Főmenü megnyitása

Módosítások

A volt 6-os vártüzérezred budapesti emlékművének 1935. évi felavatásakor [[Alapy Gáspár (polgármester)|Alapy Gáspár]] akkori tartalékos főhadnagy, Komárom város polgármestere így emlékezett meg róla: "Hősi halált halt bajtársaim közül magam előtt látom a magyar tudományos világ egyik kiváló díszének és büszkeségének: dr. Zemplén Győzőnek, a budapesti József műegyetem egyik kiváló tanárának daliás alakját, aki a világháború első napjaiban<ref>Itt 1914 augusztusára kell gondolni, amikor szerb hadszíntérre vezényelték őket.</ref> az én menetszázadomba volt beosztva, s aki - utóbb - a déli harctéren halt hősi halált. Hálás kegyelettel az ő és többi megdicsőült bajtársunk emlékezetének. Könnyes szemmel és fájó szívvel gondolok reájuk, de szent meggyőződésem, hogy «az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért»."<ref>Lásd: Komárom megyei Hírlap 1935. november 16. (VII. évf. 46. sz.) szombat, 1-2. oldal: A volt cs. kir. 6. vártüzérezred elesett hősei emlékművének felavatása [a volt Laudon laktanyában, az egykori vártüzér-tiszthelyettesképző iskolában, Budapest IX. ker., Timót utca 3.]</ref>
 
Szülővárosában tiszteletére rendszeresen tartanak 1970-től emléknapokat és fizikaversenyt; a mai Batthyány Lajos (korábban: Landler Jenő) Gimnázium udvarán szobor, átalakított szülőházán<ref>Sarokingatlan: Nagykanizsa, Széchenyi tér 2. - Zrínyi utca 57. Ez utóbbi utcarészen állt Tarnóczky helytörténeti összeállítása alapján az a lebontott ház, ahol Zemplénék laktak.</ref> tábla őrzi emlékét.<ref name="auto1">{{cite web|url=http://zalai.dfmk.hu/zalaiak?p=889|title=Zalai Életrajzi Kislexikon a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján|accessdate=20091017}}</ref>
 
Nevét [[hidrodinamika]]i tétel, valamint egy katonai hangbemérő módszer viseli.<ref name="auto2">{{cite web|url=http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC17155/17239.htm|title=Magyar életrajzi lexikon a MEK-en|accessdate=20091017}}</ref>