„János angol király” változatai közötti eltérés

az őrizetlenül hagyott hajókat felgyújtotta
a (kékít)
(az őrizetlenül hagyott hajókat felgyújtotta)
János [[II. Henrik angol király]] ötödik és egyben legkisebb fiaként született, és emiatt sokáig nem számíthatott jelentős földbirtokokra; ekkor kapta a „Földnélküli” gúnynevet. Bátyjai 1173-ban kezdődött és 1174-ben levert lázadását követően azonban ő vált apja kedvencévé. Henrik kinevezte őt [[Írország]] urává, és tekintélyes birtokokkal látta el Angliában és a kontinensen. Amikorra bátyja, [[I. Richárd angol király|Oroszlánszívű Richárd]] trónra lépett, többi fiútestvére már meghalt, így ő lett az angol trón örököse. Mialatt Richárd a [[Harmadik keresztes hadjárat|harmadik keresztes háború]] során a Szentföldön tartózkodott, János megpróbálta megszerezni a hatalmat, de nem járt sikerrel.
 
Richárd 1199-ben gyermektelenül halt meg, így Jánost Anglia királyává koronázták. A másik jelölt, unokaöccse, [[I. Artúr bretagne-i herceg|Artúr bretagne-i herceg]] számíthatott [[II. Fülöp Ágost francia király|Fülöp francia király]] támogatására. [[1200]]-ban azonban a [[Le Goulet-i szerződés]]ben János és Fülöp rendezték területi vitájukat a francia területeken. [[1202]]-ben Jánosnak sikerült elfognia Artúrt, akit meggyilkoltatott, amikor szorult helyzetbe került. Hívei emiatt azonban, és azért, ahogyan a normandiai, breton és anjou-i nemesekkel bánt, még inkább elpártoltak tőle. [[1204]]-ben a franciák teljesen megszállták az angol koronához tartozó Normandiát. A következő évtized során János elsődleges célja a hercegség visszafoglalása lett, ezért új adókat vetett ki, megreformálta a hűbéri katonai szolgálat rendjét és az igazságszolgáltatást. Jogi reformjai maradandó nyomot hagytak az angol [[szokásjog]]ban. [[1209]]-ben a [[canterburyi érsek]] kinevezése fölötti vita miatt [[III. Ince pápa]] kiátkozta, Angliát pedig [[Kiközösítéskiközösítés|egyházi tilalom]] alá helyezte. Az [[interdiktum]]ot csak [[1213]]-ban oldották fel.
 
[[1213]]-ban [[II. Fülöp Ágost francia király]] nagy flottát szervezett annak érdekében, hogy inváziós sereget tegyen partra Angliában, ezt a flottát azonban János tehetséges parancsnoka, [[William Longsword]] (Salisbury earlje) [[Damme-nál]] megsemmisítette (az őrizetlenül hagyott hajókat felgyújtotta).<ref>[[Geoffrey Regan]] (1991): Naval Blundres. Magyar kiadás: Haditengerészeti baklövések. Alexandra Kiadó, Pécs. 199–200. old. ISBN 963 368 425-0</ref>
[[1214]]-ben János megindította Normandia visszafoglalását célzó hadjáratát, de a [[Bouvines-i csata|bouvines-i csatában]] szövetségesei döntő vereséget szenvedtek. Hazatérése után az angol bárók a magas adók és a főurakkal való bánásmódja miatt fellázadtak ellene. Az egyezkedés során mindkét fél aláírta a Magna Cartát, bár egyikük sem kívánta betartani a benne foglaltakat. A harcok során János felülkerekedett, ekkor a bárók behívták Fülöp francia király fiát, [[VIII. Lajos francia király|Oroszlán Lajost]]. János kelet-angliai hadjárata közben elkapta a [[vérhas]]t és 1216. október 19-én meghalt. A trónon kilencéves fia, [[III. Henrik angol király|III. Henrik]] követte.
 
[[1214]]-ben János megindította Normandia visszafoglalását célzó hadjáratát, de a [[Bouvines-i csata|bouvines-i csatában]] szövetségesei döntő vereséget szenvedtek. Hazatérése után az angol bárók a magas adók és a főurakkal való bánásmódja miatt fellázadtak ellene. Az egyezkedés során mindkét fél aláírta a Magna Cartát, bár egyikük sem kívánta betartani a benne foglaltakat. A harcok során János felülkerekedett, ekkor a bárók behívták Fülöp francia király fiát, [[VIII. Lajos francia király|Oroszlán Lajost]]. János kelet-angliai hadjárata közbenhadjáratán elkapta a [[vérhas]]t és 1216. október 19-én meghalt. A trónon kilencéves fia, [[III. Henrik angol király|III. Henrik]] követte.
 
János sokáig vitatott személyisége volt az angol történelemnek, a vele ellenséges középkori krónikások kegyetlennek, kapzsinak, istentelennek és bujának írták le. A [[reformáció]] után példaként tekintették a pápával szembeni kiállását. A viktoriánus irodalomban és a modern [[Robin Hood]]-történetekben negatív figuraként szerepel. Ma a történészek árnyaltabban látják alakját: bár jelleme még a kor standardjaival mérve is hagy kívánnivalót maga után, emellett művelt volt, hadseregét jól szervezte, és nagy gondot fordított a megfelelő közigazgatásra és igazságszolgáltatásra.<ref>{{cite web |url=http://www.c3.hu/~klio/klio942/klio082.html |title=Földnélküli János fekete legendája |accessdate= 2018-10-03 |author= Kisérdi Viktória |year= 1994}}</ref><ref>{{cite web |url= https://mult-kor.hu/20110303_foldnelkuli_janos_a_bena_kacsa |title=Földnélküli János, a béna kacsa |accessdate= 2018-10-03|year= 2011 |month= március |publisher= Múlt-kor történelmi magazin}}</ref>