„Vita:Szkíta nyelv” változatai közötti eltérés

Válasz
a (Nincsen un. "indoeurópai történelemírás", nevetséges ez az indoeurópai összeesküvés elmélet. Ez a nevetséges hozzáállás egy tipikus dilettáns Badiny Jós Ferenc féle gonosz magyaerellenes globális "indoeurópai összeesküvés" elméleten azaz konteón alapul.)
(Válasz)
 
Nevetséges frusztrált áltudományos marhaságok terjengenek a magyar wikin, mivel egyeseket frusztrálja az hogy a világ minden táján (még olyan országokban is is ahol nem indoeurópai nyelv a hivatalos nyelv)a szkíta nyelvet indoiráni nyelvként tartják nyilván. Ez persze sérti a magyarországi műveletlen (még gimnáziumi érettségivel sem rendelkező) szakmunkás proletár szkíta mesékben hívő alsóbb néprétegek fantáziavilágát. Ez a nevetséges hozzáállás egy tipikus dilettáns Badiny Jós Ferenc féle gonosz magyaerellenes globális "indoeurópai összeesküvés" elméleten azaz konteón alapul.– [[Szerkesztő:Dwirm|Dwirm]] <sup>[[Szerkesztővita:Dwirm|vita]]</sup> 2019. január 19., 11:39 (CET)
 
 
Üdvözöllek, felebarátom!
 
Ha úgy érzed, hogy a cikkben leírtak tévútra viszik az olvasókat, jogodban áll ennek hangot adni. De egyúttal kötelességed a kifogásolt, forrásokkal is alátámasztott állításokat pontról-pontra, módszeresen, tudós férfiúhoz illő alapossággal megcáfolni, és helyettük jobbal, meggyőzőbbel szolgálni. Nosza, ürítsd hát ki zsákjaidat, hintsed elénk mindazt, mit eddig alkottál, felhalmoztál e tárgyban, mások javára!
 
Úgy tűnik, elmulasztottad bizonyítani állításaidat, egyetlen valamirevaló forrást sem idéztél, csupán tagadtad, semmibe vetted a tényeket, illetve igyekeztél eltüntetni vagy átírni, kétségbe vonni minden megállapítást, mely nem tetszik neked. Érvek és bizonyítékok híján a forrásmunkák szerzőit próbáltad lejáratni (lásd: [[Szkíták]]), illetve a szerkesztőket stb. támadtad. Utóbbira példa lehet fenti hozzászólásod.
 
Indoeurópai nyelvészet és történetírás – kevésbé finoman megfogalmazva túlméretezett germán nemzeti büszkeség – igenis létezik. Mégpedig véleményedtől függetlenül. Mondanám, hogy tanulmányozd a cikkben is idézett forrásokat, ahol ezt nem homályos célzásokkal, hanem félreérthetetlenül tudtodra adják, de bizonyos vagyok benne: előbb közölnek rólam aktképet a bulvárlapok, mintsem ez ügyben tájékozódnál. Nevetséges indoeurópai összeesküvés-elméletről, tipikus, dilettáns, Badiny-féle gonosz magyarellenességről stb. pedig csakis te beszélsz, a cikkben erről szó sem esik. Még burkolt formában sem.
 
Nincsen alma kukac nélkül. Ebből a nyilvánvaló körülményből meríti ötleteit többek között a filmirodalom is. Mert vajon mennyire élveznénk Batman kalandjait Joker nélkül? Avagy Eder mester merész vállalkozásait Pumukli nélkül? Kukacoskodás nélkül a Wikipédia-cikk ízetlen, akárcsak – hogy Rejtőt idézzem – folyami rák Worcester-szósz nélkül. Akinek nem ez a véleménye, nem ért hozzá.
 
Sorsom nem arra szánt, hogy leszereljem, meggyőzzem a csak magukra gondoló, megszállott igazságosztókat. Hiábavaló bizonykodni, magyarázkodni olyan embernek, kit a tények legkevésbé sem érdekelnek. Akit egy eszme annyira hatalmában tart, hogy nem képes észszerűen gondolkodni.
 
Dolgozni szeretnék, alkotni, megosztani ismereteimet a tudni vágyókkal, nem pedig hadakozni a hozzád hasonló gáncsoskodókkal.
 
Legyen hozzád kegyes a sors, felebarátom! [[Szerkesztő:Jebusaeus|Jebusaeus]] <sup>[[Szerkesztővita:Jebusaeus|vita]]</sup> 2019. február 15., 00:57 (CET)