„Andrássy Kálmán” változatai közötti eltérés

Egyházi karrierjének felfelé ívelésével szinkronban haladt irodalmi pályafutása is. A [[Magyar Protestáns Irodalmi Társaság]] rendes tagja volt, ahol komoly vallás- és társadalomfilozófiai műveltségre tett szert. Írásait a ''[[Nyírvidék]]'', a [[Protestáns Egyházi és Iskolai Lap|''Protestáns egyházi és iskolai'' ''lap'']], és ''Élet világossága'' című folyóiratokban jelentette meg, olykor ''Adorján Balázs'' vagy ''Soós Lajos'' álnéven. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság rendes tagja volt. A környéken végzett falukutatással foglalkozó dolgozataira [[Borovszky Samu]] történész és [[Darányi Ignác (politikus)|Darányi Ignác]] földművelésügyi miniszter is hivatkoztak publikációikban.<ref>Sárospataki Református Lapok, 1937, 32. évfolyam, 19. szám</ref>
 
A magyarságban való megújulás és a népi szociális politika, kultúra megvalósításában gondolkozott. Mint tanfelügyelő, részt vett a helyi oktatási életben, s az Egyesült Államokban tanuló fia hatására amerikai stílusú iskolát hozott létre Bujon, valamint szorgalmazta a helybeli felnőttoktatást is.<ref>Nyírvidék, 1923. július 11., 154. szám 2–3. oldal</ref><ref>Sárospataki Református Lapok, 1918. július 14–21. 145–147. oldal</ref>
 
Felesége, Komoróczy Ilona volt a tarcali óvoda alapításának kieszközölője,<ref>Zemplén. 29. évfolyam, 9. szám. 1898. február 27. II. melléklet.</ref> de lányaivallányaikkal közreműködöttközreműködtek a térség más kulturális és karitatív programjaiban is. Fiuk, ifj. Andrássy Kálmán külfölditovábbvitte apja hivatását. Külföldi tanulmányait elvégezve a családipennysylvania-i hivatást folytatva TéglásonWindberben helyezkedett el, mint plébános, végül azonban szülőhazáját választva a hajdúsági Tégláson folytatta karrierjét.<ref>Nagykálló és Vidéke, 1913. április 27., 15. évfolyam, 17. szám. 3 oldal.</ref>
 
52 éve volt Buj egyházi elöljárója, mikor 1931-ben nyugállományba lépett. Munkásságáért a magyar állam a [[Ferenc József-rend]] lovagkeresztjével tüntette ki.<ref>Nyírvidék, 1937. április 8., 5. évfolyam, 77. szám</ref> A köztiszteletben álló lelkész 85 évesen hunyt el végelgyengülésben, 1937. április 1-jén.
463

szerkesztés