„Szankció” változatai közötti eltérés

apró
a (Lásd még fejezetcím módosítás az ajánlás szerint AWB)
(apró)
 
==Jogi szankció==
A szankció a [[jogszabály]] három fő szerkezeti elemének egyike, a tényállás megvalósításának jogkövetkezménye'''jogkövetkezmény'''e. Két fő fajtája a pozitív és a negatív szankció. A negatív szankció a jogsértő számára hátrányt helyez kilátásba, míg a pozitív szankció jutalmat ígér a jogszerű magatartás tanúsításáért. Negatív szankció lehet például a büntetés, míg pozitív lehet a kitüntetés.<br>
A mai jogrendszerekben a jogszabályok túlnyomó többsége szankcióval van ellátva, a szankció a jog érvényesülésének legáltalánosabb látható tényezője. Előfordul azonban, hogy a jogszabály három hagyományos szerkezeti eleméből csak az első kettőt, a [[hipotézis]]t és a [[diszpozíció]]t tartalmaz egy adott jogtétel, míg a szankció más jogszabályban, vagy akár másik [[jogág]]ban található meg.<br>
A [[jogtudomány]]ban ismeretes a jogszabályok szankciók szerinti csoportosítása is, a [[büntetőjog]]i és a [[polgári jog]]i érvénytelenségi szankciók alkalmazása alapján. A szankciók súlyossága szerint az alábbi csoportok állíthatók fel:
 
==Szociális szankció==
A bűntetésselbüntetéssel és a jutalommal szembeállíthatók a jogérvényesülésnek olyan biztosítékai, amelyek nem a jog rendelkezései alapján állanak fenn, hanem attól függetlenül; ilyenek elsősorban a különböző etikai és szociológiai tényezők: történeti tradíciók, társadalmi tekintély, társadalmi vagy jogi állásból fakadó kényszerhelyzet, vallási meggyőződés stb., melyeknek kényszerére főleg a magasabb rendű jogszabályok érvényesülése támaszkodik.
<ref name="Bibó1990">{{cite book
| language=magyar