„Vita:Finnugor nyelvrokonság” változatai közötti eltérés

(Hej, élet, betyár élet...)
(→‎Édes anyanyelvünk eredete: Záróra után…)
Amikor egy tudomány megdönthetetlen ténynek gondol egy paradigmát, eleve eltávolodik a tudományos szemlélettől, és dogmává merevedik. Igen, ezt '''kell''' gondolni a magyar nyelvről, mert ők ezt gondolják. De a Wikipédia sajátossága, hogy mainstreamben utazik. – LA[[kép:dis LA ék.jpg|25px]]<sup>[[Szerkesztővita:Laszlovszky András|pankuš]]</sup> 2019. április 1., 00:47 (CEST)
 
 
Felebarátaim! Kedves {{válasz|Maghasito}}! Megköszönöm mindenkinek, hogy megosztotta velünk gondolatait, s közreműködésével hozzájárult, hogy valamennyire tisztán lássunk a vitatott kérdésben.
 
A finnugor elmélet – szögezzük le – sem dicséretekre, sem rágalmakra nem szolgál rá. Csupán egyike a számos feltevésnek. Megérdemli viszont, hogy vizsgálódásunk tárgya legyen.
 
A szóban forgó elgondolás – voltaképpen ezzel van bajunk – mára belekövült az akadémikus gondolkodásba. Közel két évszázada vergődik ama zsákutcában, melybe saját fogyatékosságai miatt keveredett, s csakis pártfogóinak, megszállott híveinek mértéktelen erőszakossága képes életben tartani. Nyelvészeink nyakatekert mutatványokkal igyekeznek megoldani, hogy a magyarok nyelve – ha már magát a népet nem lehet tőlük eredeztetni – mégiscsak a „finnugoroktól” származzék. Halálugrás közben természetesen nem tudnak figyelni a részletekre, ezért nem sikerülhet a mutatvány valami fényesen.
 
A megrögzött szokások rendkívül szívósak, és jeleseink még mindig azt hiszik, hogy az ő elgondolásuk a mértéke mindennek, s ennek okán kényük-kedvük szerint cselekedhetnek. Úgy tekintenek a magyar tudományosságra – mellőzve a józan ész érveit –, mintha értük jött volna létre, s az övék, csakis az övék volna.
 
Sokan feltehetik a kérdést: végül is nem mindegy a hétköznapok emberének vagy a történelemnek, hogy nyelvészeink és történészeink milyen eszmékhez kötik magukat? Nem mindegy kiktől származunk, kitől örököltük nyelvünket? Nos, bizonyára akadnak, kiknek ez nem sokat számít. A többiek ellenben tegyék fel maguknak a kérdést: ha csakugyan nem számít, kik voltak őseink, kiktől örököltük nyelvünket, akkor jeles írástudóink miért ragaszkodnak – körömszakadtáig – ellenőrizhetetlen és bizonyíthatatlan elgondolásaikhoz? Miért tette meg a magyar nyelv- és történettudomány központi dogmájának a finnugor elméletet? [[Szerkesztő:Jebusaeus|Jebusaeus]] <sup>[[Szerkesztővita:Jebusaeus|vita]]</sup> 2019. április 6., 14:50 (CEST)
----------------------------
A három "véleményeiről is ismert" nyelvész ugyan azt mondja ki amit az MTA állásfoglalás, tehát azt hogy "nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk" ami azt jelenti, hogy a nyelvészeten kívül egyetlen más tudományág sem kompetens a nyelvrokonság megállapításában, mert a "nyelvrokonság" kizárólag nyelvészeti kategória. Ezzel a kijelentéssel párhuzamosan persze akkor a nyelvészetnek is el kell fogadnia, hogy akkor a "magyarok" ősei nyugodtan lehetnek, sumérok, szkíták, hunok, médek, de akár származhatnak a szíriusziról is, ezeknek a feltevéseknek a nyelvészeti tények, semmiben nem mondhatnak ellent. Mert ugye ha a nyelv származásának kimondásához, semmiféle más tudománynak nincs kompetenciája, akkor a nyelvészetnek sem lehet kompetenciája semmiféle történeti esemény magyarázatára. Ha semmiféle tudomány nem kompetens a nyelvrokonság kérdésében, akkor azt ugyan valóban nem támadhatja, de akkor azt nem is támogathatja.