„Nizzai szerződés” változatai közötti eltérés

 
==További információk==
*''Az európai integráció alapszerződései. A Római, a Maastrichti és az Amszterdami Szerződések. : hatályosHatályos és összehasonlító szöveg''; szerk. Fazekas Judit, ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor; KJK-Kerszöv, Bp., 2000
*Mezei Géza: ''Helyreállított Európa. Európa-építés és egységstratégiák a Marshall-tervtől a Nizzai Szerződésig''; Osiris, Bp., 2001 (Magyarország az Európai Unióban)
*''Az európai integráció alapszerződései. A Római, a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződések. Hatályos és összehasonlító szöveg''; szerk. Fazekas Judit, ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor; 2. átdolg. kiad.; KJK-Kerszöv, Bp., 2002
 
== Jegyzetek ==