„Felsődiós” változatai közötti eltérés

(web)
 
== Irodalom ==
*Čambal, R. 2019: An Early La Tène bird brooch from Horné Orešany-Slepý Vrch, Slovakia. In. P. C. Ramsl - K. Rebay-Salisbury - P. Trebsche (Hrsg.): Schichtengeschichte - Festschrift für Otto H. Urban. Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie 328. Bonn, 339-342.
*Čambal, R. 2016: Včasnolaténske spony z Horných Orešian - Slepého vrchu v zbierkach Archeologického múzea v Bratislave. Zborník SNM - Archeológia 110.
*[[Karol Pieta|Pieta, K.]] 2014: Rituelle Beile aus dem Frühlatène-Burgwall in Horné Orešany. In: J. Čižmářová - N. Venclová - G. Březinová (eds.): Moravské křižovatky - Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 717–725.
44 208

szerkesztés