„Sas Péter” változatai közötti eltérés

a
*Kedves István kolozsvári apát-plébános (1782–1864) végrendelete és naplója = Lymbus, Magyarságtudományi Közlemények, szerk. Kerekes Dóra, Bp., Balassi Bálint Intézet, Klebelsberg Kuno Alapítvány, Magyar Országos Levéltár, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Országos Széchényi Könyvtár, 2006, 205–236.
*A Jézus Társasága emlékei az egykori kolozsvári jezsuita templomban = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. Szilágyi Csaba, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006, 391–413. (Rendtörténeti konferenciák 2.)
*A pálosok Mária-tiszteletének művészettörténeti emlékei = Decus solitudinis, Pálos évszázadok, szerk. [[Sarbak Gábor]], Bp., Szent István Társulat, 2007, 657–669. (Művelődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák 4/1.)
*A kolozsvári domonkos templom és kolostor szerepe, jelentősége a város építészetében = A domonkos rend Magyarországon, szerk. Illés Pál Attila és Zágorhidi Czigány Balázs, Piliscsaba – Bp., – Vasvár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség – Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, 2007, 353–373. (Művelődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák 3.)
* Egy kolozsvári „dantista”: Dr. Hirschler József pápai prelátus in: ''„Nem sűlyed az emberiség!” ... Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára'', főszerk. Jankovics József, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007, 845–852. [http://www.iti.mta.hu/Szorenyi60/Sas.pdf Online hozzáférés]
*Kelemen Lajos és Márton Áron találkozása az erdélyi magyar tudományos életben. Korunk, 2019/5, 92–98.
*Berde Mária ''Az én apám'' című költeménye. = Béklyózatlan a lélek. A 2019. szeptember 20-i miskolci irodalmi konferencia előadásai. Szerk. Mózes Huba. Miskolc, Bíbor, 2020. 13–16.
*Kós Károly. A Kalotaszegi Köztársaság és a transzilvanizmus. Rubiconline, 2020/4. <nowiki>http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kos_karoly_a_kalotaszegi_koztarsasag_es_a_transzilvanizmus/</nowiki>
 
== Jegyzetek ==