„Logikai grammatika” változatai közötti eltérés

Az érthető, de az ízléseteket sértő fordulatot kivettétek, bezzeg a "diszciplinát" nem javítottátok -- nevetséges
(így már érthetőnek kell lennie :))
(Az érthető, de az ízléseteket sértő fordulatot kivettétek, bezzeg a "diszciplinát" nem javítottátok -- nevetséges)
A '''logikai grammatika''' a [[logika]] azon területe, mely a [[természetes nyelv]]ek vagy a természetes nyelvek valamely jól meghatározott töredékének [[nyelvtan]]át logikai szempontok szerint vizsgálja.
 
A logikai grammatika – mely diszciplinadiszciplína előfutárai között [[Arisztotelész]] is kétségtelenül ott van – [[Gottlob Frege]] és [[Bertrand Russell]] munkássága révén jött létre és központi szerepe van az [[analitikus filozófia]]i és modern [[nyelvfilozófia]]i vizsgálódásokban. A logikai grammatikai elemzések lényegesen eltérhetnek a [[nyelvészet]]i megközelítésektől, mert a logikai grammatikában a [[mondat]]ok [[igazság]]a és a nyelvi elemek [[jelentés]]e problémái kerülnek előtérbe, szemben a nyelvhasználati szokásokat feltáró nyelvészettel.
 
A [[formális nyelv]]ek felől tekintve a logikai grammatika egyfajta keretelmélet akarna lenni, mely a nyelvi szerkezeteket kategóriákba sorolja. Egy konkrét [[elsőrendű nyelv]] esetén a formális definíciók néha elfedik a kifejezések és formulák nyelvben játszott szerepét. A logikai grammatika kategóriái támpontul szolgálnak egy általánosabb, a formalizáció kivitelezésének mikéntjétől független grammatikai-szintaktikai tárgyalásmódhoz.