„Kállai Gyula” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
*''Kikkel tartson a föld népe?''; Szociáldemokrata Párt, Bp., 1940
*''Munkásság, parasztság, polgárság''; összeáll. Kállai Gyula''; Szociáldemokrata Párt., Bp., 1942
*''Kállai Gyula–Révai József: ''Népiség, demokrácia, szocializmus''; Téka, Bp., 1943 (Társadalmi könyvtár)
*''A földreform és a parasztság szerepe a gazdasági újjáépítésben''; M.K.P., Bp., 1945 (M. K. P. Szeminárium)
*''Magántulajdon, család és vallás. A Magyar Kommunista Párt álláspontja''; Szikra, Bp., 1945
*''A magyar függetlenségi mozgalom''; Szikra, Bp., 1946 (A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája)
*''A magyar függetlenségi mozgalom 1939-1945''; 4., átdolg. kiad'';'' Szikra, Bp., 1955
*'' A magyarországi ellenforradalom a marxizmus-leninizmus fényében''; Kossuth, Bp., 1957
*''Kállai Gyula előadása az országos pedagógus pártaktíván. 1957. május 5.''; Tankönyvkiadó, Bp., 1957
*''A szocialista kultúráért''; Gondolat, Bp., 1958
*''A Magyar Szocialista Munkáspárt kulturális politikája''; Kossuth, Bp., 1958 (Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiája)
*''Biszku Béla–Fock Jenő–Kállai Gyula: ''Az SZKP 21. kongresszusáról''; Kossuth, Bp., 1959 (''Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiája'')
*''Kállai és Ortutay elvtársak kongresszusi beszámolói és Kádár elvtárs felszólalása''; Hazafias Népfront, Bp., 1960
*''A békéért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harc programja''; Kossuth, Bp., 1961 (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)
*''A Magyar Népköztársaság külpolitikája''; Kossuth, Bp., 1964 (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)
*''A polgári nemzettől a szocialista nemzetig''; Kossuth, Bp., 1965 (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)
*''A magyar függetlenségi mozgalom. 1936-1945''; 5., átdolg. kiad.''; Kossuth, Bp., 1965
*''A nemzetközi kommunista mozgalom és a nemzetközi politika kérdéseiről''; Kossuth, Bp., 1966 (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)
*''Szocialista állami életünk fejlődésének néhány időszerű kérdése''; Kossuth, Bp., 1969 (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)
*''Lenini eszmék korunkban''; Kossuth, Bp., 1970 (MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiája)
*''Szocializmus, népfront, demokrácia''; Kossuth, Bp., 1971
*''Szabadságunk születése''; összeáll., utószó, jegyz. Nagy László''; Gondolat, Bp., 1973
*''A párt szövetségi politikája és a nemzeti egység fejlődése. Elhangzott 1976. június 23-án''; Kossuth, Bp., 1976 (Az MSZMP Központi Bizottsága politikai akadémiája)
*Kállai Gyula: A párt szövetségi politikája és a nemzeti egység fejlődése. 1976
*''
*'' Kállai Gyula: ''A párt szövetségi politikája ésmúltról a nemzeti egység fejlődésejelennek''.'' [Cikkek, beszédek]. 1976.
*'' Kállai Gyula: ''A múltrólHelyünk a jelennek''.világban: [Cikkekcikkek, tanulmányok, beszédek]. 1976/ Kállai Gyula. 1977
*'' Kállai Gyula: ''Helyünk a világban'': [cikkek, tanulmányok, beszédek] / Kállai Gyula. 1977
*''A magyar népfront négy évtizedéről''; Magvető, Bp., 1977 (Gyorsuló idő)
*'' Kállai Gyula: ''The people's front movement in Hungary''. (Transl. by Gyula Gulyás). 1979
*'' Kállai Gyula: ''Életem törvénye'': [visszaemlékezések] / Kállai Gyula. 1980
*'' Két világ határán''; Kossuth, Bp., 1984
*''A Magyar Front''; összeáll. Kállai Gyula, Pintér István, Sipos Attila''; Kossuth, Bp., 1984
*'' Kállai Gyula: ''Megkésett börtönnapló''. [Visszaemlékezések]''; Kossuth, Bp., 1987
 
== Elismerése ==