Főmenü megnyitása

Módosítások

1 tétel ki
* Isten mindenható,<ref>jd 4. fej. 45. o.</ref> és Ő teremtett mindent. „Jehova óriási, dinamikus energiatartalékkal rendelkezik (Ésaiás 40:26). A teremtésnél, amikor a világegyetemet alkotó anyagot létrehozta, fel kellett használnia ezen energia egy részét”.<ref>w92 2/1 9. o.</ref>
* A ''"Jehova''" név „használata” (rendszeres kimondása pl. az imádságban, vagy a prédikálószolgálat során) létfontosságú kötelezettség, mivel „azok, akik nem használják, nem azonosíthatók azokkal, akiket Isten kiválasztott, hogy egy néppé legyenek 'az ő neve számára'”,<ref>Az igazság, mely örök élethez vezet</ref> ezért utasítják el a Tízparancsolatot ''(Dekalógus)'', mivel az tartalmazza az "ÚR, a te Istened nevét hiába fel ne vedd..." parancsolatot (Exod. 20:7; Deut. 5:11.). A "''Jehova"'' névnek adott hangsúlyos szerep okán vették fel [[1931]]-ben a ''Jehova Tanúi'' felekezetnevet, amely „nem csupán a csoport hivatalos elnevezését jelentette, hanem megkönnyítette számukra, hogy úgy értelmezzék a „tanúra” és „tanúskodásra” vonatkozó ''valamennyi'' bibliai utalást, mint amely ''konkrétan'' Jehova Tanúira vonatkozik”.<ref>jv 11. fej. 152. o.</ref> Ám az eredeti Héber Iratokban nem szerepelnek magánhangzók (lásd előbb), így nem tudhatjuk pontosan, hogyan kell pontosan ejteni a JHVH nevet.
* Tanításuk szerint Isten csak egy van, [[Szentháromság|háromságról]] vagy háromszemélyű istenségről nincs szó a Bibliában.<ref>https://wol.jw.org/hu/wol/s/r17/lp-h?q=szenth%C3%A1roms%C3%A1g</ref> Ennek megfelelően a JHVH-istennév is csupán az Atyára vonatkozik, nem pedig az isteni lényegre (valóságra, és így mindhárom isteni személyre), mint azt a háromsághívő keresztények (elsősorban Kálvin János nyomán) hiszik. Tanításuk szerint a Fiú nem valóságos és teremtetlen Isten, úgy mint ahogy az Atya, hanem teremtett "Szó", amely a további teremtés eszköze volt, továbbá arkangyal (Mihály). A Szentháromság-hívő keresztények által harmadik isteni személyként tisztelt [[Szentlélek]] pedig személytelen erő, írásmódjuk szerint kis kezdőbetűvel „szent szellem”.<ref>*** w02 5/15 4. o.</ref>
* Isten nem valóságosan ''mindentudó'' abban az értelemben, ahogy a többi keresztény felekezet hiszi, vagyis hogy időtlenségéből fakadóan „egyszerre” valóságosan és teljesen ismeri a teremtett valóság minden pillanatát anélkül, hogy ezt ''külön'' akarnia kellene, hanem ''előre''tudási ''képessége'', vagyis lehetősége van. Ezzel a ''képesség''ével körültekintően és mérlegelés alapján él, ''szelektív''en gyakorolja<ref>w06 6/1 25. o.; rs 415. o.</ref> Ha tehát Isten valamit nem akar tudni, arról nem tud. Ebből következik egyrészt az, hogy mindenfajta [[predesztináció]]t tagadnak,<ref>w95 2/15 5. o.</ref> másrészt pedig az, hogy lehet beszélni Istennek ''eredeti'' szándékától (ha az első emberpár nem vétkezik), amely különbözik attól, amely a krisztusi megváltás által ''végül'' megvalósult - és amely afféle "B-tervként” csupán az ember bukása után született.<ref>w06 6/1 25. o</ref>
* Isten nem mindenütt jelen való, hanem helyhez kötött teste van: szó szerint az ég''ben'' ([[Mennyország|mennyben]]) van, amely szerintük egy meghatározott lakhely.<ref>g05 3/8 20. o.</ref>
 
=== Jézus Krisztus, a Fiú ([[krisztológia]]) ===
85 398

szerkesztés