„Lenin egy gomba” változatai közötti eltérés

Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
{{Film infobox}}
 
A '''''Lenin egy gomba!''''' (''Lenyin – grib!'', oroszul: ''Ленин – гриб!'') 1991-es orosz nyelvű szovjet televíziós műsor, Szergej Kurjohin<ref>https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87</ref> (1954-1996) és Szergej Solohov<ref>https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87</ref> (1958-) [[Mockumentary|áldokumentumfilmje]], egy [[Hoax|médiahoax]].
 
A közel egyórás produkció [[Vlagyimir Iljics Lenin]] életét és személyi kultuszát, az 1917-es [[1917-es októberi orosz forradalom|Nagy Októberi Szocialista Forradalom]]ban betöltött szerepét parodizálja. Alapvető célkitűzése bebizonyítani: egyfelől a bolsevik forradalom vezére és teoretikusa hallucinogén "varázsgombákon" élt, s az 1917-es kaotikus események egyfajta pszichedelikus mozgalomnak foghatóak föl. Másfelől pedig annyit evett a szerből, hogy a tudattágítás eredményeképp végül maga is gombává lett...
 
BecslésekA televíziós szatírát becslések szerint első alkalommal mintegy 11-12 millió ember látta, a későbbiekben pedig az egész ország megismerte (értsd: nem tiltották be), idővel videókazettán ism megjelent stb. A jól fölépített adásmenet évtizedes szovjet politikai bálványokat fricskáz, nevetségessé teszi a tudatosan gerjesztett Lenin-mitológiát, mintegy deszakraliziálja az Alapító Vezért. Az [[Áltudomány|áltudományos]] gondolatmenet abszurd mozzanatai egyszersmind a tömegmédia (televíziózás) közvéleményre kifejtett hatását, valamint a Szovjetunióban akkoriban szerfölött divatos paranormális jelenségekről szóló kiadványokat, műsorokat, előadásokat is kifigurázza. Többek szerint a tévés produkció jelentette szimbolikusan is a peresztrojka győzelmét, az igazi szabadság eljövetelét (közéleti tabudöngetés), ami nemsokára meghozta a Szovjetunió szétesésétszéteséséhez isvezetett.
 
==Létrejötte==
A nem sokkal korábban fölvett anyagot<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=wmEFusVe29g A rövidebb (32 perces) változat]</ref> 1991. május 17-én adták le a leningrádi tévében. Egy másik nézet szerint már 1991 januárjában sugározták a Szovjetunióban: az eltérés oka lehet, hogy a ''Lenyin – grib''nek kétféle változata ismert (egy 32 perces és egy 60 perces). A Kurjohin rendezte műsor premierérepremierjére az ''Ötödik kerék'' (''Pjatoje koleszo'') tévéadás keretében került sor, és óriási visszhangot kapott. (A városi legenda<ref>https://openuni.io/course/1/lesson/1/material/6/</ref> szerint másnap idős bolsevikok küldöttsége követelt magyarázatot az illetékes leningrádi pártszervnél: valóban gombává lett-é Lenin? Az egyszavas "Nem." válasz nem elégítette ki őket, így a párttitkár hosszabban is kifejtette: "Nem, mert az emlősök nem lehetnek növények!" Ez a válasz magukat az alkotókat is sokkolta...)<ref>http://www.ng.ru/ks/2007-11-01/100_4.html</ref>
 
Kurjohin egy interjúban elmondta:<ref>https://www.skeptik.net/prikol/lenin_gr.htm</ref> a tévétréfára ihletet egy összeesküvés-elméletre épülő televíziós adásból nyert. Ebben a készítők azt bizonygatták, hogy Szergej Jeszenyin költő 1925-ben nem öngyilkos lett, hanem megölték. "Bizonyítékképp" pedig a temetésén készült fotókat mutatták, a hangalámondás pedig ilyesmit sulykolt: "Látják? Ez az ember nem abba az irányba néz, ahová a többiek! Ebből az következik, hogy Jeszenyint megölték..." Kurjohin levonta a végkövetkeztetést: ezzel a "módszerrel" bármiről bármit be lehet bizonyítani, s a felkészületlen médiafogyasztóval bármit el lehet hitetni. Ennek nyomán született meg a ''Lenin – egy gomba''.
 
A témát búvárlók szerint az ötlet előképe lehetett [[Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin|Szolzsenyicin]] ''Vörös kerék'' (''Krasznoje koleszo'') c. regényfolyama, amely pont 1991 táján kezdett megjelenni a Szovjetunióban. Ennek egyik epizódjában hasonlítja az író Lenint gombához.<ref>Dmitrij Galkovszkij [http://www.ng.ru/ng_exlibris/2004-04-29/3_grib.html 2004-es cikke]</ref>
 
==Koncepciója==
Az ál-dokumentumfilm valójában egyfajta abszurd hoax, amelynek főbb állításai: a) az 1917-es bolsevik forradalom fő oka Lenin hallucinogén gombák iránti vonzalmában keresendő, b) a túlzott gombafogyasztás oda vezetett, hogy idővel Lenin maga is gombává alakult, c) mindezt eddig eltitkolták a nép elől, d) a jelenség és okozati láncolata "nyilvánvaló", csak a megfelelő bizonyítékokat kell felsorakoztatni.
 
A két főszereplő többször többnyire komoly képpel adja elő a tömény sületlenségeket. Néhányszor azonban elnevetik magukat az adásmenetben, ezzel ismintegy hiteltelenítve az általuk elmondottakat, ám enélkül is "kilóg a lóláb". A műsor állításai alapjáraton is nehezen elfogadhatóak, ám annak idején, 1991-ben sokan komolyan vették... Ennek oka, hogy az 1985-ben indult [[peresztrojka]] és [[glasznoszty]] dacára a Szovjetunió médiája meglehetősen központosított volt, s a közönség túlnyomó többsége évtizedeken át ahhoz szokott, hogy amit a hivatalosság közzétesz, azt feltétel nélkül el kell fogadni (vö. "de hiszen az újság is megírta!").
 
==Tartalma==
A nagy leleplezés központi figurája Kurjohin, aki saját nevén szerepel, mint ismert politikai aktivista és filmszínész. A beszélgetés során hangsúlyozza: nagy tisztelője az 1917-es forradalomnak, Lenin rajongója, és ezért is kezdett el foglalkozni a témával, nemrég tért vissza Mexikóból. Az általa elővezetett, tudományos körökből származó és újonnan feltárt tudományos eredmények egy meghökkentő, ám összességében hihető elmélethez vezettek. Amely hipotézis a bizonyítékok fényében megállja ugyan a helyét, de természetesen szívesen vesz bármely kritikát, hátha más is szolgál új tényekkel, melyek tovább árnyalják a képet.
 
Kurjohin a komoly és megalapozott kutató szerepében lép fel, Solohov pedig az érdeklődő riportert alakítja, aki rendre alákérdez interjúalanyának. A tudományos hihetőség kedvéért az interjú helyszíne egy könyvekkel zsúfolt szoba, a témában nyilatkozó szakértő beszédét kéretlen telefoncsörgések szakítják meg, amelyeket azonnal leszerel, mert semmi sem lehet fontosabb az igazság feltárásánál, a riporter időközben szemüveget vesz föl (a komolyságot, olvasottságot sugallandó) stb. A konkrét politikai események taglalásán túl a szovjet forradalom szimbolikájára is kitérnek, a munkás-paraszt szövetséget jelképező sarló és kalapácsra (ezek többek közt a [[A Szovjetunió címere|szovjet címerben]] is helyet kaptak). Állításuk szerint [[Vera Ignatyjevna Muhina|Vera Muhina]] 1936-os, gigantikus méretű szobra, a ''Munkás és kolhozparasztnő''<ref>http://sfmag.hu/wp-content/uploads/2011/02/Mukhina.jpg</ref> eredeti koncepciója is más alapokra épült. A megvalósult változatban a munkás kezében pörölyt tart, a kolhoznyica pedig sarlót – a két tárgy eredetileg gomba és kés lett volna, amellyel az erdőjáró gombászok a gombák begyűjtésekor átvágják annak tönkjét. A szimbolika egyértelmű...
 
A két "oknyomozó" azt bizonygatja, hogy Vlagyimir Iljics – az utóbb [[Carlos Castaneda]] nyomán szélesebb körben is megismert – pszichotróp gombák fogyasztása révén robbantotta ki a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat. Elég megnézni a régmúlt korok mexikói indián kultúráinak fennmaradt művészi emlékeit. Az ott freskókon ábrázolt mozgalmasság – amely a transzba esett indiánok (vö. pszichedelikus sámánizmus) tömeges ábrázolásában érhető tetten – kísértetiesen emlékeztet az 1917-es szentpétervári események kaotikusságára. Mindkét jelenség alapvető jellemzője, hogy primitív fegyverekkel felszerelt, vezetőik ellen lázadó dühödt tömeget ábrázol, s így a mexikói freskók nyilvánvaló analógiául szolgálnak az 1917-es oroszországi eseményeknek. Amerikai akusztikai kutatásokra hivatkozva közli: a gomba ugyanolyan hangokat ad ki, mint a rádióhullámok, tehát a gomba valójában rádióhullám (és így persze Lenin is az)! A Korán is szóba kerül, amely a zsidóknak éppenséggel csupán szombaton engedélyezi a gombák fogyasztását – ugye, milyen érdekes? És így tovább...
 
A koncepció alátámasztására rengeteg "bizonyítékot" vonultatnak föl, kezdve a Leninre vonatkozó kitalált életrajzi vonatkozásoktól és (hangalámondással) manipulált archív filmfelvételektől, ill. a Lenin környezetében felbukkanó figurák "átszabásától", holmi "hiteles szakértők" megszólaltatásán át célzatosan bevágott játékfilm-részletekig és gombás ételek emlegetéséig. Külön kiemelve hogy a Lenin (mozgalmi álnév), a 'lenyin' orosz hangsor visszafelé olvasva 'ninyel', ami egy ízletes francia gombás előétel neve etc. (Ami nem igaz, viszont a Ninyel egy a szovjet időkben létező női keresztnév volt, ami valóban a Lenin névalak visszafelé olvasásán alapult. Idővel számos hölgy megváltoztatta effajta keresztnevét, legtöbbnyire Nellyre.) Ezenfelül fontos tudnivaló, hogy a gombák maguk is bírnak személyiséggel, akárcsak az ember, ám a világforradalom vezére olyan sok gombát (többek közt légyölő galócát) evett, hogy a gomba személyisége kiszorította belőle az emberit. Így Lenin minden tekintetben "meggombásodott".
 
Az adás mondhatni csúcspontja, midőn Kurjohin egy szemléltető rajz segítségével bebizonyítja: a bolsevik vezérhez köthető egyik legismertebb toposz sem más, mint az "elgombásodó Lenin" figurájának soron következő állomása. A "Lenin egy páncélautó tetejéről beszédet intéz a forradalmi tömeghez" kép alapos elemzés után feltárja valódi jelentését: a speciális harci jármű alakjának oldalmetszete megtévesztésig úgy néz ki, mint a gombák föld alatti tenyészteste – ámde ez még nem fedi le az egész élőlényt, mert valami még hiányzik. A talaj fölötti termőtest! Ami maga Lenin. Tehát ha a páncélautó (földalatti tenyésztest) tetejére helyezzük a termőtestet (Lenin), megkapjuk egy gomba (konkrétabban: légyölő galóca, "muhomor") teljességét!
 
A két főszereplőfőszereplők (Kurjohin és Solohov) a mindvégig szellemes és hihetőnek beállított groteszk átverés-láncolat szófolyamát interjúkkal, filmbejátszásokkal, fotók bemutatásával tarkítják. A "szenzációs tényeket" magától értetődőnek veszik, "cáfolhatatlan bizonyítékokkal" (filmbejátszások, Lenin írásaiból vett idézetek, fehérköpenyes "tudós" által elővezetett valótlanságok stb.) támasztják alá. Slusszpoén gyanánt pedig maga Lenin is feltűnik egy rövid snitt erejéig: az őt alakító színész – háttérben légyölő galócákkal... – arról nyilatkozik, hogy "Szeretem begyűjteni a gombákat, szeretem pucolni őket, szeretem elkészíteni őket és szeretem megenni!"
 
==Utóélete==
Idővel saját honlapot is kapott<ref>http://lenin-grib.ru/</ref> (a kezdőképen Lenin-szobrok előterében látható, különálló betűkből összemontázsolt felirat jelentése: "Lenin nem vezér, hanem egy gomba").
 
A [[Szentpétervár|szentpétervári]] The Grand Astoria pszichedelikus együttes ''[https://www.youtube.com/watch?v=xbFANTqohK0 Lenin Was A Mushroom]'' szerzeményének előadása 2010-ből (stílusosan a [[Alekszandr Szergejevics Gribojedov|Gribojedov]] zenei klubban a 19. századi orosz íróról elnevezve, nevének jelentése: 'gombaevő').
 
A ''Lenyin – grib'' c. [https://www.youtube.com/watch?v=288uzpQtnK8&feature=youtu.be dalt] (Jaroszlav Mandrika szerzeménye, 2012-es felvétel) is a tévéműsor ihlette.<ref>[https://pesniclub.com/text/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-demo-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1 Szövegét lásd]</ref>
== Források ==
*A [https://www.youtube.com/watch?v=wmEFusVe29g rövidebb változat] (32 perc)
*A [https://www.skeptikyoutube.netcom/prikol/lenin_gr.htmwatch?v=NI_CSKSshWg A rövidebb (félórás)hosszabb változat interjúkérdései és válaszai] (Kurjohin60 és Solohovperc)]
*[https://www.skeptik.net/prikol/lenin_gr.htm A rövidebb (félórás) változat interjúkérdései és válaszai írásban (Kurjohin és Solohov)]
*
 
== További információk ==
*
*A [https://www.youtube.com/watch?v=NI_CSKSshWg hosszabb változat] (60 perc)
*2013-as [https://www.youtube.com/watch?v=JI7IBJQT_LA mémtörténet-ismertető adás] a ''Lenyin – grib''ről (10 perc)
*Szergej Solohovval készített [http://www.ng.ru/ks/2007-11-01/100_4.html 2007-es interjú] a műsorról