„Max Weber (szociológus)” változatai közötti eltérés

*Somlai Péter: ''Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és a politika viszonya a századforduló Németországában''; Akadémiai, Bp., 1977 ''(Szociológiai tanulmányok)''
*Erdélyi Ágnes: ''Max Weber Amerikában Weber hatása és fogadtatása az angol-amerikai filozófiában és társadalomtudományban''; Scientia Humana, Bp., 1993
*Tuba Imre: ''Szociológiai értékelméletek. Max Weber és Talcott Parsons értékfelfogása''; PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 1993 ''(Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar közleményei)''
*Molnár Attila Károly: ''Max Weber olvasókönyv''; Novissima, Miskolc, 1999
*''Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos, Erényi Tibor, Szigeti Péter és Somlai Péter írásai''; Napvilág, Bp., 1999 ''(Akik nyomot hagytak a 20. századon)''