„Nizzai szerződés” változatai közötti eltérés

 
*Mezei Géza: ''Helyreállított Európa. Európa-építés és egységstratégiák a Marshall-tervtől a Nizzai Szerződésig''; Osiris, Bp., 2001 (''Magyarország az Európai Unióban'')
*''Az európai integráció alapszerződései. A Római, a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződések. Hatályos és összehasonlító szöveg''; szerk. Fazekas Judit, ford. Fridély Ágnes, Takács Tibor; 2. átdolg. kiad.; KJK-Kerszöv, Bp., 2002
*''Merre tovább Európa? Körkép 60 évvel a Római Szerződés aláírása után''; szerk. Szekeres Ildikó;SZTE ÁJK NRTI, Szeged, 2017 (''Nemzetközi és regionális tanulmányok'')
 
== Jegyzetek ==