„Henszlmann Imre” változatai közötti eltérés

Nincs méretváltozás ,  4 hónappal ezelőtt
* Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891–1914. Hornyánszky Viktor
* ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. Első füzet, vagyis országgyülési emlény az 1843-44-iki országgyülés emlékezetére. Harmadik kiadat. Pest, 1861. Id. Poldini Ede és Noséda ny.
* Tolnai új világlexikona. Bp., Tolnai, 1926-1933.1926–1933
* Új Idők lexikona. Bp., Singer és Wolfner, 1936-1942.1936–1942
* Uj lexikon. A tudás és a gyakorlati élet egyetemes enciklopédiája. Szerk. Dormándi László, Juhász Vilmos. [Bp.], Dante-Pantheon, 1936.
* Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub
* Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.
* Világlexikon. A tudás egyeteme. Bp., Enciklopédia, 1925. 982 o.; 2. átdolg., bőv. kiad. 1927
*''Henszlmann Imre 1813–1888 & Myskovszky Viktor 1838–1909 & Wick Béla 1873–1955 és tevékenységük kulturális örökségünk védelmében''; fel. szerk. Csala Kornélia, Sápos Aranka; Kassai Polgári Klub, Košice, 2008 (''Híres kassaiak'')