„Sebestyén Júlia (tanár)” változatai közötti eltérés

a
== Munkássága ==
 
Értelmet fejlesztő és jellemet formáló tevékenysége sokoldalú. A marosvásárhelyi gimnáziumi matematikatanárok pedagógiai körének vezetője (1971-19891971–1989), a Pedagógusok Házának szaktanácsadója, matematika tárgyú tevékenységeinek szervezője (1971-19861971–1986), a Maros megyei Tanfelügyelőség szaktanácsadója, módszertanosa (1971-19891971–1989).
 
Az 1990-19911990–1991-es tanévtől kezdődően, tíz éven át szervezte Donáth Árpád matematikatanárral „Matematikai''Matematikai pályázat”pályázat'' néven a Maros megyei általános iskolákat átfogó matematikaversenyt. A feladatok hetente a szerkesztőség segítségével a Népújságon keresztül jutottak a tanulókhoz. Tanári tevékenysége mellett közvetlenül is felelősségteljes részt vállal a gimnáziumi tanulók tehetségápolásában és Vályi Gyula emlékének ápolásában.
 
Nevéhez fűződik az Vályi Gyula Matematikai Társaság megalapítása 1994-ben, melynek társelnöke (1994-20021994–2002), elnöke (2002-20142002–2014), tiszteletbeli elnöke (2014 - 2014–), de Vályi Gyula, a világhírű tudós, Marosvásárhely nagy szülöttje emlékének ápolása is. A Társaság 1994 és 2004 között az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság matematika szakosztályaként működött. 2004. november 1-én jegyezte be a marosvásárhelyi törvényszék non-profit jogi személyként 45-ös számmal. Az Oktatásügyi Minisztérium 2004. november 19-én vette nyilvántartásába 484-es számmal. Két legfontosabb célkitűzése a gimnáziumi tanulók matematikai tehetségápolása és Vályi Gyula emlékének ápolása. A tehetségápolást a hetente tartott Vályi Gyula matematikakör és a Vályi Gyula Emlékversenyek biztosítják, melyeknek szervezésében és vezetésében nyugdíjasként is részt vesz.
 
Férje, dr. Sebestyén Dénes, a Társaság alapító tagja és támogatója segítségével állíttatták Vályi Gyula születésének 150. évfordulóján, 2005. január 25-én a Vályi Gyula emléktáblát, a Református Kollégium falára, és 2012. május 25-én a Vályi Gyula emlékművet a vár mellé, közel a régi Vályi családi házhoz, felvállalva a megvalósításukért évekig tartó ügyintézések sorát és és az anyagi hozzájárulást. Ugyancsak férje javaslatára alapították Vályi Gyula halálának századik évfordulója emlékére a Vályi Gyula-díjat 2013-ban.