„A tőke” változatai közötti eltérés

75 bájt hozzáadva ,  6 hónappal ezelőtt
Ez a könyv hét nagyobb egységre bontható. Felvázolja az értéktöbblet és az értéktöbbletráta átalakulását profittá illetve profitrátává, majd a profit átváltozását átlagprofittá. Ezt követően ismerteti a profitráta süllyedő tendenciájának törvényét, majd a kereskedelmi tőke mibenlétét. Szót ejt a kamatozó tőkéről, az extraprofit földjáradékká átváltozásáról, majd végül a jövedelmekről és forrásaikról.
 
A mű legismertebb része a profitráta csökkenésének tézise, mely szerint minél fejlettebb lesz a termelési mód, annál inkább csökken a profitráta. Az ortodox marxisták (és általában véve a kommunisták) álláspontja az, hogy ez a törvény a kapitalizmus szükségszerű bukásához vezet, a különféle ellentmondások és a periodikusan bekövetkező válságok pedig oda vezetnek, hogy a kapitalizmus meghaladottá. válikm e g h a l a d o t t á . v á l i k, és egy újfajta. termelésiú módnakj kellf a j t a . t e r m e l é s i . m ó d n a k . k e l l . a helyébe lépnie, ahogyan ez a történelem során márm á r . t ö b b s z ö r . m e g t ö r t é többszörn megtörténtt.
 
=== ''Értéktöbblet-elméletek'' ===