„Kínai Kommunista Párt” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
* {{kínai|[[Li Li-szan|Li Lisan]]|[[Li Li-szan]]}}, ügyvezető (1929–1930)
* {{kínai|[[Vang Ming|Wang Ming]]|[[Vang Ming]]}}, ügyvezető (1931)
* {{kínai|[[Po Ku|Bo Gu]]|[[Po Ku]]}}, más néven {{kínai|Qin Bangxian|Csin Pang-hszian]]}} (1932–1935)
* {{kínai|[[Csang Ven-tien|Zhang Wentian]]|[[Csang Ven-tien]]}}, más néven {{kínai|Luo Fu|Lo Fu}} (1935–1943)
* {{kínai|[[Teng Hsziao-ping|Deng Xiaoping]]|[[Teng Hsziao-ping]]}} (1956–1966)