„Védőital és védőétel” változatai közötti eltérés

tatarozás kezdete
(tatarozás kezdete)
Címke: tataroz vagy építés alatt sablon kihelyezve
{{forma|1=Forráshivatkozások formázása}}
{{Országspecifikus/hu}}
A '''védőital''' munkahelyi ártalmak megelőzésére a dolgozóknak adott ital.<ref>{{ÉKsz|1975}}1414. oldal</ref>
 
{{tataroz}}
==Jogszabályi előírások==
A '''védőital''' és a '''védőétel''' munkahelyi ártalmak megelőzésére a dolgozóknak adott ital.<ref>{{ÉKsz|1975}}1414 illetve étel. oldal</ref>Ezek juttatását munkavédelmi szabályok tehetik kötelezővé.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a védőital biztosításának szabályait részletesen a következő rendelet szabályozza: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
===Hatályosság===
A rendelet hatálya a munkahelynek minősülő szabad vagy zárt terekre terjed ki a törvény hatálya értelmében.<ref>ˇMunkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében.ˇ Mvt. 87. § 5. [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV 1993. évi XCIII. törvény Értelmező rendelkezések 87. §.5.pont]</ref>
 
== Fogalma ==
A rendelet hatálya nem terjed ki
{{idézet|A védőital (-étel) szerepe, hogy ártalmas munkakörülmények között dolgozók szervezetének ellenállóképességét növelje, illetőleg a káros hatásokat csökkentse. A nehéz fizikai munkát végző (pl. hideg-meleg üzem, vegyianyagokkal, foldalait stb.) dolgozók részére Magyarországon elméleti megfontolások és gyakorlati megfigyelések alapján jelenleg elsősorban tej, ezenfelül gyümölcsíz, idény gyümölcsök, másodsorban orosz- vagy csipkebogyótea, szénsavas víz és sós keksz védőételek és italok juttatása van törvényesen biztosítva.<ref>Élelmezési Ipar XIV. évf. 11. sz. 327. old. </ref>}}
 
== Jogszabályi előírások ==
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a védőital biztosításának szabályait részletesen a következő rendelet szabályozza: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
 
* az ideiglenes vagy változó (nem telepített) építési területeken lévő munkahelyekre, ám a<ref>"18.2. Ivóvízellátás
18.2.1. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani." [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200004.SCM 4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I.Általános követelmények]</ref>
* a külön jogszabályban meghatározott bányászati tevékenységek munkahelyeire (pl. geotermikus energia munkahely)<ref>1993. évi XLVIII. törvény 5.§. g. pontja [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300048.tv 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról]</ref>
* a halászhajókra <ref>[https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100004.SCM4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről]{{Halott link|url=https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100004.SCM4%2F2001. |date=2019-07 }}</ref>
* a munkáltató telephelyén kívül levő mezőgazdasági vagy az erdészeti vállalkozás részét képező mezőkre, erdőkre és más földterületekre .<ref>"Az R1-gyel nem szabályozott munkaterületek munka-védelmi követelményeit
- az Erdészeti Biztonsági Szabályzatról szóló 15/1989. (X.8.) MÉM rendelet és
- a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzatról szóló 16/2001. (III.3.) FVM rendelet határozza meg."[https://www.google.com/search?ei=jCETXY6gBeykrgTqv42QAQ&q=a+munk%C3%A1ltat%C3%B3+telephely%C3%A9n+k%C3%ADv%C3%BCl+lev%C5%91+mez%C5%91gazdas%C3%A1gi+vagy+az+erd%C3%A9szeti+v%C3%A1llalkoz%C3%A1s+r%C3%A9sz%C3%A9t+k%C3%A9pez%C5%91+mez%C5%91k%2C+erd%C5%91k+%C3%A9s+m%C3%A1s+f%C3%B6ldter%C3%BCletek&oq=a+munk%C3%A1ltat%C3%B3+telephely%C3%A9n+k%C3%ADv%C3%BCl+lev%C5%91+mez%C5%91gazdas%C3%A1gi+vagy+az+erd%C3%A9szeti+v%C3%A1llalkoz%C3%A1s+r%C3%A9sz%C3%A9t+k%C3%A9pez%C5%91+mez%C5%91k%2C+erd%C5%91k+%C3%A9s+m%C3%A1s+f%C3%B6ldter%C3%BCletek&gs_l=psy-ab.3...12896.19024..19565...0.0..0.0.0.......4....1..gws-wiz.bscc5DdOHik PPT A munkavállalók munkavédelmi kötelességei - Baranya Megyei ... 22.lap ]</ref><ref>[https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98900015.MEM 15/1989.(X. 8.)MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról]</ref><ref>[https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100016.FVM16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról]{{Halott link|url=https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100016.FVM16%2F2001. |date=2019-07 }}</ref>
A munkáltató létesítményein kívül használt gép- vagy haszonjárművekre és nehézgépekre (pl. kotró, daru stb.), vagy ezen járműveken levő munkahelyekre külön szabályok vonatkoznak.<ref>Szerkesztő megjegyzése: Ezek a külön szabályok szakmai jellegűek, a cégek (vállalkozás, költségvetési szerv, alapítvány stb.) Gépjármű Szabályzata vagy Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza szükség szerint. Ugyanakkor vonatkozhat szakmai szerv (pl. Közlekedési Minisztérium utasítása is ezekre a járművekre)</ref>
 
===Konkrét védőital előírások===