„Nádasd nemzetség” változatai közötti eltérés

a
Egyértelműsítés
a (Kor, kori helyesírása (a kori történelmi koroknál külön, életkornál egybe))
a (Egyértelműsítés)
*******{{-}}
 
A nemzetség ezen ága nevét az elsőként ismert személyéről, ''Petenad''ról kapta. ''Petenad'' említése először ''Csák Demeter''<ref group=m>lásd: [[Boldog Csák Móric]]</ref> országbíró 1233 évi ítéletlevelében szerepel. Az oklevél a Nádasd nemzetségbeliek közötti – ''Nadast'' illetve ''Nadost'' falu negyedrészét érintő, előzetesen ''pristaldált''<ref group=m>A ''pristaldus'' (hiteles tanuvallomásúnak tekintett királyi megbízott) által lefolytatott eljárás. lásd: [[Poroszló (foglalkozás)|poroszló]]</ref> – vita ügyében hozott ítéletet tartalmazza.<ref>Ipolyi Arnold–Nagy Imre–Véghely Dezső: Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius VII./19.</ref> ''Petenad'' a későbbiekben már ''Petened'' néven szerepel.<ref group=m>A [[Karácsonyi János]] által leggyakoribbnak tekintett „Pethenegh” névalak – Petenegy vagy Peteneg – nem lelhető fel. Karácsonyi szerint Petenegy 1229-ben, majd pedig 1230-ban is vásárolt Körmend közeli falvakat.</ref> ''Petenad'' – 1233-ban [[szerviens|''serviens regis'']] – leszármazottai, főként ''Varaszló'' és ''István'' vásárlásokkal és cserékkel birtokaikat Nádasdra és [[Szécsénykút|Petáncra]]<ref group=m>Karácsonyi János szerint a [[Mura]] melléki Petáncot ''(Petenicz)'' Petenegy alapította.</ref> igyekezték központosítani.<ref name="Nemzetségek 6." />
Az először ispáni megbízást kapott ''András'' unokájától, ''László'' erdélyi alvajdától és feleségétől ''Sankfalvi Katalintól'' származtatható a nemzetség ''Nádasdy de Nádasd''-ként ismert ága. Ezen ág a későbbiekben jelentős befolyásra tett szert, kiemelkedő tagjainak élete történelemalakító tényezővé vált. A ''Nádasdy de Nádasd'' ágnak valószínűleg még ma is élnek leszármazottai.