„Erdélyi Magyar Hírvivő” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
(székhely)
| wikicommons = <!-- WIKIDATÁBÓL, p373 -->
}}
Az '''''Erdélyi Magyar Hírvivő,''''' korabeli helyesírással '''''Erdélyi Magyar Hír-vivő''''' az első erdélyi magyar nyelvű sajtótermék. 1790–1791-ben jelent meg [[Nagyszeben]]ben illetve [[Kolozsvár]]on; a lap kiadója [[Martin Hochmeister (nyomdász, 1767–1837)|ifj. Martin Hochmeister]] nyomdász és könyvkiadó volt.
 
== Története ==
A 18. század végén [[Erdély]]ben még nem létezett magyar nyelvű hírlap, viszont a pozsonyi illetve bécsi magyar lapoknak számos erdélyi előfizetője volt. [[Martin Hochmeister (nyomdász, 1767–1837)|Ifj. Martin Hochmeister]] nagyszebeni nyomdász<ref>[[Dezsényi Béla]] illetve ''A magyar sajtó története'' az idősebbik [[Martin Hochmeister (nyomdász, 1740–1789)|Martin Hochmeister]]nek tulajdonítja a lap indítását, ez azonban téves, mert ő már 1789-ben elhunyt.</ref> 1790. januárbanjanuár 28-án engedélyt kért a [[gubernium|főkormányszéktől]] önálló magyar nyelvű hírlap indítására. Először a Nagyszebenben megjelenő ''[[Kriegsbote]]'' fordítására kapott engedélyt, de Hochmeister ezzel nem elégedett meg, azzal érvelve, hogy a fordítással megnövekedett átfutási idő alatt a hírek elavulnának. Az újság alapításához megnyerte [[Bánffy György (1746–1822)|Bánffy György]] kormányzó támogatását is, aki pártját fogta minden erdélyi magyar közművelődési kezdeményezésnek. 1790. március 4-én az [[Erdélyi Udvari Kancellária]] engedélyezte az önálló újság kiadását, előzetes [[cenzúra]] mellett.
 
A lap megjelenése előtt több helyen is hirdette programját: először a ''Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs und Staarssachen'' című német újság mellékletként jelent meg február 18-án, utána közzétette a ''Hadi és más Történetek'' illetve az '' Ephemerides Budenses'' is.
Az első szám a terveknek megfelelően 1790. április 3-án jelent meg, de ekkor még csak más, korábban engedélyezett lapok híreit vehették át, mert még nem érkezett meg az önálló lapra vonatkozó engedély. Szerkesztői [[Fábián Dániel (újságíró)|Fábián Dániel]] táblai levéltáros és Cserei Elek kormányszéki allevéltáros voltak.<ref>A szerkesztők neve nem volt feltüntetve, de [[Gyalui Farkas]] szerint ez közismert volt.</ref> A kormányszék [[Kolozsvár]]ra költözése miatt 1790. december 16-ától a lap Kolozsváron jelent meg. Itt azonban a város korábban létező (katolikus és protestáns) nyomdái támadást indítottak az új versenytárs ellen. Hochmeistert decemberben azzal vádolta az erdélyi országgyűlés, hogy a rendek hozzájárulása nélkül jelentette meg a király válaszát rendekhez; ezt a támadást a nyomdász azzal védte ki, hogy az országgyűlésnek nem, csak a főkormányszéknek tartozik felelősséggel. 1791. januárban azzal az új váddal került az országgyűlés elé, hogy az 1791. évi 3. számában engedély nélkül és hibás fordításban tette közzé a királyi leiratokat. Az üzletben tartott házkutatás során lefoglalták az ominózus lapszám példányait, viszont kiderült, hogy a cenzúra engedélyezte a szöveget. Ezért – noha az országgyűlés a nyomdász megbüntetésére tett javaslatot, – a főkormányszék csak helyesbítést kért. Az ügy [[II. Lipót magyar király|II. Lipót]] elé került, aki nem értett egyet az országgyűléssel. Utóbb azonban a rendek tiltakozása miatt megváltoztatta álláspontját, és feltehetően ez vezetett a lap megszűnéséhez.
 
Az ''Erdélyi Magyar Hírvivő''-nek összesen 64, vagy[[Gyalui Farkas]] feltételezése szerint 65 száma jelent meg, de az 1791-ben megjelent három vagy négy szám nem maradt fenn. Az 1790-es lapszámok is csak részben fellelhetőek.
 
== Leírása ==
 
== Források ==
* {{CitPer|aut=GyőrffyDezsényi GáborBéla|tit=Az Erdélyi Magyar Hírvivő századaiszázötven esztendeje|per=ME.DOKMagyar Média–Történet–KommunikációKönyvszemle|tomann=61940|anntom=201164|fasc=23|pag=274-278|url=http://wwwepa.medokoszk.rohu/sites00000/medok00021/files00202/publicationspdf/pdfs/ME.dok-2011274-2278.pdf}}
* {{CitPer|aut=Győrffy Gábor|tit=Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai|per=ME.DOK Média–Történet–Kommunikáció|tom=6|ann=2011|fasc=2|pag=39–48|url=http://www.medok.ro/sites/medok/files/publications/pdfs/ME.dok-2011-2.pdf}}
* {{CitLib|tit=A magyar sajtó története|ass=Főszerk. Szabolcsi Miklós|loc=Budapest|red=Akadémiai|ann=1979-1985|isbn=963 05 1772 8|url=http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/60.html}}
* {{CitLib|aut=Jakab Elek|tit=Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig|loc=Budapest|red=Magyar Tudományos Akadémia|ann=1882|url=http://mek.oszk.hu/09000/09051/09051.pdf}}
* {{CitLib|tit=A magyar sajtó története I|ass=Főszerk. Szabolcsi Miklós|loc=Budapest|red=Akadémiai|ann=1979-1985|isbn=963 05 1772 8|pag=138–139|url=http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/60.html}}
* {{CitLib|tit=Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés V/1. (S–Sz)|ass= Főszerk. Dávid Gyula|loc=Bukarest–Kolozsvár|red= Kriterion|loc2=Kolozsvár|red2=Erdélyi Múzeum-Egyesület|ann=2010|isbn=978-973-26-0961-3|url=http://lexikon.kriterion.ro/szavak/3861/}}
 
== További információk ==
* [http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?aktev=1790&id=1116 Erdélyi Magyar Hír-vivő], epa.oszk.hu
* {{CitPer|aut=Éder Zoltán|tit=Tiszti szójegyzék 1790-ből|per=Magyar Nyelvőr|ann=1975|tom=99|fasc=2}}
* {{CitPer|aut=Éder Zoltán|tit=Tiszti szójegyzék 1790-ből|per=Magyar Nyelvőr|ann=1975|tom=99|fasc=2|pag=156–169|url=https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/826713/default/doc_url/Magyar_Nyelvor_1975_apr_jun0001.pdf}} [a digitalizált változatban csak a 161–162. oldal látható]
* {{CitPer|aut=Gyalui Farkas|tit=Erdélyi Magyar Hírvivő|per=Pásztortűz|ann=1924|tom=2|fasc=9|pag=27-28}}
* {{CitPer|aut=Gyalui Farkas|tit=Az "Erdélyi Hírvivő" célkitűzése és hírek a lapból|per=Pásztortűz|ann=1940|tom=|fasc=5|pag=263-268}}