„Európai eszközökkel a nemzeti régiók jogaiért” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
a
Az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságokkal rendelkező régiókról az Európa Tanács több ajánlást is elfogadott. Az 1201/1993-as, 1334/2003-as, 1811/2007-es számú ajánlások mindegyike politikai-közigazgatási eszközöket javasol a sajátosságokkal rendelkező régiók számára. Bár ezek az ajánlások az Európa Tanács dokumentumai, iránymutatónak tekintendők az Európai Unió számára is.
 
Az [http://adattar.adatbank.transindex.ro/nemzetkozi/rec1201h.htm 1201/1993-as ajánlás] szerint „ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy ''autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal'' rendelkezzenek”.
 
Az1334Az [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1334-20031202&from=HU 1334/2003-as ajánlásnak] (az ún. Gross-jelentésnek) az üzenete az, hogy a speciális regionális státus – az autonómia – révén az állam területi integritásának az elve összeegyeztethető a különböző területi identitásokban megnyilvánuló kulturális sokszínűség elvével. A regionális autonómia egyszerre biztosít eszközöket a területi közösségek számára, hogy megőrizzék kulturális identitásukat, és nyújt garanciát az államnak területi identitása megőrzéséhez.
 
Az [http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzU4MiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3NTgy 1811/2007-es számú ajánlás] pedig határozottan javasolja az Európai Uniónak, hogy: a) könnyítse meg a nagy európai régióknak, hogy részt vegyenek a közös politikai és döntéshozási folyamatokban, valamint a Közösség szabályzatainak gyakorlatba ültetésében, és garantáljon nekik ehhez megfelelő elismerést és státust; b) erősítse meg a régiók szerepét az Európai Tanácsban.
 
Maga az európai uniós joganyag is számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely hivatkozási alapul szolgál a kezdeményezők számára. Az elsődleges joganyagból ide az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153., 167., 170., 174., 176., 177. és 178. cikke sorolható. A másodlagos uniós jogból kiemelkedik az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete, mely az Unió regionális politikáját segítő statisztikai rendszer – a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (a NUTS) – létrehozásáról szól. A rendelet a regionális fejlődést nyomon követő rendszer területi-statisztikai egységei között számba veszi azokat is, amelyek nem közigazgatási egységek, és elvként fogalmazza meg, hogy „a nem közigazgatási egységeknek tükrözniük kell a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket”. (10. pont)
18

szerkesztés