„Véghely Dezső” változatai közötti eltérés

==Életrajza==
 
Atyja, Véghely Imre a megye alispánja (1867–72.), anyja szomori és somodori Pázmándy Karolina. Véghely Dezső szülővárosában végezte a gimnázium IV. osztályát; a többieket [[Pápa (település)|Pápán]] járta, majd a VIII. osztály végzésére [[Sopron]]ba ment. Jogi tanulmányainak a budapesti egyetemen bevégzése után szülővárosába ment és itt [[Gaál Lajos]] ügyvéd irodájában nyert alkalmazást; majd mint joggyakornok [[Marcaltő]]re költözött, ahol kedvelt tanulmányainak, a történelemnek élt három évig. Ez időre esik a «Dunántúli történetkedvelők» egyesületének megalakulása, melynek egyik buzgó munkás tagja lett és mely idővel (1867) alapját vetette meg a «Magyar történelmi társulat»-nak, melynek igazgató-választmányi tagja volt. Az ügyvédi vizsgát letevén 1865-ben véglegesen szülővárosáb, Veszprémbe tette át lakását és ügyvédi irodát nyitott, ugyanakkor rendszeresen foglalkozott történelmi tanulmányokkal is, pl. oklevélkutatással. 1875-ben Veszprém város, 1878-ban [[Veszprém vármegye]] megválasztotta [[főjegyző]]jének. 1880. december 31-től helyettes [[alispán]]ként működött. 1881. március 8-án a megye egyhangúlag alispánná választotta a nem sokkal korábban elhunyt [[Bezerédj Gyula]] helyett. A dunántuli református egyházkerület világi főjegyzője, a veszprémi egyházmegye gondnoka volt.
 
Írói pályáját a “Győri Történelmi és Régészeti Füzetek” hasábjain kezdte meg. Őt bízták meg Veszprém vármegye monográfiájának megírásával; de közbejött betegeskedése és halála miatt már nem dolgozhatta fel gyűjtött okiratainak adatait.