„Szakképzés Magyarországon” változatai közötti eltérés

(internet)
Elkülönítve említi a Kormány, az illetékes miniszter(ek) és hatóságok feladatait az iskolai képzés együttműködése tekintetében, mind funkcionális mind pedig területi szempontokat felsorolva, meghatározva a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslattevő munkáját.
Végül kitér a finanszírozási feladatokra, finanszírozó intézményrendszerre és az információs rendszerre is, valamint megállapítja a zárórendelkezéseket.
 
== A törvény szerkezete ==
 
A szakképzési törvény nyolc részből és huszonegy római számos fejezetből áll. Az alfejezetek száma 56.
{|width="100%" style="border-width: 5px;border-color: Gray" {{széptáblázat}}
|-align="center" bgcolor="#ADD8E6"
|width="20%"|'''Részek címe'''||width="25%"|'''Fejezetek címe'''||width="40%"|'''Alfejezetek címe'''||width="12%"|'''Címek jelölési módja'''||width="3%"|'''Paragrafusok száma'''
|-bgcolor="#DEB887"
| ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK || || ||abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#BDB76B"
|||| I.Fejezet - Alapelvek 1.§|||| római számok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#BDB76B"
|||| II.Fejezet - Értelmező rendelkezések 2.§|| ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#F0E68C"
|MÁSODIK RÉSZ - A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE||||||abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#F0E68C"
||||III.Fejezet - A törvény hatálya 3.§||||római számok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#F0E68C"
||||IV.Fejezet - A szakképzés intézményrendszere||||u.a.||align="right"|
|-bgcolor="#F0E68C"
||||||1. A szakképzés intézményei 4.§||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#F0E68C"
||||||2. A szakképző iskola fenntartása, a szakképzési centrum, és a térségi integrált szakképző központ 4/a.§-5/a§ (hat paragrafus alparagrafusokkal együtt)||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#F5DEB3"
|HARMADIK RÉSZ - A SZAKKÉPZÉS DOKUMENTUMAI||||||abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#F5DEB3"
||||V.Fejezet - A szakképzés dokumentumai |||| római számok és abc||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#F5DEB3"
||||||3. Az [[Országos Képzési Jegyzék]] 6.§||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#F5DEB3"
||||||4. Szakmai és vizsgakövetelmények 7.§||u.a||align="right"|1
|-bgcolor="#F5DEB3"
||||||5. Szakképzési kerettanterv 8.§||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
|NEGYEDIK RÉSZ - A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS||||||abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||VI.Fejezet - A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga, a szintvizsga és a szakmai vizsgabizottság|||| római számok és abc||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||6. A komplex szakmai vizsga 9.§||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||7. A modulzáró vizsga 10.§||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||8.A sajátos nevelési igényű vizsgázó szakmai vizsgája 11.§||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||9. A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények és feladataik a komplex szakmai vizsgán 12-13.§||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||10. A szakmai vizsgabizottság 14-15.§||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||11. A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény adatszolgáltatása 16.§||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||12. A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény jogszabálysértése 17.§||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||VII.Fejezet -A szakmai vizsgaszervezési engedély|||| római számok és abc||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||13. A szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzése az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 18-19.§||arab sorszámok és abc||align="right"|2
|-bgcolor="#DCDCDC#DEB887"
||||||14. Bírság kiszabása a jogosultság hiányában komplex szakmai vizsgát szervező intézménnyel szemben 20.§||u.a.||align="right"|1
 
|-bgcolor="#FFDAB9"
|ÖTÖDIK RÉSZ - AZ ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS||||||abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||VIII.Fejezet - A szakképző iskola|||| római számok és abc||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||||15. A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok 21-22/a.||arab sorszámok és abc||align="right"|2
|-bgcolor="#FFDAB9"
|||||16. A szakközépiskolában folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok 23-24.§||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||||VIII/a. Fejezet A Szakképzési Hídprogram 24/a.§|| római számok és abc ||align="right"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||IX. Fejezet - A szakmai képzés|| ||római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|||| ||17. A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei 25-27.§ ||arab sorszámok és abc||align="right"|3
|-bgcolor="#FFDAB9"
|||| ||18. A szintvizsga 28.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|||| ||19. A szakmai képzés ingyenessége 29.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||X. Fejezet - A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatók|||| római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|||| ||20. A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelmények 30-31. § ||arab sorszámok és abc||align="right"|2
|-bgcolor="#FFDAB9"
|||| ||21. A szakoktató büntetlen előéletének igazolása 32.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||XI. Fejezet - A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 33-34§|| ||római számok és abc ||align="right"|2
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||XII.Fejezet - A tanulók gyakorlati foglalkoztatása|||| római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||22. A tanuló védelme és a gyakorlati képzés elvei 35-37.§ ||arab sorszámok és abc||align="right"|3
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||23. A gyakorlati képzés ideje 38-41.§ ||u.a.||align="right"|4
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||XIII. Fejezet - A tanulószerződés|| ||római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||25. A tanulószerződés kötésére jogosult tanuló 42. § ||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||26. A A tanulószerződés kötésére jogosult szervezet 43.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||27. A nyilvántartás tartalma 44.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||28. A nyilvántartásba történő felvételi eljárás 45.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||29. A tanulószerződés megkötése 46-47.§ ||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||30. A tanulószerződés tartalma 48.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||31. A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei 49-55.§ ||u.a.||align="right"|7
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||XIV.Fejezet - Az együttműködési megállapodás|||| római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||32. Az együttműködési megállapodás feltételei 56.§ ||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||33. Az együttműködési megállapodás tartalma 57.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||XV. Fejezet - Az ellenőrzés || ||római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||34. A hatósági, a törvényességi és a szakmai ellenőrzés a szakképzésben 58. § ||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||35. A szakképzés országos és térségi szakmai ellenőrzése 59.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||36. A gazdasági kamara komplex ellenőrzése a gyakorlati képzés során 60-62.§ ||u.a.||align="right"|3
|-bgcolor="#FFDAB9"
||||XVI. Fejezet - A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények|| ||római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||37. A tanulói pénzbeli juttatás mértéke 63-64.§ ||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||38. A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések 65.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||39. A tanulót megillető szünet és felkészülési idő 66.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||40. A tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok 67.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||41. A tanulókat megillető egyéb juttatások 68.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#FFDAB9"
|| || ||42. A kártérítési felelősség 69-70.§ ||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#90EE90"
|HATODIK RÉSZ - A SZAKKÉPZÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE || || ||abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#90EE90"
||||XVII.Fejezet - A szakképzés kormányzati feladatai|||| római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||43. A Kormány 71.§ ||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||44. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 72.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||45. A szakképesítésért felelős miniszter 73. § ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||46. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, és a szakképzési feladatot ellátó hatóság 74-74/a.§ ||u.a.||align="right"|1
 
|-bgcolor="#90EE90"
 
||||XVIII. Fejezet - Az országos gazdasági kamara 75-76.§|| ||római számok és abc ||align="right"|2
|-bgcolor="#90EE90"
||||XIX. Fejezet - A szakképzés országos és megyei érdekegyeztetése 77.§|| ||római számok és abc ||align="right"|1
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||47. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 78-79.§ ||u.a.||align="right"|2
|-bgcolor="#90EE90"
||||XVI. Fejezet - A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények|| ||római számok és abc ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||48. Az ágazati készségtanács 80.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="#90EE90"
|| || ||49. A megyei fejlesztési és képzési bizottság 81-83.§ ||u.a.||align="right"|3
|-bgcolor="#90EE90"
|-bgcolor="LightPink"
|HETEDIK RÉSZ - A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE || || || abc nagybetűi||bgcolor="white"|
|-bgcolor="LightPink"
||||XX.Fejezet - A szakképzés finanszírozása 84.§|||| római számok és abc ||align="right"|1
|-bgcolor="LightPink"
||||XXI.Fejezet - A szakképzés információs rendszere|||| u.a. ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="LightPink"
|| || ||50. A pályaorientáció 85.§ ||arab sorszámok és abc||align="right"|1
|-bgcolor="LightPink"
|| || ||51. A pályakövetés 86.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="LightPink"
|| || ||52. A szakképzést folytató intézményekben nyilvántartott és kezelt adatok 87. § ||u.a. abc||align="right"|1
 
|-bgcolor="LightBlue"
|NYOLCADIK RÉSZ - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK || || ||abc nagybetűi ||bgcolor="white"|
|-bgcolor="LightBlue"
|| || ||53. Felhatalmazó rendelkezések 88-90.§ ||arab sorszámok és abc||align="right"|3
|-bgcolor="LightBlue"
|| || ||54. Hatálybaléptető rendelkezések 91.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="LightBlue"
|| || ||55. Átmeneti rendelkezések 92-92/f.§ ||u.a.||align="right"|1
|-bgcolor="LightBlue"
|| || ||56. Európai Unióra vonatkozó és nemzetközi vonatkozású rendelkezések 93-95.§ (94-95.§-ok üresek) ||u.a.||align="right"|3
|}
A szakképzés zavartalan megvalósítása érdekében az említett jogszabályokon kívül még több jogszabály is érvényesül, amelyeket követni szükséges.
<pre>
 
2011. évi CLXXXVII tv. a szakképzésről
2011. évi CXC tv. a köznevelésről
2011. évi CLV tv. a szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatásáról
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
2011. évi CCIV tv. a nemzeti felsőoktatásról
230/2012. kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
 
</pre><ref>[https://archiv.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/szakkepzessel-kapcsolatos-jogszabalyok-59 Szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok]</ref>
 
== Források ==