„Védőital és védőétel” változatai közötti eltérés

→‎Hatályosság: nem kell kiemelés
(→‎Hatályosság: nem kell kiemelés)
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a védőital biztosításának szabályait részletesen a következő rendelet szabályozza: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
===Hatályosság===
A rendelet '''hatálya''' a '''munkahelynek minősülő szabad vagy zárt terekre terjed ki''' a törvény hatálya értelmében.<ref>ˇMunkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében.ˇ Mvt. 87. § 5. [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV 1993. évi XCIII. törvény Értelmező rendelkezések 87. §.5.pont]</ref>
 
A rendelet hatálya '''nem terjed ki'''
 
* az ideiglenes vagy változó (nem telepített) építési területeken lévő munkahelyekre, ám a <ref>"18.2. Ivóvízellátás
18.2.1. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani." [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200004.SCM 4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I.Általános követelmények]</ref>
* a külön jogszabályban meghatározott bányászati tevékenységek munkahelyeire (pl. geotermikus energia munkahely)<ref> 1993. évi XLVIII. törvény 5.§. g. pontja[https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról]</ref>