„Trofim Gyenyiszovics Liszenko” változatai közötti eltérés

 
''„…felelős a szovjet biológia – és különösen a genetika – szégyenteljes elmaradottságáért, az áltudományos nézetek terjedéséért, a kalandorságért, a tanulás lenézéséért, és zseniális tudósok megalázásáért, elüldözéséért, letartóztatásáért és haláláért.”''
 
A szovjet sajtó hamarosan megtelt az anti-liszenkóista írásokkal, és a tudományosság alapvető normáit helyreállították a szovjet biológiában és mezőgazdaságban. Liszenkót eltávolították a Tudományos Akadémia Genetikai Intézetének igazgatói posztjáról, tevékenységét egy kísérleti állomáson való munkára korlátozták, az intézetet megszüntették. Hruscsov bukása (1964) után, a Tudományos Akadémia elnöke bejelentette, hogy Liszenko tanainak kritikával szembeni védettsége megszűnt. Szakértői bizottságot küldtek kísérleti munkájának felülvizsgálatára, a bizottság lesújtó véleményét nyilvánosságra hozták. Munkájának azonban még sok évig hatása volt [[Kína]], sőt [[Nicolae Ceaușescu]] regnálása alatt [[Románia]] mezőgazdaságára. Mindkét ország mezőgazdaságában hatalmas károkat és visszaesést eredményezett mindezt, előbbi esetében milliók pusztultak éhen, míg utóbbi esetében kialakult és hosszan fennmaradó éhínségek elvezettek végül az [[1989-es romániai forradalom|1989-es forradalom]] kitöréséhez.
 
A ’70-es évek elején Jurij A. Ovcsinnyikov molekuláris biológus és V. M. Zsdanov virológus meggyőzte az SZKP Központi Bizottságát arról, hogy a [[biológiai fegyverek]] birtoklása és alkalmazása stratégiai jelentőségű lesz a jövő háborúiban, ezért a szovjet hadászati célok érdekében elengedhetetlen a liszenkóizmus felszámolása és a modern molekuláris genetika átvétele a nyugati tudományból. A Szovjetunióban teljes titoktartás mellett, a nemzetközi jog által tiltott módon megindult a világtörténelem legnagyobb szabású, és legmagasabb tudományos színvonalú [[biofegyver]] programja.