„Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Nem cégként szerkesztők azonosítója” változatai közötti eltérés

===Válaszok a beadványban megfogalmazott kérdésekre===
A beadvány szerinti kérdésekre adott válaszok a fentiek alapján:
 
1. ''„Befolyásolja-e a kérdést, hogy az azonosítóban szereplő cégben bármilyen módon érintett-e a szerkesztő, és ha igen akkor miként?Elképzelhető, hogy a saját érdekeltség tiltott, de egy szülő, testvér, stb. kapcsolat már elfogadható? Egy névrokonságból lehet (esetleg téves) következtetéseket levonni, de egy anyós, unokatestvér, stb. kapcsolat már csak nehezen ellenőrizhető. (Amúgy azt gondolom, hogy a GDPR kifejezetten tiltja, hogy vizsgáljuk az azonosítók mögött álló szerkesztők IRL személyét, de tavaly felmerült, hogy a tulajdonosokra illetve azok családtagjaira más szabályok vonatkoznak, mint akit semmilyen családi szál nem köt a kérdéses céghez.)”''
*Ha az azonosító egy cég nevének teljes vagy rövidített alakja, az az „Értelmezés” 1. pontja alapján nem megengedett azonosítónak számít, függetlenül attól, hogy az ilyen néven regisztrált szerkesztő bármilyen kapcsolatban áll-e a céggel vagy sem.
*Ha az azonosító egy létező cég vezérszava, akkor az „Értelmezés” 2. pontja alapján
megengedett vagy nem elfogadható az azonosító, függetlenül attól, hogy a regisztrált szerkesztő az adott cégben bármilyen minőségben tulajdonos, ügyvezető vagy alkalmazott, vagy az előbbiek rokona, ismerőse, vagy tőlük független személy.
 
2. ''„Amennyiben mindenfajta egyezőséget tiltunk, akkor kivételt képeznek-e olyan esetek, hogy pl. "privát okokból gyermekkorom egyik meghatározója volt"? (A tavalyi vitában merült fel ilyen indok a (szerintem nem létező szabály alóli) kivétel okaként.)”''
*Az azonosító és egy cégnév egyezősége csak a teljes vagy rövidített cégnevek, valamint a pártok nevei és azok bármilyen arra egyértelműen utaló változata esetében nem megfelelőek. A cégnévben szereplő vezérszó egyezősége esetén az „Értelmezés”
2. b. pontja szerinti esetekben nem megfelelő.
 
3. ''„Az egyezőségeket csak a magyar cégnevekben kell-e kutatni, vagy a világ összes
cégnevében? (Tavaly többen felismerni vélték azonosítójukat különböző külföldi cégnevekben.)”''
*Az egyezőséget nem kell kutatni. Amennyiben bármely szerkesztőtől egy azonosító névvel kapcsolatban kifogás érkezik, vagy az azonosítónak választott márkanév közismert, abban az esetben, és kizárólag csak akkor kell az adminisztrátoroknak megvizsgálni azt, hogy az azonosító és az abban szereplő cégnév, vagy annak vezérszava az „Értelmezés” 1. vagy 2. pontjában foglaltak valamelyikébe ütközik-e, függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi cégről van szó.
 
függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi cégről van szó.
4. ''„Mi történik, ha egy jövőben alakuló cég neve megegyezik egy meglévő felhasználó szerkesztőnevével? Blokkoljuk, vagy felszólítjuk névváltoztatásra?”''
*Egy jövőben alakuló cég esetében, ha egy szerkesztő korábban választott azonosítójával kapcsolatban kifogás érkezik, ugyanúgy kell eljárni, mint a már korábban is létező cégek esetében, azaz az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti megfelelőséget kell vizsgálni. A szerkesztői név ilyen esetben általában csak akkor nem megfelelő, ha a név védett terméknév.
 
5. ''„Miként érvényesítődik az irányelv a globális felhasználói fiókok esetében? Ha a példának okáért egy brazil szerkesztő jóhiszeműen beregisztrálja a CBA felhasználónevet, akkor mi a magyar Wikipédián blokkoljuk?”''
*A globális felhasználói fiókok esetében ugyanaz az eljárás, mint a magyar fiókok esetében, azaz a kizáró okok megegyeznek.
 
6. ''„Miként kéne történnie a névegyezőségek ellenőrzésének? Egy bot-nak kéne folyamatosan kutatnia ezeket, vagy egyéni feljelentgetések alapján?”''
*A névegyezőséget külön nem kell ellenőrizni. Az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti megfelelőségét vizsgáló ellenőrzés csak bejelentés esetén történjen.
 
7. ''„Korábban egyik szerkesztőtársunk [https://hu.wikipedia.org/w/index.php?diff=20888059&oldid=20888038&title=Szerke
sztővita:EniPort&type=revision&diffmode=source felhívta a figyelmet] arra, hogy az egyesek által vitatott azonosítókban többnyire nem is [[cégnév]], hanem csak [[vezérszó]] szerepel, ezekre viszont jelenleg végleg semmilyen szabályozás,