„Magyar számnevek etimológiája” változatai közötti eltérés

Címkék: Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
Finnugor eredetű szavunk, a közelre mutató e- i- (ez, ide, stb.) névmásképzőből alakult ki. A közelre mutató e- névmásképzőnek az osztjákban és a finnben is van számtani jelentésű származéka. számnév› ‘a számsor első tagja’, ‹határozatlan névelő›. Származékai: egyes, egyik, egyszer, egyszeres, egyszeri, egység, egységes, egységesít, egységesül.
Igen régi szavunk, pl. tilutoá üt igy fa gyimilcsétül (Halotti Beszéd).
Eredeti jelentése ’máshoz’ viszonyítva ’ez itt’, vagy kettő közül az első. Mai számtani jelentése is ebből alakult ki.Nem finnugor.
 
== Két ==
Névtelen felhasználó