„Színház- és Filmművészeti Egyetem” változatai közötti eltérés

a
Igazgatóságának idején tört ki az első világháború, amely megnehezítette a színészoktatást is. 1919-ben kikiáltották a [[Tanácsköztársaság]]ot. A proletárdiktatúra 133 napos fennállása alatt az Oktatásügyi Népbiztosság – amelyben az akkori szellemi élet olyan jelentős képviselői dolgoztak, mint például a filmesztéta-író Balázs Béla, a filozófus Lukács György, a rendező Hevesi Sándor és a magyar avantgárd kiemelkedő alkotója, Kassák Lajos – a színházak államosításának tervével együtt az Akadémia főiskolává alakításáét is kidolgozta. Az akadémiai tervek nem valósultak meg, de alapját képezték az 1945-ben bekövetkező intézményi reformnak.
 
A húszas-harmincas években az Akadémia arculatát a korszak legnagyobb hatású rendezője, Hevesi Sándor szabta meg, aki pedagógiai nézeteit és gyakorlatát az 1905-8 között működő Thália Társaságnál végzett munkája során dolgozta ki, s tapasztalatait Az előadás művészete, illetve A színjátszás művészete című művében összegezte. Hevesi egy vizsgaelőadáson 1910-ben rekonstruált Shakespeare-színpadon játszatta A vihart, s bár a következő egy évtizedben is kötődött az Akadémiához, 1922-től, amikor a Nemzeti Színház igazgatójává nevezték ki, különösen szoros kapcsolatot alakított ki a két intézmény között. 1927-321927–32 között tanára is volt az Akadémiának, s az ő kezdeményezésére ült össze az a bizottság, amelynek feladata az akkorra már elodázhatatlanná vált oktatási reform alapelveinek kidolgozása volt.
 
===1929/30===
 
===1989/90===
Az 1989-901989–90-es politikai rendszerváltást követően a diákok kezdeményezésére Babarczy László rektorságának idején (1990-941990–94) felgyorsult a főiskolai reformok kidolgozása és bevezetése. Ez mindenekelőtt a filmes képzésben hozott látványos eredményeket, mert egyrészt a szakmai kereslethez igazodva olyan új szakokat indítottak, mint producer, televíziós szerkesztő-riporter és műsorvezető, másrészt bevezették a kétszintes oktatást, illetve a rendezők, operatőrök, vágók és producerek együttes, komplex oktatási formáját. A színész és rendező főtanszakot összevonták, létrehozták az elméleti tanszéket, az ideológiai tárgyakat törölték, s megkezdődött a drámapedagógusok képzése.
 
1994-től 2001-ig Huszti Péter, színész-rendező, főiskolai tanár töltötte be a rektori tisztséget. Első intézkedéseinek egyike a fölvételi vizsgák gyakorlatának megújítása volt, eszerint a jelöltek a harmadik fordulóban leendő osztályvezető tanáruk irányításával egyhetes közös felkészülésen adnak számot képességeikről, ami után a pályaalkalmasságról biztosabb döntést lehet hozni.
====Színművész====
 
* 20142014–2019 - 2019 - Osztályvezetők: [[Börcsök Enikő]], [[Zsótér Sándor]]<ref>{{Cite web|url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-2014-2019/|title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész (2014-2019)|accessdate=2018-05-16|last=http://szfe.hu|first=SZFE -|work=szfe.hu|language=hu-HU}}</ref>; Zenés szakirány – Osztályvezetők: [[Selmeczi György (zeneszerző)|Selmeczi György]], [[Novák Eszter]]<ref>{{Cite web|url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-zenes-szinesz-szakirany-2014-2019/|title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész – zenés színész szakirány (2014-2019)|accessdate=2018-01-05|last=http://szfe.hu|first=SZFE -|work=szfe.hu|language=hu-HU}}</ref>
* 2015–2020 – Osztályvezetők: [[Marton László (rendező)|Marton László]], [[Hegedűs D. Géza]], [[Forgács Péter (rendező)|Forgács Péter]]<ref>http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-2015-2020/</ref>
* 2014 - 2019 (zenés szakirány) - Osztályvezetők: [[Selmeczi György (zeneszerző)|Selmeczi György]], [[Novák Eszter]]<ref>{{Cite web|url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-zenes-szinesz-szakirany-2014-2019/|title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész – zenés színész szakirány (2014-2019)|accessdate=2018-01-05|last=http://szfe.hu|first=SZFE -|work=szfe.hu|language=hu-HU}}</ref>
* 20152016–2021 - 2020 - Osztályvezetők: [[MartonPelsőczy László (rendező)|Marton LászlóRéka]], [[Hegedűs D. Géza]], [[Forgács Péter (rendező)|ForgácsRába PéterRoland]]<ref>http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-20152016-20202021/</ref>
*2017 2017–2022 – Osztályvezetők: [[Máté Gábor (színművész)|Máté Gábor,]] [[Székely Kriszta]]<ref>{{Cite web|url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-2017-2022/|title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész (2017-2022)|accessdate=2017-09-01|last=http://szfe.hu|first=SZFE -|work=szfe.hu|language=hu-HU}}</ref>; (bábszínészBábszínész szakirány) - Osztályvezetők: [[Meczner János]], [[Ellinger Edina]]<ref>{{Cite web |url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-babszinesz-szakirany/ |title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész – Bábszínész szakirány (2017-2022) |accessdate=2018-10-12 |last=http://szfe.hu |first=SZFE - |work=szfe.hu |language=hu-HU}}</ref>
* 2016 - 2021 - Osztályvezetők: [[Pelsőczy Réka]], [[Rába Roland]]<ref>http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-2016-2021/</ref>
* 2017 - 2022 - Osztályvezetők: [[Máté Gábor (színművész)|Máté Gábor,]] [[Székely Kriszta]]<ref>{{Cite web|url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-2017-2022/|title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész (2017-2022)|accessdate=2017-09-01|last=http://szfe.hu|first=SZFE -|work=szfe.hu|language=hu-HU}}</ref>
*2017 - 2022 - (bábszínész szakirány) - Osztályvezetők: [[Meczner János]], [[Ellinger Edina]]<ref>{{Cite web |url=http://szfe.hu/osztaly/szinmuvesz-babszinesz-szakirany/ |title=Színház- és Filmművészeti Egyetem {{!}} Színművész – Bábszínész szakirány (2017-2022) |accessdate=2018-10-12 |last=http://szfe.hu |first=SZFE - |work=szfe.hu |language=hu-HU}}</ref>
 
====Színházrendező====
* 20162016–2021 - 2021 - Osztályvezető: [[Bagossy László (rendező, 1967)|Bagossy László]]<ref>http://szfe.hu/osztaly/szinhazrendezo-2016-2021/</ref>
 
* 20172017–2022 - 2022 - Bábszínházi rendező - Osztályvezető: [[Csizmadia Tibor]], [[Hoffer Károly]]
 
====Színházi dramaturg====
====Filmdramaturg====
 
====Színművész - zenés színész szakirány====
==== Színművész - bábszínészzenés színész szakirány ====
 
====Színházrendező - zenés színházi rendező szakirány====
====Színházrendező -Színművész fizikai színházi koreográfus-rendezőbábszínész szakirány ====
 
====Színházrendező - bábszínházi rendező szakirány====
==== Színházrendező - zenés színházi rendező szakirány ====
 
==== Színházrendező – fizikai színházi koreográfus-rendező szakirány ====
 
==== Színházrendező - bábszínházi rendező szakirány ====
 
===BA-képzések===
 
====Mozgókép - vágó szakirány====
==== Mozgókép - hangmestervágó szakirány ====
 
====Mozgókép - film- és televíziórendező szakirány====
==== Mozgókép - vágóhangmester szakirány ====
 
==== Mozgókép - film- és televíziórendező szakirány ====
 
====Gyártásszervező====
====Kameraman====
====Operett, musical színész====
'''Drámainstruktor – színjátékos szakirány'''
* 20162016–2019 - 2019 - Osztályvezető: [[Csizmadia Tibor]], [[Kocsis Gergely]]<ref>http://szfe.hu/osztaly/dramainstruktor-szinjatek-2016-2019/</ref>
* 20172017–2020 - 2020 - Osztályvezető: [[Kiss Csaba (rendező)|Kiss Csaba]]<ref>http://szfe.hu/osztaly/dramainstruktor-szinjatekos-2017-2020/</ref>
 
===MA-képzések===
 
====Dokumentumfilm-rendező művész====
Az utóbbi 10-15 évben a dokumentumfilm-készítés virágkorát éli. Nem csoda, hogy világszerte egyre többen érdeklődnek a műfaj iránt, hiszen ezek a filmek életünk meghatározó problémáival foglalkoznak. A Színház- és Filmművészeti Egyetem felismerve a szakterület iránti igényt, 2012-ben elindítja a dokumentumfilm-rendező művész mesterszakot. A végzett hallgatók alkalmasak lesznek a hazai, illetve nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva igényes dokumentumfilmek létrehozására, de szaktudásuk képessé teszi őket a filmes, televíziós és egyéb mozgóképes területeken minőségi munkák elvégzésére, illetve a mozgókép kultúra oktatására és terjesztésére.
A végzett hallgatók alkalmasak lesznek a hazai, illetve nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódva igényes dokumentumfilmek létrehozására, de szaktudásuk képessé teszi őket a filmes, televíziós és egyéb mozgóképes területeken minőségi munkák elvégzésére, illetve a mozgókép kultúra oktatására és terjesztésére.
 
A 4 féléves mesterképzés színvonalát garantálja a nagy múltú SZFE, a rangos tanári kar és a kiscsoportos filmes oktatás, amelyben a mester személyre szóló figyelmével segíti a hallgatók művészi fejlődését.
Szélesre tárjuk az ajtókat a jelentkezők előtt, mivel bármely BA végzettséggel rendelkező diák jelentkezését elfogadjuk. Ugyanakkor a felvételi folyamat során bizonyítaniuk kell filmes felkészültségüket és a pálya iránti elhivatottságukat. A válogatás alapját képezik a már elkészített saját alkotások is.
 
A képzés központjában a dokumentumfilm-rendezés gyakorlati és elméleti kérdései állnak. Filmes gyakorlatokon keresztül fejlesztjük a hallgatók dokumentumfilmes érzékenységét. Egyre bonyolultabb feladatokat oldanak meg, s az így elsajátított ismeretek és tapasztalatok megalapozzák a társadalmi folyamatokat, a történelmi eseményeket, a mindennapi élet mélységeit feltárni, értelmezni és egyéni szemszögből bemutatni képes filmes tudásukat. Ötleteiket, filmterveiket kritikai műhelygyakorlatok során mutatják be tanáraiknak és egymásnak, amelyeket közös munkával fejlesztenek tovább. A képzés ideje alatt megtanulják filmterveik hatásos leírását, bemutatását, pályázati formába öntését. Mivel a műfaj sajátossága, hogy az elkészített műben világosan megjelenik az alkotó erkölcsisége, ezért hiteles és érzékletes példák elemzésével finomítjuk erkölcsi tartásukat. Nagyobb lélegzetű (26-5226–52 perc) vizsgafilmet készítenek az első és a második év végén. Ez utóbbi egyben diplomafilmjük is. A rendező képzés részben „terepen” zajlik, ahol a növendékek „valós” körülmények között próbálják ki magukat. A 6–7 napos vidéki alkotótáborokban tanári felügyelet mellett „éles” helyzetekben forgatnak. A dokumentumfilm-rendezés és terepmunka tárgyakat Almási Tamás a szak felelőse és Kékesi Attila tanítják.
A rendező képzés részben „terepen” zajlik, ahol a növendékek „valós” körülmények között próbálják ki magukat. A 6-7 napos vidéki alkotótáborokban tanári felügyelet mellett „éles” helyzetekben forgatnak.
A dokumentumfilm-rendezés és terepmunka tárgyakat Almási Tamás a szak felelőse és Kékesi Attila tanítják.
 
A növendékek a rendezés mellett alapozó elméleti ismereteket és egyéb szakmai tárgyakat is tanulnak, mint például dokumentumfilm-történet, dramaturgia, művészi vágás, művészi hang, dokumentarista fotográfia, a dokumentumfilm határterületei, nemzetközi együttműködés a dokumentumfilm-készítésben, pályázati és szerzői jogi ismeretek. A képzés rangját emelik a vetítésekkel egybekötött alkotói kurzusok, amelyeken elismert alkotók, mint pl. Forgács Péter beszélnek tapasztalataikról, látásmódjukról, egyéni módszereikről.
 
===Szakirányú továbbképzések===
 
==== Zenei Társasjátékok - a Sáry-módszer alapjai ====
====Beszédtechnika - pedagógus továbbképzés====
 
==== Beszédtechnika - pedagógus továbbképzés ====
 
====Színházi nevelés====
 
 
====DocNomads Erasmus Mundus Képzés====
A DocNomads a világon egyedülálló filmes művészeti képzés, amely három rangos európai egyetem együttműködésével jött létre. Különlegessége, hogy a dokumentumfilm-rendező mesterszakos hallgatók szemeszterenként vándorolnak az iskolák között, így tanulmányaikat - összehangolt tanterv alapján - Lisszabonban, Budapesten és Brüsszelben végzik. A négy féléves képzés nyelve angol.
 
A képzést, mely az Erasmus Mundus mesterképzés márkanevet viselheti, az Európai Közösség támogatja. A jelentkezők többsége ösztöndíjban részesül, amely fedezi a tandíjat, illetve utazási és lakhatási költségeiket. A mesterképzésre BA végzettséggel és meghatározott szintű angol nyelvtudással lehet jelentkezni. A filmes rátermettséget és tudást egy már elkészített film 9 perces részletével, illetve a felvételire készítendő 3 perces dokumentumfilmmel kell bizonyítani. További részletek a www.docnomads.eu honlapon találhatóak.
A mesterképzésre BA végzettséggel és meghatározott szintű angol nyelvtudással lehet jelentkezni. A filmes rátermettséget és tudást egy már elkészített film 9 perces részletével, illetve a felvételire készítendő 3 perces dokumentumfilmmel kell bizonyítani. További részletek a www.docnomads.eu honlapon találhatóak.
 
A képzésben részt vevő három egyetem: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest CAMPUS Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kuns, Brüsszel Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias, Lisszabon
A képzésben részt vevő három egyetem:
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
CAMPUS Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kuns, Brüsszel
Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias, Lisszabon
 
Az egyetem doktori iskolát is működtet, mely 3 év képzés után [[Doctor of Liberal Arts|DLA]]-fokozattal zárul.
 
==Tanszakok, szervezeti egységek==
Az egyetemi képzés három különálló épületben folyik, ám ezek igen közel esnek egymáshoz - így az oktatás egységes rendje nem bomlik meg -, ráadásul mindháromnak megvan a maga történelmi, történeti érdekessége.
 
===A központi oktatási épület===
1088 Budapest Vas utca 2/c - Itt működik az egyetem rektori hivatala, itt dolgozik a gazdasági és a tanulmányi vezetés, illetve az egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatára (II. e.). A felsőbb emeleteket (IV-VIII.) a kollégium foglalja el. Az épület előcsarnokából nyílik az egyetem legnagyobb saját színházterme, az ÓDRY színpad. A ház Várady-Szabó Lajos építészmérnök tervei alapján 1942-1944 között épült – mint a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége székháza –, és itt kapott helyet a Protestáns Helyőrségi Templom. A jelenlegi egyetem elődje, a Színművészeti Főiskola, 1951–ben vette birtokba az épületet. Az Ódry színpadot 1957-19581957–1958 között alakították ki a megszűnt helyőrségi templom helyén.
 
===A Film- és Televízió főtanszak oktatási épülete===
1088 Budapest Szentkirályi utca 32/a - A Szentkirályi utcai palota gróf Károlyi Gyuláné részére épült az 1897-es évben. Idővel – több átalakítás után – ez lett a Károlyiak legkedveltebb lakhelye. A második világháború idején gróf Károlyi Józsefné itt bújtatta Zilahy Lajost és Szentgyörgyi Albertet. A háborút követően az első emeleten a Magyar-Szovjet Baráti Társaság működött. Az előző századfordulón emelt nagypolgári lakóházat az 1971-19721971–1972-es teljes rekonstrukció során alakították át oktatási épületté. A Színház- és Filmművészeti Főiskola (majd Egyetem) filmszakmai képzése 1975-ben települt ide.
 
===A Színházi Főtanszak oktatási épülete===
A 1088 Budapest Rákóczi út 21. -szám Azalatt található URÁNIA ház - a város jellegzetes műemléke–műemléke – 1895-ben épült Schmahl Henrik tervei alapján. A felsőbb szintek (II-VIII–VI. emelet) kezdettől fogva a színházi oktatást szolgálták. Itt működött az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia, később Színművészeti Főiskola, illetve a mai Színház- és Filmművészeti Egyetem. A mai napig itt találhatók a színházi főtanszak oktató próbatermei, a zenetermek, valamint a mozgásterem. Az épületet többször áttervezték, átalakították. A gazdagon díszített homlokzat az évek során jelentős változásokon ment át. Az eredeti állapotot leginkább az Uránia mozi nézőtere őrizte meg mindvégig. Az Uránia előbb mulatóként üzemelt, később lett színház, majd az 1920–as1920-as évek elejétől mozi. Itt mutatták be az első magyar készítésű „mozgóképet” is. Külön érdekesség, hogy a filmet – amelynek címe: „A tánc” – az Uránia épület tetőteraszán forgatták. Az épület mai formája a 2000. és 2002. között elvégzett átalakításnak köszönhető. Ekkor kapott új arculatot és részben új funkciót az alsó rész – a pince, a földszint és az I. emelet –, ahol az URÁNIA Nemzeti Filmszínház működik.
 
==Könyvtár==
===A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának története===
 
Az egyetem elődjével, a Színészeti Tanodával egy időben jött létre az intézmény könyvtára. A Tanoda titkára, és egyben könyvtárnoka Paulay Ede volt, aki kilenc éven keresztül felügyelte és gyarapította a gyűjteményt. Nem volt könnyű dolga, mivel akkoriban úgyszólván nem létezett magyar nyelvű szakirodalom a témában. A mai könyvtár legrégebbi könyvei is német nyelvűek. Kezdetben a tanárok ajándékkönyvei és az általuk írt tankönyvek képezték az állományt. Paulay adatai szerint 1874-ben a könyvtár már 2018 kötetből állt. Ebből 684 kötet a színészet, zenészet, szépészet, történelem témakörét ölelte fel, de részét képezték az oktatásra szánt drámák, a növendékek által kézzel másolt szerepkönyvek, a súgó- és rendezőpéldányok is. A hangjegytár 334 dokumentumot tartalmazott, hiszen 1893-ig a prózai színészeken kívül az operai szakosok képzése is a Tanoda feladata volt. 1928-ban – a színházrendező képzés elindításakor - a leltárkönyvek tanúbizonysága szerint már 5000 kötettel bírt az egyetem könyvtára, ennek közel felét színdarabok tették ki. 1948-tól az újabb képzések beindításával a kapcsolódó szakirodalom gyűjtése, beszerzése is a gyarapította a könyvtár állományát. Napjainkban a már egyetemi rangú intézmény képzési területeinek bővülésével, valamint a doktori iskola működésével jelentkező sokszínű szakmai igénynek is meg kell felelnie, így egyúttal nyilvános szakkönyvtári funkciót is ellát. Legfőbb feladata, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatást a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben kiszolgálja, e cél érdekében minél nagyobb teljességre törekszik a színházi és a filmes szakirodalom gyűjtésében. A Könyvtár 2007-ben a Nemzeti Kulturális Alapítványnál nyert pályázat támogatásával megkezdte az állomány katalógusának elektronizálását. A folyamatosan épülő adatbázis online katalóguson is elérhető.
Az egyetem elődjével, a Színészeti Tanodával egy időben jött létre az intézmény könyvtára. A Tanoda titkára, és egyben könyvtárnoka, Paulay Ede volt, aki kilenc éven keresztül felügyelte és gyarapította a gyűjteményt. Nem volt könnyű dolga, mivel akkoriban úgyszólván nem létezett magyar nyelvű szakirodalom a témában. A mai könyvtár legrégebbi könyvei is német nyelvűek.
Kezdetben a tanárok ajándékkönyvei és az általuk írt tankönyvek képezték az állományt. Paulay adatai szerint 1874-ben a könyvtár már 2018 kötetből állt. Ebből 684 kötet a színészet, zenészet, szépészet, történelem témakörét ölelte fel, de részét képezték az oktatásra szánt drámák, a növendékek által kézzel másolt szerepkönyvek, a súgó- és rendezőpéldányok is. A hangjegytár 334 dokumentumot tartalmazott, hiszen 1893-ig a prózai színészeken kívül az operai szakosok képzése is a Tanoda feladata volt. 1928-ban – a színházrendező képzés elindításakor - a leltárkönyvek tanúbizonysága szerint már 5000 kötettel bírt az egyetem könyvtára, ennek közel felét színdarabok tették ki. 1948-tól az újabb képzések beindításával a kapcsolódó szakirodalom gyűjtése, beszerzése is a gyarapította a könyvtár állományát.
Napjainkban a már egyetemi rangú intézmény képzési területeinek bővülésével, valamint a doktori iskola működésével jelentkező sokszínű szakmai igénynek is meg kell felelnie, így egyúttal nyilvános szakkönyvtári funkciót is ellát. Legfőbb feladata, hogy az elméleti és a gyakorlati oktatást a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben kiszolgálja, e cél érdekében minél nagyobb teljességre törekszik a színházi és a filmes szakirodalom gyűjtésében. A Könyvtár 2007-ben a Nemzeti Kulturális Alapítványnál nyert pályázat támogatásával megkezdte az állomány katalógusának elektronizálását. A folyamatosan épülő adatbázis online katalóguson is elérhető.
 
===Kottatár===
1965-ben Nádasdy Kálmán - korának meghatározó művészegyénisége, akkori főigazgató - kezdeményezésére létrejött a könyvtár zenei részlege. Jelenlegi állománya 9000 kotta és 2563 hangzódokumentum. A gyűjtemény műfaji összetétele: népzene, vokális komolyzene és könnyűzene.
 
===Médiatár===
A Könyvtár 1994-től videótárral is kiegészült, ami korábban főként a filmes oktatást szolgálta, de a színházi oktatáshoz kapcsolódóan prózai és zenés színházi előadások felvételeivel is gyarapítja a meglévő állományt. A könyvtár gyűjti a hallgatók vizsgafeladatait megörökítő felvételeket, a vizsgafilmeket, az egyetem életének jelentős eseményeiről készült felvételeket. Jelentősen gyarapodott az elmúlt időszakban a magyar és külföldi filmek, valamint a színházi és operaelőadásokról készült DVD-ék száma is.
Jelentősen gyarapodott az elmúlt időszakban a magyar és külföldi filmek, valamint a színházi- és operaelőadásokról készült DVD-ék száma is.
 
Szabályzatok és dokumentumok a kapcsolódó dokumentumok között találhatóak.
 
==Egyetemi Hallgatói Önkormányzat==
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának feladata a hallgatók érdekképviselete, segítségnyújtás a hallgatók minden napi munkájában, foglalkozni tanulmányi és szociális kérdésekkel, kapcsolatot tartani az Egyetem vezetőivel. Részt vesz az Egyetem vezető testületének (Szenátus) és hozzá kapcsolódó bizottságainak (Tanulmányi Bizottság, Fegyelmi Bizottság) munkájában. Az egyetem mindennapjainak színesebbé és tartalmasabbá tételére törekszik a kollégiumi élettől a szakmai és szabadidős programszervezésig. Kapcsolatot tart a budapesti művészeti felsőoktatási intézményekkel és a [[Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája]] (HÖOK), érdekvédelmi szervezet tagja.
Az egyetem mindennapjainak színesebbé és tartalmasabbá tételére törekszik a kollégiumi élettől a szakmai és szabadidős programszervezésig.
Kapcsolatot tart a budapesti művészeti felsőoktatási intézményekkel és a [[Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája]] (HÖOK), érdekvédelmi szervezet tagja.
 
==Jegyzetek==