„Rákosi Mátyás” változatai közötti eltérés

a
a (→‎Emlékezete: 1 link kékítés)
a (→‎Művei: jav.)
== Művei ==
===1945-ig===
*''Rákosi elvtárs beszéde a burzsoábíróság előtt''; KMP, Bp.Budapest, 1935
*''Rákosi elvtárs beszéde a budapesti törvényszék előtt''; Az Út, Pozsony, 1935
*''A magyar tanácsköztársaság. Rákosi Mátyás beszéde a budapesti törvényszék előtt''; Az Út, Prága, 1935
===1945–1956===
*''Ki a felelős? Rákosi Mátyás előadása 1943. szept. 7-én a 27-es sz. hadifogolytáborban''; Szabadság Ny., Pécs, 1945
*''Pártunk feladatai a választások tükrében''; Szikra, Bp.Budapest, 1945 (''M. K. P. Szeminárium'')
*''A pártaktíva feladatairól. 1945. február 22.''; Szikra, Bp.Budapest, 1945 (''M. K. P. Szeminárium'')
*''Föld, kenyér, szabadság! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt 1945. február 11-én tartott debreceni nagygyűlésen''; Athenaeum, Bp.Budapest, 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde a budapesti és környéki pártaktivához 1945. február 22.-én''; M.K.P., Bp.Budapest, 1945
*''A magyar választókhoz! Rákosi Mátyás rádióbeszéde 1945. okt. 6-án''; Szikra, Bp.Budapest, 1945
*''Nemzetmentés''; Szikra, Bp.Budapest, 1945
*''A közalkalmazottak helye a népi demokráciában. Beszéd a közalkalmazottakhoz 1945. augusztus 30-án''; Szikra, Bp.Budapest, 1945
*''Harc az újjáépítésért Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Kommunista Párt országos pártértekezletének 1945. május 20-án tartott ülésén''; Új Dunántúl, Pécs, 1945
*''A rendőrség a demokratikus Magyarországon. Rákosi Mátyás beszéde a Városi Színházban 1945. július 21-én a budapesti rendőrökhöz''; Szikra, Bp.Budapest, 1945
*''A tatai bányászokhoz. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde Tatabányán 1945. július 22-én''; Szikra, Bp.Budapest, 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde Pécs dolgozóihoz 1945. május 27-én''; MKP Pécsi Szervezete, Pécs, 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde Sopronban a Magyar Kommunista Párt 1945. évi szeptember 2-iki nagygyűlésén''; MKP, Sopron, 1945
*''Földet, kenyeret, szabadságot!''; Fekete Ny., Miskolc, 1945
*''Rákosi Mátyás beszéde Budapesten nyolcvanezer ember előtt a Magyar Kommunista Párt 1945. február 25-én tartott nagygyűlésén''; Dunántúl Ny., Pécs, 1945
*''[http://mek.oszk.hu/04400/04456/ A magyar jövőért]''; Szikra, Bp.Budapest, 1945
*''A M. K. P. III. kongresszusa és a magyar demokrácia jövője Rákosi Mátyás előadása''; Szikra, Bp.Budapest, 1946 (''A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája'')
*''A parasztságért! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt kecskeméti parasztnapján 1946. aug. 20-án Révai József vezércikke a Szabad Nép 1946. aug. 25-i számában''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''Rákosi Mátyás győri beszéde. 1945. évi szeptember hó 2-án''; Szabad Győr Ny., Győr, 1946
*''Jó pénzt! Jó békét! Rendet! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt szombathelyi nagygyűlésén 1946. május 19-én''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''Harc a demokráciáért minden eszközzel. Rákosi Mátyás beszéde a Sportcsarnokban 1946. febr. 16-án''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1946
*''Folytassuk a harcot! Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Kommunista Párt megyei bizottságainak 1946. évi márc. 24-én tartott ülésén''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''Rákosi Mátyás újévi nyilatkozata. 1946 békét, kenyeret, jó pénzt, köztársaságot hoz a magyar népnek''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1946
*''A magyar békéért. Rákosi Mátyás beszéde a MKP békéscsabai nagygyűlésén 1946. ápr. 22-én''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''A nemzeti felemelkedés útja. Rákosi Mátyás beszámolója, Révai József etc. felszólalásai a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''A népi demokrácia útja. Rákosi Mátyás beszámolója és zárszava a Magyar Kommunista Párt 3. kongresszusán''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''Jó forintért! Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Kommunista Párt miskolci nagygyűlésén 1946. július 21-én''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''A népi demokrácia''; Szikra, Bp.Budapest, 1946 (''A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiája'')
*''Kiút a válságból: ki a nép ellenségeivel! Rákosi Mátyás rádióbeszéde''; Szikra, Bp.Budapest, 1946
*''Fizessenek a gazdagok''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1947
*''Megvédjük a demokráciát! Rákosi Mátyás rádióbeszéde''; Szikra, Bp.Budapest, 1947
*''A politikai helyzet és a Magyar Kommunista Párt feladatai. Beszámoló az MKP 2. orsz. értekezletén''; Szikra, Bp.Budapest, 1947
*''A békéért az egész néppel''; Szikra, Bp.Budapest, 1947
*''A magyar demokráciáért''; Szikra, Bp.Budapest, 1947
*''Népi demokráciánk új feladatai''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''A Jugoszláv Kommunista Párt hibás politikájáról. Közlemény a kommunista és munkáspártok tájékoztató irodájának értekezletéről''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''Rákosi Mátyás, Révai József centenáris beszéde. Kossuth, Petőfi, Táncsics szellemében''; Hungária Ny., Bp.Budapest, 1948
*''Tiéd az ország, magadnak építed. Beszámoló a Magyar Kommunista Párt funkcionáriusainak orsz. értekezletén''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''Az egyesülés útján. Beszéd a Szociáldemokrata Párt 36. kongresszusán''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''Rákosi Mátyás, Révai József beszédei 1948. márc. 15-én. Kossuth, Petőfi, Táncsics szellemében''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''A következő láncszem''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1948
*''[http://mek.oszk.hu/04400/04493/ A fordulat éve]''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''A Magyar Dolgozók Pártjával erős, virágzó Magyarországért''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''A dolgozó parasztság a szövetkezés útján''; Szikra, Bp.Budapest, 1948
*''Rákosi Mátyás, Révai József, Horváth Márton: 30 éves a magyar kommunista mozgalom''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1948
*''Pártunk a dolgozó nép élén''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''A kádermunkáról''; MDP Központi Vezetősége, Bp.Budapest, 1949
*''Rákosi Mátyás a MDP Központi Vezetősége 1949. márc. 5-6-iki ülésén elhangzott zárszava'' / ''Révai József hozzászólása népi demokráciánk fejlődése és a proletárdiktatúra kérdéséről''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1949
*''[http://mek.oszk.hu/04600/04670 Építjük a nép országát]''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''Pártunk feladatai. Rákosi Mátyás beszéde a MDP Központi Vezetőségének ülésén 1949. márc. 5-én és tájékoztató a beszéd feldolgozásához alapfokú szemináriumok számára''; Világosság Ny., Bp.Budapest, 1949
*''Rákosi Mátyás a MDP Központi Vezetősége 1949. márc. 5-6-iki ülésén elhangzott zárszava''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1949
*''A Magyar Függetlenségi Népfronttal hazánk felvirágoztatásáért. Rákosi Mátyás beszámolója, Dobi István, Erdei Ferenc beszédei a Magyar Függetlenségi Népfront országos kongresszusán 1949. márc. 15-én''; Stephaneum Ny., Bp.Budapest, 1949
*''Előre a Magyar Függetlenségi Népfronttal. A Magyar Függetlenségi Népfront nyilatkozata és Rákosi Mátyás, Dobi István stb. beszédei''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1949 (''Szemináriumi füzetek falusi alapfokú szemináriumok számára'')
*''A választás: népünk kiállása a béke, nagy eredményeink és ötéves tervünk mellett. Rákosi Mátyás beszéde''; HM Politikai Főcsoportfőnöksége, Bp.Budapest, 1949 (''A honvédség politikai kiskönyvtára'')
*''A Népfronttal boldog, erős, független Magyarországért!''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''A jugoszláv trockisták az imperializmus rohamcsapata''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''A népi demokrácia néhány problémájáról''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''A mi országunk nem rés, hanem erős bástya a béke frontján''; HM Politikai Csoportfőnöksége, Bp.Budapest, 1949 (''A honvédség politikai kiskönyvtára'')
*''A dolgozó nép alkotmánya. Rákosi Mátyás beszéde az Országgyűlés 1949. augusztus 17-én tartott ülésén''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Választmányának 1949. aug. 31-én tartott értekezleten''; MDP, Bp.Budapest, 1949
*''Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Dolgozók Pártja Nagybudapesti Aktivájának 1949. szept. 30-i értekezletén''; Szikra, Bp.Budapest, 1949
*''Rákosi Mátyás–Kovács István: Fokozzuk a termelékenységet. Felszólalás és beszámoló a Nagybudapesti Pártbiz. Választmányának 1949. aug. 31-én tartott értekezletén. A választmány határozata''; MDP Központi Vezetősége, Bp.Budapest, 1949
*''Emeljük pártunk elméleti színvonalát! / A M. D. P. Politikai Bizottságának 1949. október 20-i határozata. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a pártfőiskola megnyitó ünnepségén 1949. október 22-én''; MDP Központi Vezetősége Oktatási Osztály, Bp.Budapest, 1949
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének 1950. febr. 10-i ülésén''; MDP KV Agit. és Prop. Oszt., Bp.Budapest, 1950
*''Rákosi Mátyás Beszéde a Dolgozó Ifjúság Szövetsége alakuló kongresszusán 1950. június 17-én''; DISZ, Bp.Budapest, 1950
*''Válogatott beszédek és cikkek''; Szikra, Bp.Budapest, 1950
*''Rákosi Mátyás a sztahánovisták első országos tanácskozásán 1950. február 26-án és a Dolgozó Ifjúság Szövetsége első kongresszusán 1950. június 17-én elmondott beszédei''; MDP, Bp.Budapest, 1950
*''Rákosi Mátyás 1950. nov. 26-án az Orsz. Bányászértekezleten mondott beszéde''; MDP Komárom Megyei Pártbizottság, Esztergom, 1950
*''Rákosinak a bányászértekezleten mondott beszédéből''; Veszprémi Ny., Veszprém, 1950
*''A tanácsválasztásokról''; MDP, Bp.Budapest, 1950
*''Rákosi Mátyás a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1950. okt. 27-i ülésén mondott beszéde''; MDP, Bp.Budapest, 1950
*''Békénk védelméről népi demokráciánk és Pártunk további erősödéséről. Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója a MDP Központi Vezetőségének 1950. okt. 27.-i ülésén''; H. M., Bp.Budapest, 1950 (''A honvédség politikai kiskönyvtára'')
*''Rákosi Mátyás elvtárs 1950. nov. 26-án az Országos Bányászértekezleten mondott beszéde''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1951
*''A jegyrendszer megszüntetéséről, a mezőgazdasági áruk szabad forgalmáról- a munka- és állami fegyelemről''; MDP, Bp.Budapest, 1951
*''A pártról és pártépítésről''; Szikra Ny., Bp.Budapest, 1951 (''Pártépítés kiskönyvtára'')
*''Rákosi Mátyás beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán 1951. febr. 25-én''; MDP, Bp.Budapest, 1951
*''[http://mek.oszk.hu/04300/04351/ A békéért és a szocializmus építéséért]''; Szikra, Bp.Budapest, 1951
*''Több szén termelésével előre ötéves tervünk megvalósításáért! Rákosi Mátyás beszéde az 1951. okt. 21-én és 1950. nov. 26-án tartott bányásztanácskozásokon''; MDP Központi Vezetősége, Bp.Budapest, 1951
*''Rákosi beszéde a Magyar Dolgozók Pártja 2. Kongresszusán. Útmutató Magyar Dolgozók Pártja feldolgozásához a városi és falusi alapfokú politikai iskolák vezetői részére''; MDP, Bp.Budapest, 1951
*''Honvédelem és hazafiság. Szemelvények Rákosi Mátyás műveiből''; Honvéd, Bp.Budapest, 1952
*''Népi demokráciánk útja. A Magyar Dolgozók Pártja pártfőiskoláján 1952. február 29-én tartott előadás''; Szikra, Bp.Budapest, 1952
*''Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához az I. V. Sztálin rövid életrajzi c. káderképző tanfolyam hallgatói részére''; Athenaeum Ny., Bp.Budapest, 1952
*''Útmutató Rákosi Mátyás: Népi demokráciánk útja c. pártfőiskolai előadása tanulmányozásához a SZKBP története középfokú káderképző tanfolyam hallgatói részére''; Athenaeum Ny., Bp.Budapest, 1952
*''Beszámoló az SZKP XIX. kongresszusáról a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1952. október 23-i ülésén''; Szikra, Bp.Budapest, 1952
*''A kül- és belpolitikai helyzet és feladataink. Beszámoló az országgyűlés 1952. december 15-i ülésén''; Szikra, Bp.Budapest, 1952
*''Az MDP Politikai Bizottságának beszámolója a Központi Vezetőség 1953. jún. 28.-i határozatainak végrehajtásáról. Rákosi Mátyás előadói beszéde és a KV 1953. okt. 31.-i határozata''; Szikra, Bp.Budapest, 1953
*''A szocialista Magyarországért''; Szikra, Bp.Budapest, 1953
*''Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Függetlenségi Népfront budapesti választási nagygyűlésén 1953. május 10-én''; Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa, Bp.Budapest, 1953
*''A Politikai Bizottság beszámolója a Központi Vezetőség 1953. jún. 28-i határozatainak végrehajtásáról''; MDP Somogymegyei Bizottsága, Kaposvár, 1953
*''Rákosi Mátyás az ifjúságról. Szemelvények Rákosi Mátyás elvtárs műveiből''; Ifjúsági, Bp.Budapest, 1953
*''A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a proletárforradalom győzelméért. A Magyar Tanácsköztársaság''; Szikra, Bp.Budapest, 1954 (''Az MDP Pártfőiskolája Magyar Párttörténeti Tanszék'')
*''A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének beszámolója és a Magyar Dolgozók Pártja feladatai. Rákosi Mátyás előadói beszéde a MDP III. kongresszusán''; Szikra, Bp.Budapest, 1954
*''Válogatott beszédek és cikkek''; 4., bőv. kiad.; Szikra, Bp.Budapest, 1955
*''A szocialista Magyarországért''; 2., bőv. kiad.; Szikra, Bp.Budapest, 1955
*''A politikai helyzet és a Párt feladatai. A Politikai Bizottság beszámolója a Budapesti Pártaktíva ülésén 1956. május 18-án''; Szikra, Bp.Budapest, 1956
 
===2002–===
*''Visszaemlékezések, 1892–1925. 1-2.''; szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente; sajtó alá rend., jegyz. Baráth Magdolna; Napvilág, Bp.Budapest, 2002. 976 o. – {{ISBN|963-9082-90-2}}
*''Visszaemlékezések, 1940–1956, 1-2.''; szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente; sajtó alá rend., jegyz. Baráth Magdolna; Napvilág, Bp.Budapest, 2002. 1122 o. – {{ISBN|963-9082-15-5}}
 
== Beszédei ==