„Urbanisztika” változatai közötti eltérés

* [[Granasztói Pál]]: Építészet és urbanisztika (Településtudományunk néhány mai problémája). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973
* [[Pierre Vago]]: PIERRE VAGO Egy mozgalmas élet (p. 156-157) – Holnap K. 2002 – {{ISBN|963-346-545-1}}
* Szerk. biz.: Területi és települési fogalmak értelmezése – 1995. MTA Állam és Jogtudományi Intézet: (Bartke I. Brenner J. Kőszegfalvi Gy. Valér É.) – A BM. Településfejl. és Lakásügyi Főo. megbízásából: Vitaanyag (Belügymin. irattár, és KT_Archív _VeML).
* [[Kiss Tamás (építész)|Kiss Tamás]]: Változó urbanisztika (Középvárosok reflektorfényben). Veszprém, Jótanács, 1986.6. (KT_ARCHIV_VeML)
* [[Kiss Tamás (építész)|Kiss Tamás]]: Kormányzati – önkormányzati szerepmegosztás a terület- és településfejlesztésben I-II. Comitatus 1995. 4. és 5. – HU {{ISSN|1215-315X}}
* [[Kiss Tamás (építész)|Kiss Tamás]]: Tartalmi és szerkezeti vázlat a kidolgozandó településügyi törvényhez (BM belső d. -KT_ARCHÍV_ VeML)
* [[Kiss Tamás (építész)|Kiss Tamás]]: Gondolatok a településről, fejlődéséről, fejlesztéséről. Comitatus, Vp. 1996.8-9 (p 2336) HU {{ISSN|1215-315X}}
* Kósi Kálmán – Valkó László: Környezetmenedzsment. Typotex Kiadó. Bp., 2006.
* KSH Ter. STAT. Főoszt.: Térgazdasági és területi statisztikai fogalmak – Bp. 1972. – Statisztikai K.V. 679972 sz.
* Lengyel Imre – Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 2004.
* Meggyesi Tamás: Urbanisztika és rendszerelmélet – demográfia, Budapest. 1971. 2-3 sz.
* [[Lewis Mumford]]: A város a történelemben. Gondolat K. Bp. 1985. – {{ISBN|963-281-577-7}}.
* Nemes Ferenc-Szelényi Iván: A lakóhely mint közösség. Budapest, 1967.
* Ongjerth Richárd: Területi társadalmi tervezés. Budapest, 1996.
* Ongjerth Richárd: A párbeszédben álló város. Gyakorlati útmutató a társadalmi részvétellel történő településtervezéshez. Studio Metropolitana. Budapest, 2001.
* Ongjerth Richárd: A településfejlesztési program. BM Településfejlesztési füzetek 25. MKI Budapest. 2003.
* [[Perényi Imre (építészmérnök)|Perényi Imre]]: Város Ember Környezet. Műszaki K. 1976. Bp. {{ISBN|963-10-0907-6}}.
* [[Perényi Imre (építészmérnök)|Perényi Imre]]: Korunk urbanisztikája. Műszaki K. Bp. 1979. – {{ISBN|963-10-2694-9}}.
* [[Wolf Schneider]]: Városok Urtól Utópiáig. Gondolat K. Bp. 1973. – Egyetemi Ny. 73/770 sz.
* Szlávik János: Fenntartható környezet és erőforrás gazdálkodás. KJK-KERSZÖV Kiadó. Bp., 2005.
* [[Eugene Hénard]]: A jövő városai, 1910
* [[Antonio Sant'Elia]]: Új város, 1914
* [[Patrick Geddes]]: Városfejlesztés, 1904
* [[Tony Garnier]]: Ipari város (1909)
* [[Mallet-Stevens]]: Modern város (1914-1922).
*Környezetközpontú irányítási rendszer MSZ EN ISO 14001
== Kapcsolódó szócikkek ==