„Zsolozsma” változatai közötti eltérés

A vitalapon megjelölt részeket kihagytam, mert jogosnak tartom a kifogásokat, más helyeken kissé átfogalmaztam.
(A zsolozsma a görög-latin celeusma szóból származik)
(A vitalapon megjelölt részeket kihagytam, mert jogosnak tartom a kifogásokat, más helyeken kissé átfogalmaztam.)
 
=== VI. Pál pápa ===
VI. Pál pápa Aa zsolozsmát az ortodox egyházak Horologiuma mintájára Imaórák liturgiájanak nevezte át, a 150 zsoltár ciklusát 4 hétre osztatta el, a korábbi egy hét helyett, a hagyományos himnuszokat modernizálta,. aA Primát eltörölte, a Matutinum-otMatutinumot lényegesen lerövidítve napközben bármikor elmondható imádsággá alakította., A zsolozsmamondás ideje napi 30 percreígy csökkent, valószínűleg jelentős részben hozzájárulva ahhoz, hogy a papságzsolozsmamondás elhagyta a gyóntatószéketideje.{{forráskérő}} Ezzel együtt azAz új kiadásokzsolozsmakiadások csaknem kizárólagosan nemzeti nyelvűek.
 
== A zsolozsma mint könyv ==
A ''középkorban'' az állandó részeket, beleértve a minden nap azonos zsoltárokat fejből mondták, könyv csak standardként volt szükséges. Külön könyv volt a hét napjai szerint változó éjszakai, hajnali és esti zsoltárok, antifónák számára, külön könyv az időszaki olvasmányok és responsoriumok számára, illetve külön könyvek szolgáltak a szentek zsolozsmáinakzsolozsmáihoz megkülönböztetve a saját és közös részt.
 
Amikor a technika fejlődése lehetővé tette, hogy a zsolozsma könyvei minden pap és szerzetes számára elérhetőek legyenek, a fenti elosztást megtartották.
A napi zsolozsmát ezekből a részekből kellett összeállítani. X. Piusz előtt ez egyszerűbb volt, mert vagy a Commune és a Proprium Sanctorum, vagy a Psaltérium és Proprium de tempore volt a forrás, később a legtöbb napi zsolozsmához valamennyi részből kellett venni valamit: a zsoltárokat a Psalteriumból, az első három éjszakai olvasmányt és a hétköznapi zsolozsmát a Proprium de temporéból, a szentek zsolozsmájának többi olvasmányát és egyéb részeit a Proprium és a Commune Sanctorumból.
 
1961 után a lényeges rövidítések eredményeképpen a négy kötetet három, illetve két kötetbe foglalták. A rövidítés olyan mértékű volt, hogy ez a kétnyelvűséget is lehetővé tette. Az [[1970]] utáni Imaórákimaórák liturgiája általában egy kötetkötetet tesznek ki, mert csak nemzeti nyelvűnyelvűek.
 
A mai hivatalos [[Azaz Imaórák Liturgiája]] általában nemzeti nyelvű és négy kötetes (Advent Karácsonyi idő, Nagyböjt Húsvéti idő, Évközi idő I.-XVII. hét, Évközi idő XVIII.-XXXIV. hét<ref>{{Cite web |url=http://www.malezi.hu/imaorakliturgiaja/index/index.html |title=malezi.hu |accessdate=2008-07-04 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20080621081033/http://www.malezi.hu/imaorakliturgiaja/index/index.html |archivedate=2008-06-21 }}</ref>. 1991-ben adták ki a hivatalos magyar fordítást<ref>{{Cite web |url=http://www.malezi.hu/imaorakliturgiaja/oldalak/1kotet/01.htm |title=malezi.hu |accessdate=2012-04-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120429123022/http://www.malezi.hu/imaorakliturgiaja/oldalak/1kotet/01.htm |archivedate=2012-04-29 }}</ref> négy kötetben, de készült egy egy kötetes változat is (az Olvasmányos imaórák nélküli), hogy a hívek jobban bekapcsolódhassanak az imákba.<ref>[http://lexikon.katolikus.hu/O/Orsz%C3%A1gos%20Liturgikus%20Tan%C3%A1cs.html lexikon.katolikus.hu > Országos Igeliturgikus Tanács]</ref>
 
== A zsolozsmamondás ideje ==
Általánosan elfogadott nézet, hogy a Matutinum három nokturnusa azt tükrözi hogy a remeték az Egyiptomiegyiptomi pusztában éjszaka háromszor fölkeltek a zsolozsmát mondani, és ennek megfelelően nappal is minden 3 órában mondtak egy hórát.
 
Szent Benedek regulája a Matutinomot éjjel 2 órára vagy a hajnal előtti két órára rendeli, hogy rövid szünet utanután a Laudest hajnali imaként mondhassák el. A Primát, majd a napközi imákat (Tertia, Sexta, Nona) és a Vecsernyét reggel hattól kezdve három órás időszakonként mondták, a Completoriumot pedig a nap befejezéseként estieste 8 óra körül. Egyes szerzetesrendek ezt a rendet a mai napig tartják.
 
Az egyházmegyei zsolozsmát a katedrálisokban általában reggel fél hétkor kezdték a Matutinummal és Laudes-szel, a 10 órai nagymise előtt mondták el a Primát és a Tertiát, a mise után a Sextát és a Nonát; délután négy óra után a Vecsernyét és a Completoriumot.
 
A káptalanon kívül a napi zsolozsmát bármikor el lehetett mondani a nap 24 órájában megengedve a Matutinum anticipálásat az előző nap délután 2 órájától kezdve. A zsolozsmamondás súlyosma bűn terhe mellettis kötelező a papok és szerzetesek számára, de kifejezetten ajánlják a világi híveknek is.
 
1970 után a káptalani zsolozsmák javarészt megszűntek, az Olvasmányos imaórát bármikor el lehet mondani sorrend nélkül. A kötelezettségtudat lényegesen csökkent{{forráskérő}}, a püspök felmentést adhat a zsolozsmamondás alól, idős papok helyettesítik a rózsafüzér elmondásával. Állandó diakónusok számára csak a hajnali és esti óra elmondása kötelező.
 
== Jegyzetek ==
 
== További információk ==
*[http://lexikon.katolikus.hu/Z/zsolozsma.html Zsolozsma]
* [https://lh.kbs.sk/hu/default.htm Az imaórák liturgiája], lh.kbs.sk
*[https://www.liturgia.hu/zsolozsma/ VI. Pál Laudis Canticum kezdetű apostoli rendelkezése]
* [https://lh.kbs.sk/hu/default.htm Az imaórák liturgiája], lh.kbs.sk
* [https://web.archive.org/web/20080410064459/http://penta.hcbc.hu/ppek/konyvek/szzsol01.txt Szunyogh X Ferenc: Szent zsolozsma története], penta.hcbc.hu
* [http://penta.hcbc.hu/ppek/k122.htm Sik Sándor himnuszok könyve], penta.hcbc.hu
520

szerkesztés