„Rákosi Mátyás” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
*''Nemzetmentés''; Szikra, Bp., 1945
*''A közalkalmazottak helye a népi demokráciában. Beszéd a közalkalmazottakhoz 1945. augusztus 30-án''; Szikra, Bp., 1945
*''Harc az újjáépítésért Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Kommunista Párt országos pártértekezletének 1945. május 20-án tartott ülésén''; Új Dunántúl, Pécs, 1945
*''A rendőrség a demokratikus Magyarországon. Rákosi Mátyás beszéde a Városi Színházban 1945. július 21-én a budapesti rendőrökhöz''; Szikra, Bp., 1945
*''A tatai bányászokhoz. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde Tatabányán 1945. július 22-én''; Szikra, Bp., 1945
*''[http://mek.oszk.hu/04600/04670 Építjük a nép országát]''; Szikra, Bp., 1949
*''Pártunk feladatai. Rákosi Mátyás beszéde a MDP Központi Vezetőségének ülésén 1949. márc. 5-én és tájékoztató a beszéd feldolgozásához alapfokú szemináriumok számára''; Világosság Ny., Bp., 1949
*''Rákosi Mátyás a MDP Központi Vezetősége 1949. márc. 5-6-iki ülésén elhangzott zárszava''; Szikra Ny., Bp., 1949
*''A Magyar Függetlenségi Népfronttal hazánk felvirágoztatásáért. Rákosi Mátyás beszámolója, Dobi István, Erdei Ferenc beszédei a Magyar Függetlenségi Népfront országos kongresszusán 1949. márc. 15-én''; Stephaneum Ny., Bp., 1949
*''Előre a Magyar Függetlenségi Népfronttal. A Magyar Függetlenségi Népfront nyilatkozata és Rákosi Mátyás, Dobi István stb. beszédei''; Szikra Ny., Bp., 1949 (''Szemináriumi füzetek falusi alapfokú szemináriumok számára'')
*''A pártról és pártépítésről''; Szikra Ny., Bp., 1951 (''Pártépítés kiskönyvtára'')
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán 1951. febr. 25-én''; MDP, Bp., 1951
*''[http://mek.oszk.hu/04300/04351/ ''A békéért és a szocializmus építéséért'']''; Szikra, Bp., 1951
*''Több szén termelésével előre ötéves tervünk megvalósításáért! Rákosi Mátyás beszéde az 1951. okt. 21-én és 1950. nov. 26-án tartott bányásztanácskozásokon''; MDP Központi Vezetősége, Bp., 1951
*''Rákosi beszéde a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán. Útmutató Magyar Dolgozók Pártja feldolgozásához a városi és falusi alapfokú politikai iskolák vezetői részére''; MDP, Bp., 1951
*''Honvédelem és hazafiság. Szemelvények Rákosi Mátyás műveiből''; Honvéd, Bp., 1952
*''Népi demokráciánk útja. A Magyar Dolgozók Pártja pártfőiskoláján 1952. február 29-én tartott előadás''; Szikra, Bp., 1952
*''Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához az I. V. Sztálin rövid életrajzi c. káderképző tanfolyam hallgatói részére''; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*''Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához a SZKBP története középfokú káderképző tanfolyam hallgatói részére''; Athenaeum Ny., Bp., 1952
*''Beszámoló az SZKP XIX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1952. október 23-i ülésén''; Szikra, Bp., 1952
*''A kül- és belpolitikai helyzet és feladataink. Beszámoló az országgyűlés 1952. december 15-i ülésén''; Szikra, Bp., 1952
*''Az MDP Politikai Bizottságának beszámolója a Központi Vezetőség 1953. jún. 28.-i határozatainak végrehajtásáról. Rákosi Mátyás előadói beszéde és a KV 1953. okt. 31.-i határozata''; Szikra, Bp., 1953
*''A szocialista Magyarországért''; Szikra, Bp., 1953
*''Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Függetlenségi Népfront budapesti választási nagygyűlésén 1953. május 10-én''; Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa, Bp., 1953