„Merenptah-sztélé” változatai közötti eltérés

Az ''Izrael-sztélé'' név félrevezető, mert Izraelt csak futólag említi a sztélé, más legyőzött kánaáni országokkal és népekkel együtt (Gezer, Janoám és Askelon), bár Izrael történelme szempontjából jelentős ez a korai említés. A sor fordítása: „Kánaán népe nyomorult fogoly, Askelon meghódítva, Gezert elfoglaltam, Janoám elpusztult, Izrael puszta, magva nincs többé.”
A rövidség miatt nem állapítható meg sok információ, de míg a többi név után az országot jelentő [[determinatívum]] áll, Izraelé után a népet jelentő, ami arra utal, ebben az időben nem országként, hanem népként (esetleg nomádokként), állandó városállam nélküli csoportként tekintettek rájuk.<ref name="Redmount" /> Jóllehet az [[ószövetség]]i [[Szentírás]]nak a [[Teremtés könyve]] sem említ ilyesmit, sőt világosan kitűnik, hogy a zsidóság ősatyainak tekintett [[Ábrahám (Terah fia)|Ábrahám]], [[Izsák (Ábrahám fia)|Izsák]] és [[Jákob]] vándoroltak a területen és állattenyésztésből éltek, mialatt kapcsolatokat alakítottak ki az itteni törzsekkel és államokkal.
 
Askelon városa a [[filiszteusok|filiszteus]] nép egyik jelentős városa. A filiszteusokat más források is úgy említik, mint Egyiptom egyik nagy ellenségét.
 
Vitatott, hogy Merenptah valóban indított-e hadjáratot erre a vidékre, vagy csak feljegyezte a már létező állapotot, apja, [[II. Ramszesz]] ugyanis egyik, a [[Kádesi csata|kádesi csatát]] leíró sztéléjén arra utal, ez a terület már a hatalma alatt áll. Lehetséges, hogy egy lázadást kellett Merenptahnak levernie.