„Guczi László” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
a
a
==Életpályája==
 
1950-ben érettségizett a szegedi Baross Gábor Gyakorlógimnáziumban. Egyetemi tanulmányait a [[Szegedi Tudományegyetem]] Természettudományi Kar vegyész szakán 1950 és 1955 között végezte, egyetemi doktori címet 1959-ben [[Izotóp#Radioaktív izotópok (radioizotópok)|radioizotópok]] alkalmazása kinetikai vizsgálatokban témájú értekezésével kapott. Első munkahelye a Talajtani és Agrokémiai Intézet izotóplaboratóriuma volt, ahonnan 1962-ben [[Tétényi Pál]] meghívására az [[MTA Izotópkutató Intézet|MTA Izotóp Intézetéhez]] került, ahol 50 éven át, élete végéig dolgozott. Kandidátusi értekezését 1968-ban, akadémiai doktori értekezését 1976-ban védte meg. 1976-tól a Katalízis Osztály, 1987-től a Fizikai-kémiai Főosztály, majd 1993 és 2000 között a Felületkémiai és Katalizátorkutató Osztály vezetője volt. 2002-től több éven keresztül az egykori [[MTA Központi Kémiai Kutatóintézet|Központi Kémiai Kutatóintézet]] átszervezésével alakult Felületkémiai és Katalízis Intézet (FKI) Felületspektroszkópiai Laboratóriumát is vezette és az FKI Tudományos Tanácsának elnöke is volt.
 
==Munkássága==
Széleskörű nemzetközi kapcsolatai és együttműködései voltak. Vendégkutató és vendégprofesszor volt hosszabb-rövidebb ideig a katalíziskutatás számos világszerte elismert központjában (többek közt [[:en:Worcester Polytechnic Institute]], USA, [[:en:Leiden University]], Hollandia, [[:en:University of Pittsburgh]], USA, [[:en:Lawrence Berkeley National Laboratory]], USA, [[:en:Pierre and Marie Curie University]], Párizs, [[:en:Eindhoven University of Technology|Schuit Institute of Catalysis]], Hollandia).
 
1970-ben1980 egyikeközött titkára volt aaz magyarországiMTA „Katalízisegyik Társaság”első megalapítóinak.munkabizottságának, Aa „Társaság”Katalízis aMunkabizottságnak. nemzetköziSokat kapcsolatokbantett léphetett fela hazai partnerkatalíziskutatások szervezetként,eredményeinek másrésztnemzetközi ez az egyesület lett az MTA egyik első munkabizottsága, ennek titkára is volt 1970-1980 közöttelismertetéséért. „Keleti-nyugati” nemzetközi konferenciasorozat megindítását kezdeményezte és az évenkénti találkozókat szervezte még jóval a rendszerváltás korszaka előtt (magyar-belga katalízis kollokviumok, 1981-től). Nagy szerepe volt abban is, hogy 1992-ben Magyarországon kerülhetett megrendezésre a 10. Nemzetközi Katalízis kongresszus (több mint 1000 részt vevővel). Ennek a rendezvénynek is fő szervezője és lebonyolítója volt. A későbbiekben is több nemzetközi konferencia szervezése, ill. elnöki teendőinek ellátása fűződik nevéhez. Összességében mintegy 460 nemzetközi konferencián tartott előadást, ezek között mintegy 40 volt plenáris, ill. meghívott prezentáció.
 
Két MTA doktori, 5 kandidátusi és 22 egyetemi doktori, ill. PhD értekezés (köztük külföldi hallgatóké is) készült témavezetésével. Címzetes egyetemi tanár volt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán, magántanár volt a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán, rendszeres oktatója volt mindkét intézménynek.
23

szerkesztés