Főmenü megnyitása

Módosítások

A szentendrei tömeggyilkossággal rengeteg elemében megegyező bűneset leírása szerepel [[Fóti Andor]] ''A szentendrei bosszú'' című novellájában, ami kötetben a szerző ''Kelepcében az alvilág'' című, a [[Zrínyi Katonai Kiadó]] által [[1968]]-ban kiadott művében jelent meg. A szerző, úgy is, mint az esemény időszakának egyik vezető rendőrnyomozója, az írással azt a képet kívánja kialakítani az olvasóban, hogy ő maga is részt vett az ügy nyomozásában, sőt felderítésében is – hiszen a novella szerint a bűneset megoldódott, a tetteseket kézre kerítették és bíróság elé állították. Fóti művét azonban nem érdemes tényszerű leírásként kezelni, hiszen a könyve elején leszögezi: a benne szereplő személyek, helységek nevét megváltoztatta, a leírt és a valóságban megtörtént eseményeknek az egyezése csak a véletlen játéka lehet.
 
A novella egy augusztusi vasárnapra teszi a bűneset felfedezését, dátum nélkül, de bizonyára az 1947-es évre, mert a történet szövése az 1946-os téltől indul. Egyezik a valósággal az egyik turista áldozat, Denke Lajos és a szemtanú, Pribill Károly neve, továbbá az a részlet is, hogy Pribill egy elhajított fokossal riasztotta el a támadó(ka)t; a gyerekek megölésének helyszíne is Bükki-puszta, és megjelenik a nyomozás irányítójaként az akkori országos rendőrfőkapitány, [[Münnich Ferenc]] személye is. Eltérés viszont, hogy a turisták halálának helyszíne az írásban a Rózsika-forrás – holott ilyen nevű forrás nem szerepel Szentendre környékén, [[Rózsika-forrás|létezik]] viszont jóval távolabb, a [[Budai-hegység]]ben, Solymár határában. Pribill egyedül, felesége nélkül szerepel a novellában, amely szerint úgy tűnik, nem tartozott Denkéék társaságához, csak ott tartózkodott, ahol ők megpihentek. Eltérés az is, hogy a műben hat gyerekáldozat szerepel, a túlélő szemtanú pedig két támadóról tesz említést. (A gyerekek számánál Fóti alighanem azért említ a ténylegesnél nagyobb értéket, hogy ezáltal is elképzelhetetlenné tegye az egy tetteses elkövetési verziót.)
 
Fóti Andor írása a nyomozás leírásánál azt a narratívát követi, mely szerint az elkövetők – akikről végül kiderül, hogy hármasban „dolgoztak” – hazatért egykori SS-katonák voltak, és a turistákkal is azért álltak szóba, hogy ellenőrizzék, nehogy egykori volksbundista eszmetársaikkal végezzenek. A novella szerint a bűnözők célja az volt, hogy tettükkel éket verjenek a magyar és német nemzetiségűek közé, ezt a motivációt azonban semmivel nem támasztja alá, hiszen a szerző egyik ölésnél sem mutatott be olyan adatot vagy körülményt, amely annak nemzetiségi jelleget adott volna. Az(Bükki-pusztán írássemmi önmagánakolyan isnyomot ellentmondaninem látszikemlít a szerző, amennyibenami néholakár bosszúta tettesek emlegetnémetségére indítékkéntutalna, másholakár pedig aztarra, hogy aza elkövetőkpásztorfiúk a kétmagyarságuk nemzetiségmiatt lakosaiváltak közöttvolna villongásokatáldozattá; szítsanak.a Aforrásnál bosszúelkövetett feltételezéséregyilkosságok vonatkozóan,esetében illetvepedig azzalcsak kapcsolatosan,azért hogymerülhetett miért bántakfel az elkövetők anémet gyerekekkelnemzetiségi különösenvolta, kegyetlenülmert Pribillt az írás szerint legalább egy fiúnak a nyelvét is kivágták –életben semmilyenhagyták, azokatés alátámasztóő adatotbe nemtudott közölszámolni a szerző,nyomozóknak aerről bemutatott brutalitásra meg sem próbálaz magyarázatotállítólagos keresnitényről.)
 
Az írás önmagának is ellentmondani látszik, amennyiben néhol bosszút emleget indítékként, máshol pedig azt, hogy az elkövetők a két nemzetiség lakosai között villongásokat szítsanak. A bosszú feltételezésére vonatkozóan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy miért bántak az elkövetők a gyerekekkel különösen kegyetlenül – az írás szerint legalább egy fiúnak a nyelvét is kivágták – semmilyen, azokat alátámasztó adatot nem közöl a szerző, a bemutatott brutalitásra meg sem próbál magyarázatot keresni. Fóti egyébként, az ismert tényeknek megfelelően megemlíti, hogy felmerült a nyomozás során az elmebeteg elkövetés lehetősége is, de ezt csak olyan verzióként említi, aminek eshetőségét igen rövid időn belül kizárták.
 
==Források==
21 055

szerkesztés