Főmenü megnyitása

Módosítások

* Schematismus für das Kaiserliche und königliche Heer und für die Kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908. (Wien) \ 951. oldal: Ungarisches Festungsartillerieregiment Nr. 6. [Magyar Vártüzérezred] \ 952. oldal \ In der Reserve [szolgálatban] \ Leutnants [hadnagyok; kiképző tisztek] \ Zemplén Viktor dr. phil.
* Schematismus für das Kaiserliche und königliche Heer und für die Kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1909. (Wien) \ 999. oldal \ Ungarisches Festungsartillerieregiment Nr. 6. [Magyar Vártüzérezred] \ 1000. oldal \ In der Reserve [szolgálatban] \ Leutnants [hadnagyok; kiképző tisztek] \ Zemplén Viktor Dr. phil.
Az ezrednek Komáromban és Budapesten volt tiszthelyettesképző iskolája 1916-ig. A császári és királyi hadseregben a szolgálati nyelv a német volt, s a magyar utóneveket is ha lehetett németre fordították le. Győző = Viktor. A felkérést megerősíti a Nyugat 1916. évi 15. száma, Laczkó Géza cikke Zemplénről; bár annak szolgálati idejében, időszakában téved. A sematizmusok alapján feltételezhető, hogy az ifjú doktor Zemplént közvetlenül a saját szolgálati évének letöltése után (1902 októberétől) kérték fel műszaki oktatónak a (budapesti vagy komáromi) tiszthelyettes-képző iskolába, s e jogviszony mindvégig fennmaradt. Ezért szerepel szolgálatban lévőként 6-7 évvel később is.]</ref> 1905. március 25-én Budapesten, a Ferencvárosban feleségül vette az evangélikus vallású Mauritz Vilmát, Mauritz Rezső és Heinrich Amália lányát.<ref>A házasságkötés bejegyezve a Budapest IX. ker. polgári házassági akv. 286/1905. folyószáma alatt.</ref> 1908. április 30-án a [[Magyar Tudományos Akadémia]] levelező tagjának választotta, és 1911-ben a gázok belső súrlódásáról szóló munkáját a Rózsay-díjjal jutalmazta. A Királyi Magyar Természettudomány-Társulatnak 1908-1914-ben másodtitkára, a Felső Oktatási Egyesület titkára, az Uránia magyar tud. egyesület jegyzője, a Mathematikai és Physikai Társulat titkára, továbbá a Magyar Philosophiai Társaság választmányi, a Magyar Electrotechnikai egyesület, a Deutsche physik. Gesellschaft és a párisi Société Française de Physique rendes tagja. Munkatársa volt az Encyklopädie der mathem. Wissenschaften nemzetközi vállalatnak és a «Tables annuelles des constantes» nemzetközi szerkesztő bizottságának magyarországi tagja.
 
Az [[első világháború]]ban esett el, az olasz fronton, az [[Asiagói csata|asiagói csatában]].<ref>Szolgálati helye volt: K. u. k. Festungsartillerieregiment No. 6. [6-os számú, Magyar Vártüzérezred] \ 24 cm Mörserbatterie No. 7. [7-es számú, 24 cm-es Mozsárágyús Üteg]</ref> Temetése ugyanitt a csatatéren, az [[Asiago]] településhez tartozó Monte Dolore fennsíkon, 1916. június 30-án történt.