„Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Nem cégként szerkesztők azonosítója” változatai közötti eltérés

===Az irányelv kapcsolódó rendelkezései===
1) A [[Wikipédia:Azonosító]] irányelvnek a beadvány tartalmát, a cégnevekhez kapcsolódó azonosítókat érintő rendelkezései a nem megfelelő azonosító nevekről az alábbiak:
''''„Nem megfelelő azonosító:”''''
*''''„Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem ezek hivatalos képviselője”'''';
*''''„Az azonosító nem használható más emberek, csoportok vagy cégek lejáratására, függetlenül attól, hogy azok szerkesztik-e a Wikipédiát”''''.
A [[Wikipédia:Szavazás/Céges azonosítók, 2010]] alapján az irányelv az alábbi ponttal egészült ki, amely szűkíti a fenti idézet első pontban meghatározott feltételt, kimondva, hogy cégeknek és pártoknak semmiképpen nem lehet saját nevüket tartalmazó azonosítója, függetlenül attól, hogy a szerkesztő azok hivatalos képviselője vagy sem:
*''''„Ne legyenek se cégeknek, se pártoknak saját nevüket tartalmazó vagy arra egyértelműen utaló azonosítói a Wikipédián.”''''
 
===Értelmezések a cégek és pártok nevei esetében===
A [[cégnév]] lehet teljes vagy rövidített név. A teljes név három részből áll: egy (vagy több) [[vezérszó]]ból, a cég tevékenységi körére utaló részből, valamint a cégforma megnevezéséből. A rövidített név a vezérszóból és a cégforma megnevezéséből áll. A fenti meghatározás figyelembevételével a cégek elnevezése, valamint azok vezérszava esetében az irányelv alkalmazásához az alábbi értelmezéseket adjuk, amelyekre a későbbiekben az „Értelmezés” szóval, és a megfelelő ponttal hivatkozunk:
1. Az irányelv megszövegezése alapján ''''''nem megengedett'''''' egy cég teljes vagy rövidített nevének szerkesztői azonosítóként való használata. Például a „Valami Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”, valamint a „Valami Kft” név és ezek bármilyen arra egyértelműen utaló változata, például „valamikft”, egyaránt tiltott azonosító a Wikipédián. A pártok esetében a pártok neve vagy azok bármilyen
rövidítése vagy arra való egyértelmű utalás (például szadesz, fideSS) nem megengedett szerkesztői azonosító.
2. A ''''''vezérszó'''''' állhat személynévből, köznyelvi szóból, mozaikszóból, rövidítésből
vagy fantázianévből. Ezek más-más megközelítést igényelnek:
*a. ''''''Egyértelműen megengedett'''''' egy szerkesztői azonosító, akkor is, ha az megegyezik egy cég vezérszavával, ha az
**i. személynév, és egyben a regisztrált szerkesztő saját neve, akkor is, ha ilyen nevű cég akár az ő, akár más tulajdonában létezik, mert senkit nem lehet eltiltani saját személyneve használatától (például Kovács (Kovács Kft.)). Azonban nem megengedett még az ilyen saját szerkesztői névvel sem az Értelmezés b. iii. pontja szerinti gazdasági előnyszerzésre törekvés.
**ii. köznyelvi szó (például Szalakóta (Szalakóta Bt.), Mandula (Mandula Supersum Kft.), Zafir (Zafir Kft.) stb.).
*b. Mozaikszó, rövidítés és fantázianév esetén a szerkesztői azonosító ''''''megengedett'''''' akkor is, ha az egy cég vezérszavával egyezik (például Samat (SAMAT-Fuvar Kft., Slemi (Slemi–Hami Bt.), Gerry89 (Gerry-Tech Kft.), Dodi123 (Dodi Kft.)
**i. ha a szerkesztői azonosítónak választott vezérszó védett terméknevet tartalmaz (például Coca Cola bármilyen alakban: cocacola stb.);
**ii. ha a szerkesztői azonosítónak választott vezérszó közismert márkanév (például adidas);
===Válaszok a beadványban megfogalmazott kérdésekre===
A beadvány szerinti kérdésekre adott válaszok a fentiek alapján:
1. ''''„Befolyásolja-e a kérdést, hogy az azonosítóban szereplő cégben bármilyen módon érintett-e a szerkesztő, és ha igen akkor miként?Elképzelhető, hogy a saját érdekeltség tiltott, de egy szülő, testvér, stb. kapcsolat már elfogadható? Egy névrokonságból lehet (esetleg téves) következtetéseket levonni, de egy anyós, unokatestvér, stb. kapcsolat már csak nehezen ellenőrizhető. (Amúgy azt gondolom, hogy a GDPR kifejezetten tiltja, hogy vizsgáljuk az azonosítók mögött álló szerkesztők IRL személyét, de tavaly felmerült, hogy a tulajdonosokra illetve azok családtagjaira más szabályok vonatkoznak, mint akit semmilyen családi szál nem köt a kérdéses céghez.)”''''
*Ha az azonosító egy cég nevének teljes vagy rövidített alakja, az az „Értelmezés” 1. pontja alapján nem megengedett azonosítónak számít, függetlenül attól, hogy az ilyen néven regisztrált szerkesztő bármilyen kapcsolatban áll-e a céggel vagy sem.
*Ha az azonosító egy létező cég vezérszava, akkor az „Értelmezés” 2. pontja alapján
megengedett vagy nem elfogadható az azonosító, függetlenül attól, hogy a regisztrált szerkesztő az adott cégben bármilyen minőségben tulajdonos, ügyvezető vagy alkalmazott, vagy az előbbiek rokona, ismerőse, vagy tőlük független személy.
2. ''''„Amennyiben mindenfajta egyezőséget tiltunk, akkor kivételt képeznek-e olyan esetek, hogy pl. "privát okokból gyermekkorom egyik meghatározója volt"? (A tavalyi vitában merült fel ilyen indok a (szerintem nem létező szabály alóli) kivétel okaként.)”''''
*Az azonosító és egy cégnév egyezősége csak a teljes vagy rövidített cégnevek, valamint a pártok nevei és azok bármilyen arra egyértelműen utaló változata esetében nem megfelelőek. A cégnévben szereplő vezérszó egyezősége esetén az „Értelmezés”
2. b. pontja szerinti esetekben nem megfelelő.
3. ''''„Az egyezőségeket csak a magyar cégnevekben kell-e kutatni, vagy a világ összes
cégnevében? (Tavaly többen felismerni vélték azonosítójukat különböző külföldi cégnevekben.)”''''
*Az egyezőséget nem kell kutatni. Amennyiben bármely szerkesztőtől egy azonosító névvel kapcsolatban kifogás érkezik, vagy az azonosítónak választott márkanév közismert, abban az esetben, és kizárólag csak akkor kell az adminisztrátoroknak megvizsgálni azt, hogy az azonosító és az abban szereplő cégnév, vagy annak vezérszava az „Értelmezés” 1. vagy 2. pontjában foglaltak valamelyikébe ütközik-e,
függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi cégről van szó.
4. ''''„Mi történik, ha egy jövőben alakuló cég neve megegyezik egy meglévő felhasználó szerkesztőnevével? Blokkoljuk, vagy felszólítjuk névváltoztatásra?”''''
*Egy jövőben alakuló cég esetében, ha egy szerkesztő korábban választott azonosítójával kapcsolatban kifogás érkezik, ugyanúgy kell eljárni, mint a már korábban is létező cégek esetében, azaz az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti megfelelőséget kell vizsgálni. A szerkesztői név ilyen esetben általában csak akkor nem megfelelő, ha a név védett terméknév.
5. ''''„Miként érvényesítődik az irányelv a globális felhasználói fiókok esetében? Ha a példának okáért egy brazil szerkesztő jóhiszeműen beregisztrálja a CBA felhasználónevet, akkor mi a magyar Wikipédián blokkoljuk?”''''
*A globális felhasználói fiókok esetében ugyanaz az eljárás, mint a magyar fiókok esetében, azaz a kizáró okok megegyeznek.
6. ''''„Miként kéne történnie a névegyezőségek ellenőrzésének? Egy bot-nak kéne folyamatosan kutatnia ezeket, vagy egyéni feljelentgetések alapján?”''''
*A névegyezőséget külön nem kell ellenőrizni. Az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti megfelelőségét vizsgáló ellenőrzés csak bejelentés esetén történjen.
7. ''''„Korábban egyik szerkesztőtársunk [https://hu.wikipedia.org/w/index.php?diff=20888059&oldid=20888038&title=Szerke
sztővita:EniPort&type=revision&diffmode=source felhívta a figyelmet] arra, hogy az egyesek által vitatott azonosítókban többnyire nem is [[cégnév]], hanem csak [[vezérszó]] szerepel, ezekre viszont jelenleg végleg semmilyen szabályozás,
korlátozás nem létezik: vitán felül áll a használatuk szabályossága.”''''
*A vezérszóra vonatkozóan az „Értelmezés” 2. pontja szerinti megállapítások érvényesek.
 
módosítás következtében javasoljuk a híres emberekre, közszereplőkre,
intézményekre, szervezetekre, valamint a cégekre és pártokra vonatkozó megfogalmazások egy pontba szerkesztését, mivel különbség a módosítás után már nincs köztük.
A „''''Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem
ezek hivatalos képviselője''''” mondatot az alábbira:
(''''Nem megengedett azonosító'''')
''''Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek, cégek, pártok neve,
valamint ezek bármilyen arra egyértelműen utaló változata, kivéve, ha az érintett
közszereplő vagy híres ember saját maga szerkeszt. A személyazonosságot az OTRS-
en keresztül igazolni kell.''''
2. Kiegészítésként javasoljuk:
''''Nem megengedett az olyan azonosító, amely a magyar névtér
szerkesztőközösségében megosztó, indulatkeltő, jogkorlátozó, jogkiterjesztő vagy
gazdasági-politikai érdekek érvényesítését szolgálja.''''
 
Az Eljáró Tanács nevében: – [[Szerkesztő:Gerry89|Gerry89]] <sup>[[Szerkesztővita:Gerry89|vita]]</sup> 2019. május 20., 08:50 (CEST)