„Univerzális grammatika” változatai közötti eltérés

a
 
Elméletével merőben nagy fordulatot tett és a huszadik század egyik kiemelkedő elméletét, mégpedig a [[Standard Társadalomtudományi Modell]]t támadta. Ami szerint az elme [[evolúció]]san kialakult szerkezete néhány általános célú tartalomfüggetlen mechanizmusból áll (pl. tanulás, induktív következtetés, intelligencia, utánzás…). Ebben a megközelítésben ugyanazok a mechanizmusok határozzák, meg hogy sajátítjuk el a nyelvet, hogyan tanuljuk meg felismerni az érzelemkifejezéseket, hogyan sajátítunk el bizonyos attitűdöket – az észlelés kivételével mindent. Ezért tartalomfüggetlen vagy területáltalános mechanizmusokként szokták őket jellemezni. A [[kognitív pszichológia]], az [[evolúciós biológia]] és az idegtudományok fejlődése megmutatta, hogy az elme fenti leírása gyökeresen elhibázott. Az új nézet szerint minden normális emberi elmében kifejlődik a gondolkodó és szabályozó áramkörök alapvető együttese, ezek funkcionálisan specializálódtak és gyakran területspecifikusak.
== Példák az Univerzálisuniverzális Grammatikagrammatika létezésére==
Meggyőző példák: Jenny Singelton és Elissa Newport egy Simon álnévre keresztelt 9 éves teljesen siket gyermeket vizsgáltak. Simon szülei, akik szintén siketek, 15 illetve 16 éves korukig nem tanulták a jelnyelvet, ezért később már nem tudták tökéletesen elsajátítani. Ebben a nyelvben is megvan a lehetőség arra, például hogy a kifejezéseket a mondat elejére vagy a végére vigyék attól függően, mit akarunk kiemelni, vagy toldalékkal, képzővel lássuk el a szavakat. A szülők nagyon ritkán használtak kiemelt szószerkezeteket, és ha használták is, nagyon torz formában. Ilyen mondat például: Elvist, őt tényleg szeretem. Bár Simon csak szülei eléggé hiányos [[ASL-jelelés]]ével találkozott, sokkal jobb eredményt mutatott a jelek használatában, mint szülei. Simon valahogy képes volt kirekeszteni szülei nyelvileg helytelen „zaj”-át. Simon fölénye szüleivel szemben kiváló példa a [[kreolizáció]]ra.
Másik nagyon jó és közkedvelt példa a [[pidzsin-kreol nyelv]].