Főmenü megnyitása

Módosítások

Teljes könyve ezidáig sajnos nem jelent meg. Cikkek a következő gyűjteményekben jelentek meg:
 
* ''Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről.'' Bp. Gondolat 1985.
* ''A Bécsi Kör filozófiája.'' Bp. Gondolat 1972.
* ''Tudományfilozófia,'' szöveggyűjtemény, szerkesztette Forrai Gábor és Szegedi Péter, Áron kiadó, Budapest, 1999.
* ''Tudományfilozófia,'' szöveggyűjtemény, szerkesztette Laki János, Osiris kiadó, Budapest, 1998.
 
=== Angolul és/vagy németül ===
 
* ''Der Raum: Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre, dissertation'' (A tér: Hozzájárulás a tudományfilozófiához, disszerttáció) , 1922.
* ''Über die Abhängigkeit der Eigenschaften der Raumes von denen der Zeit'', (A tér tulajdonságainak függősége az idő tulajdonságaitól) ,1925.
* ''Physikalische Begriffsbildung, (A fizikai fogalmak képzéséről)'', 1926.
* ''Scheinprobleme in der Philosophie'', (Álproblémák a filozófiában), 1928.
* ''Der Logische Aufbau der Welt'', (A világ logikai felépítése), 1928.
* ''(Otto Neurath és Hans Hahn együttműködésével) ''Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis,'' (A Bécsi Kör tudományos világfelfogása)'', 1929.
* ''Abriss der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen,'' (A logika vázlata, különös tekintettel a relációselméletre és annak felhasználására) 1929.
* ''The Unity of Science'', 1934.
* ''Logische Syntax der Sprache'', (A nyelv logikai szintaxisa), 1934.
* ''Philosophy and Logical Syntax'', (Filozófia és logikai szintaxis), 1935.
* ''The logical syntax of language'', (A nyelv logikai szintaxisa, 1934 angol fordítása), 1937.
* ''Logical Foundations of the Unity of Science'', (A tudomány egységének logikai alapja), 1938.
* ''Foundations of Logic and Mathematics'', (A matematika és logika alapjai), 1939.
* ''Introduction to Semantics'', (Bevezetés a szemantikába), 1942.
* ''Formalization of Logic'', (A logika formalizálása), 1943
* ''Meaning and Necessity'', (Jelentés és szükségszerűség) 1947.
* ''Logical Foundations of Probability, (A valószínűség logikai alapjai)'', 1950.
* ''The Continuum of Inductive Methods, (Az induktív módszer kontinuuma)'', 1952
* ''Einführung in die Symbolische Logik'' (Bevezetés a szimbolikus logikába), 1954
* ''The Philosophy of Rudolf Carnap'', (Rudolf Carnap filozófiája, Carnap itt az életrajzzal, és válaszokkal járult hozzá a könyvhöz) 1963.
* ''Philosophical Foundations of Physics,'' (A fizika filozófiai alapjai), 1966.
* ''Two Essays on Entropy,'' (Két esszé az entrópiáról), 1977.
 
== Kapcsolódó szócikkek ==
62 271

szerkesztés