„Löbl Mária Zsófia” változatai közötti eltérés

a
 
 
=== Özvegységben ===
Váratlan és korai halála után Zrínyi Miklós két kiskorú gyermeket hagyott maga után [[1664]]-ben. Mária Katalin nyolcéves, öccse, Ádám kétéves volt ekkor. Neveltetésükről, jogaik védelméről özvegyen maradt anyjuknak kellett gondoskodnia. A báni méltóságot öccse, Zrínyi Péter kapta meg, aki feleségével, [[Frangepán Katalin (1625–1673)|Frangepán Katalin]]nal és báni udvarával hamarosan beköltözött a család fejét hagyományosan megillető csáktornyai várba. Az özvegy és az új bán között [[1665]]. [[december 15.|december 15]]-én jött létre az egyezség a birtokügyek rendezéséről. [[Csáktornya (Muraköz)|Csáktornyát]] és a hozzá tartozó birtokokat megfelezték, kárpótlásul az özvegy megkapta [[Ozaly]] felét. Zsófia a gyermekekkel továbbra is Csáktornyán maradt, és onnan irányította erős kézzel a gyermekek örökségét képező birtokok ügyeit. A kényszerű együttlakás és a vagyon körüli egyezkedés azonban állandó vitákat eredményezett. A helyzetet tovább súlyosbították a Zsófia és Frangepán Katalin közötti személyes ellentétek is. [[1667]]. [[július 22.|július 22]]-én [[Sopron]]ban újabb egyezmény jött létre, de a hatásköri villongások ezután sem ültek el. A [[Wesselényi-összeesküvés]]be bonyolódó Zrínyi Péternek egyre több pénzre volt szüksége, és honvédelmi érdekekre hivatkozva, teljesen magának követelte a CsáktornyátCsáktornyán felhalmozott hadi muníció és a katonaság feletti rendelkezés jogát.
 
[[1670]] elején válságosra fordultak a bán ügyei. A törökkel tárgyalt, a [[Muraköz]]ben nemesi felkelést hirdetett és [[Stájerország]] ellen készült. [[Március 12.|Március 12]]-én a veszélyes helyzetre való tekintettel távozásra szólította fel sógornőjét Csáktornyáról. Zsófia ekkor [[Varasd]]ra költözött át gyermekeivel, Draskovich János házába. Három nappal később itt folytatott tárgyalásokat a bán érdekeit képviselő Forstall Márkkal és Guzics Miklóssal. A felek között Ludovik Vukoslavić [[zágráb]]i kanonok és Đuro Orehovacki közvetítettek. A zágrábi káptalan követei [[március 16.|március 16]]-án részletes jegyzéket állítottak össze az özvegy [[Csáktornya (Muraköz)|Csáktornyán]] hátrahagyott ingóságairól.