„Alternatív elméletek a magyar nyelv rokonságáról” változatai közötti eltérés

[[Podhorszky Lajos]] - akinek munkásságát 1858-ban levelezői tagsággal ismerte el az MTA - 1876. március 13-án tartotta meg „''A magyar képzők és ragok megfejtése sinai gyökszók által''” című akadémiai székfoglalóját. A nyelvész kapcsolatot vélt felfedezni a magyar és a kínai nyelv között (pl. hiep: fej, tu: út szóegyezésekkel próbálta bizonyítani a két nyelv rokonságát).<ref>[http://finnugor.elte.hu/?q=nemtud ''Tudománytalan nyelvrokonítási kísérletek'']</ref><ref>„''De a délibábos nyelvészet még ekkor sem adta meg magát, tovább járt a maga útján, még az Akadémián belül is. Podhorszky Lajos 18 évvel levelező taggá történt megválasztása után megtartott szókfoglaló értekezésében a magyar nyelv kínai eredetét próbálta igazolni''.” ([[Ligeti Lajos]]: [http://epa.oszk.hu/00000/00021/00297/pdf/MKSZ_EPA00021_1977_93_01_003-014.pdf ''Az Akadémia könyvtára és az orientalisztika''] (1977))</ref> Erről írt is egy vaskos, 344 oldalas kötetet, ami Párizsban jelent meg 1877-ben.<ref>Ludwig Podhorszky: ''Etymologisches Wörterbuch der magyarischen Sprache: genetisch aus chinesischen Wurzeln und Stämmen erklärt''. Paris, Verlag von Maisonneuve, 1877 (344 p. 8° (25 cm)) Móricz Zsigmond hagyatékában is található ebből egy példány. (PIM)</ref> Mellesleg egy hun–magyar őstörténetet is alkotott magának, de erről nem maradt fenn túl sok részlet, mivel korábbi felvetéseit többször gúny tárgyává tették.
 
Podhorszky elképzeléseit a kínai-magyar nyelvrokonságról [[Budenz József]] kérdőjelezte meg az MTA egyik ülésén 1877-ben.<ref>[http://real-eod.mtak.hu/317/1/ERTNYELVSZEP_07_02.pdf Budenz: ''Podhorszky L. magyar-sinai nyelv-hasonlítása.'' (1877. március 12.)]</ref><ref>„''De vajjon bizonyít-e P. úr és hogyan? Szorosan véve semmit sem bizonyít, csak hiszi, tartja, fölveszi a sinai rokonságot, s úgy látszik nem is adott magának számot arról, hogy mi kell ilyen bizonyításhoz, s hogy kell benne eljárni. [...] Ilyen szóegyezések, a milyenek a fent idézett magyar-sinai találkozások is, ismétlem, igen is lehetnek nyomok a nyelvrokonság keresésében, de soha sem bizonyítékai; mert különben könnyű szerrel a világ valamennyi nyelvének rokonságát lehetne constatálni; de akkor a nyelvtudomány sem lenne egyéb üres hanghasonlat-kapkodásnál, s czélja legfelebb curiositásokon való mulatozás. [...] Azt hiszem, eléggé igazoltam fentebb kimondott ítéletemet, hogy P. úrnak a magyar és sinai nyelvek rokonításával tett kísérlete — csakis sikertelen elhibázott kísérlet.''”</ref>
 
=== Bibliai szóhasonlítások ===