyás előadása''; Szikra, Bp., 1946 (''(A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája)'')
*''A parasztságért! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt kecskeméti parasztnapján 1946. aug. 20-án Révai József vezércikke a Szabad Nép 1946. aug. 25-i számában''; Szikra, Bp., 1946
*''Rákosi Mátyás győri beszéde. 1945. évi szeptember hó 2-án''; Szabad Győr Ny., Győr, 1946
*''A népi demokrácia útja. Rákosi Mátyás beszámolója és zárszava a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán''; Szikra, Bp., 1946
*''Jó forintért! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt miskolci nagygyűlésén 1946. július 21-én''; Szikra, Bp., 1946
*''A népi demokrácia''; Szikra, Bp., 1946 (''A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája'')
*''Kiút a válságból: ki a nép ellenségeivel! Rákosi Mátyás rádióbeszéde''; Szikra, Bp., 1946
*''Fizessenek a gazdagok''; Szikra Ny., Bp., 1947
*''Rákosi Mátyás a MDP Központi Vezetősége 1949 márc. 5-6-iki ülésén elhangzott zárszava''; Szikra Ny., Bp., 1949
*''A Magyar Függetlenségi Népfronttal hazánk felvirágoztatásáért. Rákosi Mátyás beszámolója, Dobi István, Erdei Ferenc beszédei a Magyar Függetlenségi Népfront országos kongresszusán 1949. márc. 15-én''; Stephaneum Ny., Bp., 1949
*''Előre a Magyar Függetlenségi Népfronttal. A Magyar Függetlenségi Népfront nyilatkozata és Rákosi Mátyás, Dobi István stb. beszédei''; Szikra Ny., Bp., 1949 (''Szemináriumi füzetek falusi alapfokú szemináriumok számára'')
*''A választás: népünk kiállása a béke, nagy eredményeink és ötéves tervünk mellett. Rákosi Mátyás beszéde''; HM Politikai Főcsoportfőnöksége, Bp., 1949 (''A honvédség politikai kiskönyvtára'')
*''A Népfronttal boldog, erős, független Magyarországért!''; Szikra, Bp., 1949
*''A jugoszláv trockisták az imperializmus rohamcsapata''; Szikra, Bp., 1949
*''A népi demokrácia néhány problémájáról''; Szikra, Bp., 1949
*''A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján''; HM Politikai Csoportfőnöksége, Bp., 1949 (''A honvédség politikai kiskönyvtára'')
*''A dolgozó nép alkotmánya. Rákosi Mátyás beszéde az Országgyűlés 1949. augusztus 17-én tartott ülésén''; Szikra, Bp., 1949
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Választmányának 1949. aug. 31-én tartott értekezleten''; MDP, Bp., 1949
*''A tanácsválasztásokról''; MDP, Bp., 1950
*''Rákosi Mátyás a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1950. okt. 27-i ülésén mondott beszéde''; MDP, Bp., 1950
*''Békénk védelméről népi demokráciánk és Pártunk további erősödéséről. Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója a MDP Központi Vezetőségének 1950 okt. 27.-i ülésén''; H. M., Bp., 1950 (''A honvédség politikai kiskönyvtára'')
*''Rákosi Mátyás elvtárs 1950. nov. 26-án az Országos Bányászértekezleten mondott beszéde''; Szikra Ny., Bp., 1951
*''A jegyrendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról- a munka- és állami fegyelemről''; MDP, Bp., 1951
*''A pártról és pártépítésről''; Szikra Ny., Bp., 1951 (''Pártépítés kiskönyvtára'')
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán 1951. febr. 25-én''; MDP, Bp., 1951
*''[http://mek.oszk.hu/04300/04351/ ''A békéért és a szocializmus építéséért'']''; Szikra, Bp., 1951
*''A Politikai Bizottság beszámolója a Központi Vezetőség 1953. jún. 28-i határozatainak végrehajtásáról''; MDP Somogymegyei Bizottsága, Kaposvár, 1953
*''Rákosi Mátyás az ifjúságról. Szemelvények Rákosi Mátyás elvtárs műveiből''; Ifjúsági, Bp., 1953
*''A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a proletárforradalom győzelméért. A Magyar Tanácsköztársaság''; Szikra, Bp., 1954 (''Az MDP Pártfőiskolája Magyar Párttörténeti Tanszék'')
*''A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének beszámolója és a Magyar Dolgozók Pártja feladatai. Rákosi Mátyás előadói beszéde a MDP III. kongresszusán''; Szikra, Bp., 1954
*''Válogatott beszédek és cikkek''; 4., bőv. kiad.; Szikra, Bp., 1955