„Szerkesztővita:GéKI” változatai közötti eltérés

Válasz
(Válasz)
 
:– [[Szerkesztő:GéKI|GéKI]] <sup>[[Szerkesztővita:GéKI|vita]]</sup> 2019. május 9., 16:06 (CEST)
 
Üdvözöllek, GéKI barátom! Igen, eljött a búcsú ideje. S nem lehet, nincsen is kifogásom ellene, ha vesztesnek minősítenek, hiszen a magam elhatározásából adtam fel a munkát e helyen.
 
Nem vártam elismerést, csupán teljesítményemnek kijáró tiszteletet. Nem kaptam meg – nem a világ vége. Ám eredményeimet többre tartom annál, hogysem olyanok – [[Szerkesztő:Jebusaeus/Megszállottak|megszállottak]] – gondjaira bízzam őket, akik nem tudják mások munkáját megbecsülni. Nem teremtenek, hozzáadnak, javítanak, hanem eltüntetnek, elvesznek, rontanak. ''Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért ne vesztegess!''
 
Hiszed vagy sem, nem haragszom rájuk. Nem elvetemültek, csupán hitüket óvják. Egyikük azért, mert szeretné megőrizni a fennálló rendet. Barátunkat fogva tartják a szokások és az előítéletek. Tiszteli a hagyományos értékrendet s intézményeit. Megszokta, hogy van, aki parancsol, s van, aki engedelmeskedik. Botrányosnak tartja, ha valaki más elveket vall, nem tiszteli a tekintélyt, gondolkodását nem kötik szabályok. A másik meg – bár van olyan eszes, mint bárki közülünk – nem bízik magában, képességeiben, tudásában, ezért inkább mások gondolatain élősködik, másokkal zsarnokoskodik. Az elismerés igénye hajtja; ingatag önértékelése követeli, hogy mindig a győztesek oldalán álljon. Barátunk hite szerint, a rangosabb, a tekintélyesebb stb. felsőbbrendű, s aki a jelesek eszméiben osztozik, maga is különb. Felsőbbrendűnek pedig nem kell bizonyítania, képességeiről számot adnia.
 
Közös munka a megszállottakkal jószerével lehetetlen. Nem tudnak, illetve nem is akarnak egyezkedni. Az alkalmazkodás mindig a többiek feladata lesz. Amit nekik szabad, másoknak nem. Ha bármit számon kérnek rajtuk, akkor a felelősséget elhárítják, másokat hibáztatnak. Mások céljairól, igényeiről stb. nagyvonalúan megfeledkeznek. Lábbal tiporják mások jogait, s panaszkodnak, hogy kénytelenek voltak beszennyezni cipőjüket. És így tovább. A szabad enciklopédia pedig nem tekinti feladatának, hogy távol tartsa őket.
 
S nekem sem küldetésem, hogy velük hadakozzak. Kezelésük jól felkészült lélekbúvár szakembernek is kihívás, és sok esetben lehetetlen küldetés. (Tudom, mit beszélek.) Hiú ábránd abban hinni, hogy ha egyenrangú félnek tekinted őket, ha türelmes vagy velük, ha engedményeket teszel nekik, ha kitartóan imádkozol értük…, akkor majd méltányolják igyekezetedet, és megváltoznak. Éppen ellenkezőleg. Gyengének tartanak, s ennek okán feljogosítva érzik magukat, hogy kihasználjanak. Nem jóakaratú, segítőkész embernek tartanak, hanem könnyen kijátszhatónak, ostobának. E hiábavaló küzdelemben te fogsz megváltozni, és nem feltétlenül javadra, ha nem vagy kellően felkészült. Jobb tehát mihamarabb kilépni a megváltó szerepéből, elkönyvelni a veszteségeket, és tovább lépni.
 
Ami pedig a finnugrizmust illeti, azt hiszem, nem kell külön értekeznünk róla.
 
Továbbra is figyelemmel kísérem majd az eseményeket, de ritkábban leszek itt. S igyekszem nem hátráltatni másokat alkotó munkájukban.
 
''A rög- és a valódi eszmék fanatikus ismételgetése ma még nincsen precízen elhatárolva az orvostudomány előtt. Ezért olykor nagy reformerekről későn derül ki, hogy eszméjük nem valódi volt, hanem rög. De ilyenkor már nem lehet kezelni őket, mert magas pozíciót, nagy tekintélyt és világraszóló érdemrendeket kaptak.'' (Rejtő Jenő: ''Egy bolond száz bajt csinál.'')
 
[[Szerkesztő:Jebusaeus|Jebusaeus]] <sup>[[Szerkesztővita:Jebusaeus|vita]]</sup> 2019. május 9., 22:54 (CEST)